ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๗:๑๒ น.

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10”

สคร.10 อุบลฯ ลุยค้นหาและกำจัดปัญหาโรคเรื้อน สุขภาพ—๑๔ ม.ค. ๕๙

สคร.10 อุบลฯ มุ่งเป้ากำจัดปัญหาโรคเรื้อนให้หมดไป "สู่ความสำเร็จของการกำจัดปัญหาโรคเรื้อน สมดังพระราชปณิธาน" เชิญชวนสำรวจร่างกายตนเอง คนในครอบครัว หากมีอาการน่าสงสัยให้ รีบไปพบแพทย์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

สคร.10 อุบลฯ แนะมาตรการตั้งด่านชุมชน ลดอุบัติเหตุปีใหม่ ทั่วไป—๒๙ ธ.ค. ๕๘

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี แนะมาตรการลดปัญหาอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งด่านชุมชนสกัดกลุ่มเสี่ยงเข้าออกชุมชน เน้นวัยรุ่น เมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกกันน็อค นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10

สคร.10 อุบลฯ เตือน หน้าหนาวระวังโรคปอดบวมในเด็ก สุขภาพ—๑๑ ธ.ค. ๕๘

สคร.10 อุบลฯ เตือนผู้ปกครองหน้าหนาวระวังโรคปอดบวมในเด็ก โดยฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 เดือน หากป่วยอาจทำให้เสียชีวิตได้ แนะรักษาความอบอุ่นให้ร่างกาย นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวว่า

สคร.10 อุบลฯ รณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม สุขภาพ—๓ ธ.ค. ๕๘

นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวว่า โรคเอดส์เป็นโรคที่มีความรุนแรง มีผลกระทบต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและต่อประเทศชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมาย องค์การอนามัยโลก (WHO)

สคร.10 อุบลฯ รณรงค์วันเบาหวานโลก สุขภาพ—๑๘ พ.ย. ๕๘

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับภาคีฯเครือข่าย จัดงานรณรงค์วันเบาหวานโลก เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักต่ออันตรายที่เกิดจากโรคเบาหวาน โดยการสร้างเสริมสุขภาพไม่ให้น้ำหนักตัวมากเกิน ดำรงชีวิตด้วยหลัก "3 อ. 2 ส." เมื่อวันที่ 13

สคร.10 อุบลฯ วอน ปชช.ช่วยป้องกันไข้เลือดออก สุขภาพ—๕ พ.ย. ๕๘

สคร.10 อุบลฯ เผย ไข้เลือดออกระบาดหนักในพื้นที่ วอน ปชช.ช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หากพบอาการผิดปกติ รีบพบแพทย์ทันที อย่าซื้อยากินเอง นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวว่า

สคร.10 อุบลฯ เผย โรคหลอดเลือดสมอง อันตรายถึงชีวิต สุขภาพ—๒๙ ต.ค. ๕๘

สคร.10 อุบลฯ เผย โรคหลอดเลือดสมอง อันตรายถึงชีวิต แนะหมั่นสำรวจร่างกาย หากพบความผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวว่า วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี

สคร.10 อุบลฯ เตือนประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ป้องกันการเจ็บป่วยในช่วงอากาศเริ่มหนาวเย็น สุขภาพ—๒๒ ต.ค. ๕๘

นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ปลายฤดูฝน ต้นฤดูหนาว ?สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง มีอากาศหนาวเย็นและหมอกหนาปกคลุมในหลายพื้นที่

สคร.10 อุบลฯ เตือน ระวัง! ออกพรรษาเจ็บตายจากพลุ-ประทัด-ดอกไม้ไฟ สุขภาพ—๑๕ ต.ค. ๕๘

สคร.10 เตือนจุดประทัดเล่นช่วงออกพรรษาบาดเจ็บเฉลี่ยปีละ 600 ราย แนะมาตรการป้องกันการบาดเจ็บทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี (สคร.10) เปิดเผยว่า ในแต่ละปีมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นพลุ

ภาพข่าว: โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริฯ สุขภาพ—๑๒ มี.ค. ๕๗

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป นพ.สัญชัย ชาสมบัติ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ นพ.วิทยา หลิวเสรี ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 เชียงใหม่ นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นพ.สาธารณสุข จ.น่าน

หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรคสร้างชื่อคว้ารางวัลระดับชาติ สุขภาพ—๓ ต.ค. ๕๖

สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศผลรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคสร้างชื่อถึงคว้าสองรางวัล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก คว้ารางวัล ดีเด่นประเภทบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ส่วนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10

คณะนิเทศงานจากสคร10.เชียงใหม่เข้าเยี่ยมนคม.3 แม่สะเรียง ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๕๕

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 ทีมคณะนิเทศงานจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.เชียงใหม่และคณะกองแผนงานจากกรมควบคุมโรค ซี่งประกอบไปด้วย อาจารย์อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ อาจารย์นนท์นภัส วงษ์พิรา และอาจารย์ประภัสสร สุวรรณบงกช

ภาพข่าว: สคร.10 เชียงใหม่ จัดประกวดแต่งกายย้อนยุค ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๕๔

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่..โดย นายวิทยา หลิวเสรี ( ผอ.สคร.10 ) ได้ให้มีการจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำ ในสังกัดของ สคร.ที่10 เชียงใหม่

ภาพข่าว: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 เชียงใหม่ / จัดงานเลี้ยงให้แด่ผู้เกษียณ ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๕๔

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่..โดย นายวิทยา หลิวเสรี ( ผอ.สคร.10 ) ได้ให้มีการจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำ ในสังกัดของ สคร.ที่10 เชียงใหม่