ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๑:๕๓ น.

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10”

ผอ.สคร.10 อุบลฯ เตือนระวังโรคอุจาระร่วง สุขภาพ—๑๕ ม.ค. ๖๑

นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า ในช่วงนี้พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงในหลายพื้นที่ ส่วนมากผู้ป่วยเป็นเด็กและผู้สูงอายุ เกิดจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย อาทิ โนโรไวรัส และ ไวรัสโรตา

ผอ.ควบคุมโรค อุบลฯ เตือนโรคภัยที่มาในช่วงฤดูหนาว สุขภาพ—๒๖ ธ.ค. ๖๐

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เตือน โรคภัยที่มาในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะ 6 โรคสำคัญ วันนี้ (26 ตุลาคม 2559) นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า

สคร.10 อุบลฯ เตือน!! ดื่มเหล้าแก้หนาว เสียชีวิตไม่รู้ตัว สุขภาพ—๒๙ พ.ย. ๖๐

ช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นลงประชาชนเสี่ยงป่วยด้วยโรคต่างๆ ห่วงประชาชนเกือบ 30 เปอร์เซ็นต์ ยังมีความเชื่อว่าดื่มเหล้าแก้หนาวได้ นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10)

สคร.10 อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ทั่วไป—๒๙ พ.ย. ๖๐

นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับหน่วยงานสู่บุคคล ประจำปีงบประมาณ

สคร.10 อุบลฯ ลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยโรคมาลาเรียเชิงรุก ในพื้นที่ 3 อำเภอ 9 หมู่บ้าน สุขภาพ—๒๙ พ.ย. ๖๐

ในช่วงเดือน พฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร AFRIMS สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และ สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยโรคมาลาเรียเชิงรุก ในพื้นที่ 3

สคร.10 อบ.สุดเจ๋ง ! ร่วมจับมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานลดอุบัติเหตุจราจร สุขภาพ—๑๓ พ.ย. ๖๐

วันนี้ 10 พ.ย.60 นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมโครงการสานพลังก้าวสู่เมืองวารินถนนปลอดภัย ณ เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขับเคลื่อนงาน RTI (Road Traffi c Injury)

สคร.10 อุบลฯ เตือน ระวังเด็กจมน้ำวันลอยกระทง ทั่วไป—๒ พ.ย. ๖๐

นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวว่า วันที่ 3 พ.ย. ในปีนี้ตรงกับวันลอยกระทง เพื่อป้องกันภัยอันตราย ประชาชนควรตระหนัก และเพิ่มความระมัดระวังภัยจากการจมน้ำ โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่เสี่ยงต่อการจมน้ำ

สคร.10 อุบลฯ เผย สัญญาณเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง อ่อนแรง แขนขา มึนชาตามัว หน้ามืดปวดหัว สุขภาพ—๒๕ ต.ค. ๖๐

นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) เปิดเผยว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะที่สมองขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง ทำให้สมองหยุดทำงานเฉียบพลัน จากภาวะที่มีลิ่มเลือดไปอุดตันหลอดเลือด หรือมีหลอดเลือดแตก

สคร. 10 อุบลฯ ห่วง ปิดเทอมเด็กเสี่ยงจมน้ำ เสียชีวิต ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๖๐

นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2550 - 2559 เฉพาะเดือนตุลาคมเดือนเดียว มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 101 คน โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา

สคร.10 อุบลฯ เผยสถิติผู้ป่วยโรคหัวใจในไทยยังเพิ่มต่อเนื่อง สุขภาพ—๒๗ ก.ย. ๖๐

นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2555 -2558 พบอัตราการตายของประชาชนไทยเท่ากับ 28.92 ต่อประชากร 100,000 คน

สคร.10 อุบลฯ ต้อนรับ ผู้อำนวยการคนใหม่ สุขภาพ—๒๘ ส.ค. ๖๐

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ต้อนรับ ผู้อำนวยการคนใหม่ นายแพทย์ดนัย เจียรกูล วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นางศุภศรัย สง่าวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

สคร.10 อุบลฯ ร่วมมือเครือข่ายรณรงค์ไข้เลือดออก สุขภาพ—๑๘ ก.ค. ๖๐

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2560) ที่ สวนสาธารณะพญาแถน เทศบาลเมืองยโสธร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ร่วมมือกับเครือข่ายเทศบาลเมืองยโสธร สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร

สคร.10 อุบลฯ แนะกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสซิกา สุขภาพ—๑๔ ก.ค. ๖๐

นางศุภศรัย สง่าวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) เปิดเผย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในไทย ปี 60 มีรายงานผู้ป่วย 81 ราย ใน 16 จังหวัด ซึ่งเกือบทั้งหมดหายเป็นปกติแล้ว

สคร.10 อุบลฯ เตือน ระวังอันตรายจากเห็ดพิษ สุขภาพ—๒๐ มิ.ย. ๖๐

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เตือน ระวังอันตรายจากเห็ดพิษ หรือเห็ดเมา มีลักษณะใกล้เคียงเห็ดทานได้ พบผู้ป่วยแล้ว 287 ราย และคาดว่าจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มมากขึ้นในฤดูฝนนี้ นางศุภศรัย สง่าวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สคร.10 อุบลฯ เตือนระวังไข้เลือดออก-โรคฉี่หนู สุขภาพ—๓๐ พ.ค. ๖๐

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เตือน ประชาชนช่วงฝนตกต่อเนื่อง โรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ โรคไข้เลือดออกและโรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซิส ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคของกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. – 28 พ.ค. 60

สคร.10 อุบลฯ แนะ 5 วิธีป้องกันโรคความดันโลหิตสูง สุขภาพ—๑๖ พ.ค. ๖๐

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี แนะ 5 วิธีป้องกันโรคความดันโลหิตสูง เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก หลังพบคนไทยกว่า 13 ล้านคนป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ซ้ำเกินครึ่งไม่รู้ตัวว่าป่วย นางศุภศรัย สง่าวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สคร.10 อุบลฯ เดินหน้ากำจัดไข้มาลาเรีย สุขภาพ—๒๗ เม.ย. ๖๐

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิรักษ์ไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน รณรงค์ป้องกันโรคไข้มาลาเรีย เนื่องในวันมาลาเรียโลก (25 เมษายน ของทุกปี) ณ บ้านละลายมีชัย ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์

สคร.10 อุบลฯ เตือนในช่วงฤดูร้อนอาหารจะบูดเสียได้ง่าย มีโอกาสเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษ สุขภาพ—๑๙ เม.ย. ๖๐

นางศุภศรัย สง่าวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวว่า ในช่วงฤดูร้อนมักจะพบการระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

สคร.10 อุบลฯ รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ทั่วไป—๓ เม.ย. ๖๐

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 60 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดบ้านนาเวียง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีหน่วยงานด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์ หน่วยงานราชการ

สคร.10 อุบลฯ ตรวจคัดกรองวัณโรคผู้ต้องขัง ทั่วไป—๒๔ มี.ค. ๖๐

24 มีนาคมของทุกปีเป็น วันวัณโรคสากล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และกรมราชทัณฑ์ จัดรถเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพปอดและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร นางศุภศรัย สง่าวงศ์

สคร.10 อุบลฯ เตือนระวัง!! โรคลมแดด อันตรายถึงตาย! สุขภาพ—๑๔ มี.ค. ๖๐

นางศุภศรัย สง่าวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) เปิดเผยว่า โรคลมแดด เกิดจากการที่ร่างกายปรับตัวไม่ทันกับความร้อนที่เกิดขึ้น จนเกิดภาวะวิกฤต

สคร.10 อุบลฯ ห่วงวัยรุ่นมีเซ็กส์ไม่ป้องกัน ในวันวาเลนไทน์ สุขภาพ—๗ ก.พ. ๖๐

นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผย ถึงวันวาเลนไทน์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันแห่งความรักว่า กรมควบคุมโรคขอส่งความปรารถนาดี และความห่วงใย

สคร.10 อุบลฯ เตือน ไหว้ตรุษจีน ระวังหวัดนก และสารพิษจากการเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ธูป สุขภาพ—๒๔ ม.ค. ๖๐

นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวไทยเชื้อสายจีนนำเป็ด/ไก่มาประกอบในพิธีไหว้บรรพบุรุษหรือไหว้เจ้า ทำให้มีการจำหน่ายเนื้อสัตว์ปีกเป็นจำนวนมาก

สคร.10 อุบลฯ เตือนระวังโรคอุจจาระร่วงในช่วงหน้าหนาว สุขภาพ—๑๐ ม.ค. ๖๐

ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลฯ เตือน ประชาชนระวังโรคอุจจาระร่วงในช่วงหน้าหนาว โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวว่า

สคร.10 อุบลฯ เตือนนักท่องเที่ยว เดินป่า กางเต็นท์รับลมหนาว ระวัง ไข้มาลาเรีย สุขภาพ—๒๗ ธ.ค. ๕๙

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เตือนนักท่องเที่ยว เดินป่า กางเต็นท์รับลมหนาว ระวังภัยจากไข้มาลาเรียและไข้รากสาดใหญ่ แนะหากมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ หนาวสั่น หรือมีแผลคล้ายรอยบุหรี่จี้ ให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเข้าไปในป่า วันนี้

ภาพข่าว: สคร.10 อุบลฯ ชวนสื่อ 3 ประเทศ (ไทย-ลาว-กัมพูชา) ร่วมหาทางป้องกันโรค สุขภาพ—๙ ธ.ค. ๕๙

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี จัดสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชน 3 ประเทศ คือ ไทย-ลาว-กัมพูชา โดยประเทศไทยมีตัวแทนสื่อมวลชน 5 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร

สคร.10 อุบลฯ ห่วง หน้าหนาวโรคมือเท้าปากระบาด สุขภาพ—๒๔ พ.ย. ๕๙

สคร.10 อุบลฯ ห่วง หน้าหนาวโรคมือเท้าปากระบาด ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วย โรคมือ เท้า ปาก แล้ว 71,610 คน เสียชีวิตด้วยโรคนี้ไปแล้ว 3 แนะโรงเรียนคัดกรองเด็กป่วยเป็นประจำ นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10)