ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๔:๔๘ น.

สำนักงานประกันสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานประกันสังคม”

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ลงนามให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)เดินหน้าขับเคลื่อนสังคมไร้เงินสดอย่างครบวงจร หุ้น—๒ พ.ย. ๖๐

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

ภาพข่าว: ทีเอ็มบีจับมือกองทุนประกันสังคม ธนาคารแห่งแรกที่เชื่อมระบบ NSW ให้ สปส. รับชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หุ้น—๑ พ.ย. ๖๐

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน (กลาง) นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (ซ้าย) และนายรัชกร ชยาภิรัต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ ทีเอ็มบี (ขวา)

สำนักงานประกันสังคม เยี่ยมโรงพยาบาล ร่วมสิทธิ์ประกันสังคม เครือรามฯ สุขภาพ—๑๑ ก.ย. ๖๐

นางลักขณา บุญสนอง รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะประกอบด้วย นางกรรณิการ์ พฤกษชาติ ผู้อำนวยการ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ,นางสาวรุ่งนภา ทองเมือง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ , นพ.เสรี ศรีสันต์ และ พญ.บุญรอด แสงอังคนาวิน

สปส.มุ่งสร้างกำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพมอบสุข จ.ตรัง กระบี่ ทั่วไป—๓ ส.ค. ๖๐

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้-คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่มอบสุข ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ แก่ผู้ประกันตนและครอบครัว ในจังหวัดตรัง และกระบี่

EGA เปิดบริการอัจฉริยะ #ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หนุน จ.นครสวรรค์ เร่งติดตั้งอินเทอร์เน็ต 611 ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๖๐

กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานประกันสังคม จัดงาน "GovChannel Roadshow 2017: Digital Local Government

ภารกิจประกันสังคม เพื่อมอบโอกาส และคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๖๐

นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จ.สงขลา ร่วมลงพื้นที่ จ.ระนอง มอบสุข ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ประจำปี 2560 ชูภารกิจหลักพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ประกันตนทุพพลภาพ

หนึ่งโอกาส. . . เพื่ออีกหนึ่งชีวิตใหม่ของผู้ประกันตนทุพพลภาพ ทั่วไป—๑๑ ก.ค. ๖๐

นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่มอบสุข ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก จ.ระยอง เพื่อติดตามคุณภาพชีวิต "นายไพบูลย์ พันธุ์พิริยะ" ผู้ประกันตนทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุรถยนต์

โรงพยาบาลลานนา รับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล โครงการประกันสังคม ปี สุขภาพ—๗ ก.ค. ๖๐

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นี้ คณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล จากสำนักงานประกันสังคม โดย นพ.ธงชัย ไชยสิริยะสวัสดิ์ ที่ปรึกษาทางการแพทย์ และนางสาวอัคริยา สมรรคบุตร ที่ปรึกษาทางการพยาบาล ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อประเมินมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์

ภาพข่าว: EGA เดินเครื่องนโยบายประเทศไทย 4.0 จัด GovChannel Roadshow 2017 นำทัพบริการดิจิทัลภาครัฐ ไอที—๖ ก.ค. ๖๐

กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) ร่วมกับ บริษัท ข้อมูลบัตรเครดิตแห่งชาติ จำกัด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสำนักงานประกันสังคม จัดงาน

สปส.มุ่งสร้างกำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ ลงพื้นที่มอบสุข ชาวสมุทรสาคร ทั่วไป—๓ ก.ค. ๖๐

คณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่มอบสุข ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ แก่ผู้ประกันตนและครอบครัว ที่อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร หวัง ให้ผู้ประกันตนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และยกระดับคุณภาพทางสังคม มุ่ง ลด

สปส.มุ่งสร้างกำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ ลงพื้นมอบสุข จ.ขอนแก่น ทั่วไป—๒๙ พ.ค. ๖๐

คณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่มอบสุข ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ แก่ผู้ประกันตนและครอบครัว ที่ จ.ขอนแก่น หวัง ให้ผู้ประกันตนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และยกระดับคุณภาพทางสังคม มุ่ง ลด

แรงงาน เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน ลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานให้ลูกจ้าง ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๖๐

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บูรณาการงานร่วมกับสำนักงานประกันสังคม ชมรม/สมาคมเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทั่วประเทศ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานอย่างยั่งยืน

ภาพข่าว: ก.ล.ต. เปิดตัว หลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I หุ้น—๒๔ ก.พ. ๖๐

?ก.ล.ต. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย

ภาพข่าว: สปส.จัดกิจกรรมส่งแรงงานกลับบ้าน ทั่วไป—๔ ม.ค. ๖๐

นางพรพรรณ ศุภนคร พร้อม นางลักขณา บุญสนอง รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม จัดกิจกรรมส่งแรงงานกลับบ้านช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ มอบของที่ระลึกแก่ผู้ประกันตน พร้อมประชาสัมพันธ์ แนะนำผู้ประกันตนพกบัตรรับรองสิทธิฯ

โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ แจ้งข่าวการรับผู้ประกันตนเพิ่ม ประจำปี 2560 สุขภาพ—๑๙ ธ.ค. ๕๙

สำนักงานประกันสังคม จะมีประกาศแจ้งให้ผู้ประกันตนสามารถยื่นแจ้งเปลี่ยน/เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2560 หากท่านใดประสงค์จะเลือกเข้าเป็นผู้ประกันตนของโรงพยาบาลลานนา

ทำดีเพื่อพ่อ ทั่วไป—๒๙ พ.ย. ๕๙

อยุธยาซิตี้พาร์ค, เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, กลุ่มช่างผมจิตอาสา, กรุงไทยการแว่น และโรงเรียนดนตรีสยามกลการ สถาบันดนตรียามาฮ่า ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ"

รพ.หัวเฉียว ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม จัดงานส่งเสริมสุขภาพคนทำงาน สุขภาพ—๑๐ พ.ย. ๕๙

โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพคนทำงานในเขตชุมชนเมือง ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิดสุขภาพดี..เริ่มที่ตัวเรา องค์กรเติบโต..เริ่มที่มีบุคลากรสุขภาพดี ภายในงานประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง " สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน

ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์ รุกตลาดสินเชื่อสวัสดิการพนักงานองค์กร ลงนามมอบบริการพร้อมสิทธิพิเศษให้กับพนักงาน หุ้น—๒๘ ก.ย. ๕๙

ธนาคารไทยพาณิชย์ และ สำนักงานประกันสังคม ลงนามในบันทึกข้อตกลงสนับสนุนทางการเงิน โครงการสินเชื่อสวัสดิการพนักงานองค์กร โดยมี นางภิมลภา สันติโชค รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Multi-Corporate Segment (ที่ 3 จากขวา) นางสาวกนกวรรณ ใจศรี

ประกันสังคมติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๕๙

สำนักงานประกันสังคม ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ ลงพื้นที่มอบสุข สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 11 และ 12 โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฟื้นฟูฯ ร่วมลงพื้นที่ ให้คำแนะนำทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ทุพพลภาพ จำนวน 3 ราย ได้แก่ - นายวิชัย หนารวี ทุพพลภาพเนื่องจาก

ประกันสังคมฯ ลงพื้นที่มอบสุข จ.เชียงราย ภาคเหนือ ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๙

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาววิภาพร มีแสง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าประกันสังคมฯลงพื้นที่ จ.เชียงราย - พะเยา และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฟื้นฟูฯ ประจำภาคเหนือ

ประกันสังคมลุยเพิ่มสิทธิ #คนพิการ ยังแทงกั๊กโอนย้ายซบ สปสช. สุขภาพ—๒๓ ส.ค. ๕๙

"โกวิท" เดินหน้าปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ "ผู้พิการ" เทียบเท่าบัตรทอง เร่งแก้ปัญหาผูกติดโรงพยาบาลกับผู้ประกันตน ยังแทงกั๊กโอนย้ายคนซบ สปสช. นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: สปส.ลงพื้นที่ จ.บึงกาฬ ทั่วไป—๒๘ ก.ค. ๕๙

สำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่ จังหวัดบึงกาฬ มอบสุขผู้ประกันตนทุพพลภาพ แก่ "นายสังคม สาขา" ทุพพลภาพเนื่องจากประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน พิการท่อนล่าง โดยนำเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฟื้นฟูฯ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

ภาพข่าว: สี่มุมเมืองต้อนรับผู้ว่าปทุมฯ...ไขปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

คุณสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ อาทิ แรงงานจังหวัดปทุมธานี ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประกันสังคม นายอำเภอลำลูกกา เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคูคต เจ้าหน้าที่ทหาร ฯลฯ

ประกันสังคมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ทั่วไป—๕ ก.ค. ๕๙

นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม มีภารกิจหลักในการจัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้างและผู้ประกันตน เพื่อนำมาจ่ายประโยชน์ทดแทน ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ เป็นประจำทุกเดือน และจากข้อมูลณวันที่ 5 มิถุนายน2559

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา ทั่วไป—๗ มิ.ย. ๕๙

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และนายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

กรมบัญชีกลาง ผนึกกำลังร่วมกับ 5 หน่วยงาน เพิ่มสิทธิการเปลี่ยนกระจกตา ทั่วไป—๗ มิ.ย. ๕๙

กรมบัญชีกลาง ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานประกันสังคม จัดพิธีลงนามในบันทึกร่วมมือสนับสนุน "โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี" ปรับปรุงค่ารักษาพยาบาลเบิกค่าจัดเตรียมกระจกตาใหม่ เป็นรายละ 15,000

ภาพข่าว: การประชุมเชิงปฎิบัติการก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ทั่วไป—๒๖ เม.ย. ๕๙

ท่านพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ท่านที่ 4 จากซ้ายมือ) ให้เกียรติเป็นประธานในงาน การประชุมเชิงปฎิบัติการ "ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน" จัดโดย สำนักงานประกันสังคม โดยมี คุณคณิต ผลอวยพร