สำนักงานธนานุเคราะห์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานธนานุเคราะห์” http://www.newswit.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C/ ภาพข่าว: พิธีมอบรางวัลออกแบบมาสคอท เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สถานธนานุเคราะห์โรงรับจำนำของรัฐ ได้จัดพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดออกแบบมาสคอท (Mascot) สธค.โรงรับจำนำของรัฐ โดยท่านบุญเลิศ พัฒนารุ่งอโนทัย ผอ. สำนักงานธนานุเคราะห์ เป็นผู้มอบรางวัล ให้แก่ 1.นายอนิรุทธ์ เอมอิ่ม th-TH Fri, 24 May 2019 6:41:45 +0700 พิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้โครงการพี่เลี้ยง http://www.newswit.com/gen/2018-05-11/58e4f08bf0aed2636734acaec5c55d25/ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วย นายบุญเลิศ พัฒนารุ่งอโนทัย ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ และนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ http://www.newswit.com/gen/2018-05-11/58e4f08bf0aed2636734acaec5c55d25/ Fri, 11 May 2018 9:46:47 +0700 http://www.newswit.com/ http://www.newswit.com/ Thu, 01 Jan 1970 7:00:00 +0700 สธค จัดงานขอบคุณลูกค้า จับ แจก ของรางวัลมากมาย ณ ราชนาวีสโมสร เมื่อ 15 ก.ค ที่ผ่านมา http://www.newswit.com/gen/2016-07-26/9e40e258f6e8a596251a1c6f42bb5395/ สำนักงานธนานุเคราะห์ หรือ สธค. โรงรับจำนำของรัฐ ยืนหยัดเคียงคู่สังคมไทย จัดงาน Thank you Party ขอบคุณลูกค้าในรอบกว่า 60 ปี ภายใต้คอนเซ็ป Let#s say Together ณ ราชนาวีสโมสร เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีนายมานะ เกลี้ยงทอง ผู้อำนวยการ http://www.newswit.com/gen/2016-07-26/9e40e258f6e8a596251a1c6f42bb5395/ Tue, 26 Jul 2016 9:42:15 +0700 พม. จัดงานแถลงข่าว การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๖๐ ปี ของสำนักงานธนานุเคราะห์ http://www.newswit.com/gen/2015-04-21/87c60d21eeb872943409982add693fa1/ วันนี้ (๒๐เม.ย.) เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ http://www.newswit.com/gen/2015-04-21/87c60d21eeb872943409982add693fa1/ Tue, 21 Apr 2015 13:00:55 +0700 พม. รับสมัครพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๙ ก.พ. ๕๘ http://www.newswit.com/gen/2015-02-13/102e7412baeba8d1d6c2037f96a76ffd/ สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ประกอบด้วย ๑) ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล http://www.newswit.com/gen/2015-02-13/102e7412baeba8d1d6c2037f96a76ffd/ Fri, 13 Feb 2015 11:39:50 +0700 ภาพข่าว: GIT ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสำนักงานธนานุเคราะห์ http://www.newswit.com/gen/2013-09-18/6acbbf7c650fef318e49d0708d050ec6/ วันที่ 18 กันยายน 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย นางพรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันและทีมผู้บริหาร ร่วมกันให้การต้อนรับนายวิเชียรติ ชวลิตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ http://www.newswit.com/gen/2013-09-18/6acbbf7c650fef318e49d0708d050ec6/ Wed, 18 Sep 2013 15:51:24 +0700 พม. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับเปิดเทอม หวังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง http://www.newswit.com/gen/2013-05-02/beafb76b3f8e44986ce8050f638dbd32/ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานธนานุเคราะห์ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย รับจำนำใหม่รับช่วงเปิดเทอม เริ่มต้นที่วงเงินจำนำไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยเพียง ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อเดือน ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ นายวิเชียร http://www.newswit.com/gen/2013-05-02/beafb76b3f8e44986ce8050f638dbd32/ Thu, 02 May 2013 8:18:18 +0700 ภาพข่าว: ครบรอบ58ปี http://www.newswit.com/gen/2013-04-29/e81b062a01611ec6944e8537c61c9b64/ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานพิธีสักการะสิ่งศักดิ์ บริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานธนานุเคราะห์ ครบรอบ 58 ปี ณ บริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ http://www.newswit.com/gen/2013-04-29/e81b062a01611ec6944e8537c61c9b64/ Mon, 29 Apr 2013 16:52:30 +0700 พม.ปรับลดอัตราดอกเบี้ย หวังช่วยเหลือประชาชนด้านการเงิน http://www.newswit.com/gen/2012-07-03/0db3a718f2da59c1d28f4c1cf26e7040/ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานธนานุเคราะห์ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำใหม่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการเงิน เริ่มต้นที่วงเงินจำนำไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท คิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ ๐.๒๕ ต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ http://www.newswit.com/gen/2012-07-03/0db3a718f2da59c1d28f4c1cf26e7040/ Tue, 03 Jul 2012 9:39:03 +0700 พม. ขยายเวลาลดอัตราดอกเบี้ย หวังช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์อุทกภัย http://www.newswit.com/gen/2012-01-30/b731d6c0be60ad992eb5598506c13691/ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขยายระยะเวลาปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำของสำนักงานธนานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา โดยวงเงินจำนำไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท คิดดอกเบี้ยเพียง ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อเดือน http://www.newswit.com/gen/2012-01-30/b731d6c0be60ad992eb5598506c13691/ Mon, 30 Jan 2012 11:00:39 +0700 โรงรับจำนำรัฐ ยืดทรัพย์หลุด ลดดอกเบี้ย ช่วยลูกค้าผู้ประสบอุทกภัย http://www.newswit.com/gen/2011-11-14/17818041f6197c7942825f24ee07ef1e/ สำนักงานธนานุเคราะห์ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนองมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการโรงรับจำนำในภาวะเกิดเหตุอุทกภัย นายนิธิศ มนุญพร ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ กล่าวว่า http://www.newswit.com/gen/2011-11-14/17818041f6197c7942825f24ee07ef1e/ Mon, 14 Nov 2011 14:47:48 +0700 ปพม.มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย http://www.newswit.com/gen/2011-10-19/24a3e2fd1979286ef861171cb04d896b/ นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ http://www.newswit.com/gen/2011-10-19/24a3e2fd1979286ef861171cb04d896b/ Wed, 19 Oct 2011 11:33:02 +0700 พม.ขยายเวลาลดอัตราดอกเบี้ยจำนำ ต่ำสุดร้อยละ ๐.๒๕ หวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน http://www.newswit.com/gen/2011-07-06/565291ca150ccb0d2124460c885fe081/ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขยายระยะเวลาปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำของสำนักงานธนานุเคราะห์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับประชาชนทั่วไป โดยวงเงินจำนำไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท คิดดอกเบี้ยเพียง ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อเดือน ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป http://www.newswit.com/gen/2011-07-06/565291ca150ccb0d2124460c885fe081/ Wed, 06 Jul 2011 16:53:57 +0700 ภาพข่าว: มอบรางวัล http://www.newswit.com/gen/2011-05-06/01950ecb1bf9f5e7cf735242a958385b/ นายอิสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน วันสถาปนาสำนักงานธนานุเคราะห์ ครบรอบ 56 ปี พร้อมทั้งเปิดตัวเครื่องแบบพนักงาน และโลโก้ใหม่ขององค์กร พร้อมทั้งมอบรางวัลเงินสด 1 หมื่นบาท http://www.newswit.com/gen/2011-05-06/01950ecb1bf9f5e7cf735242a958385b/ Fri, 06 May 2011 15:08:03 +0700 ภาพข่าว: รมต.อิสระเป็นประธานงานสถานปนาสำนักงานธนานะเคราะห์ 56 ปี http://www.newswit.com/gen/2011-05-06/c6e0c4bf6b27aa52ddc61e82cda80b54/ เมื่อเร็วนี้ นายอิสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน วันสถาปนาสำนักงานธนานุเคราะห์ ครบรอบ 56 ปีพร้อมทั้งเปิดตัวเครื่องแบบพนักงาน และโลโก้ใหม่ขององค์กร ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 60 ปี http://www.newswit.com/gen/2011-05-06/c6e0c4bf6b27aa52ddc61e82cda80b54/ Fri, 06 May 2011 15:06:31 +0700 พม.แถลงข่าวครบรอบ ๕๖ ปี สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดตัวโลโก้ใหม่ เสริมภาพลักษณ์โรงรับจำนำรัฐเพื่อประชาชน http://www.newswit.com/gen/2011-04-29/81090b87ff30ffbb8d2f4d3ca1e0ce28/ วันนี้ (๒๙ เม.ย.๕๔) เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ๑ อาคาร ๖๐ ปี บ้านราชวิถี นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานธนานุเคราะห์ ครบรอบ ๕๖ ปี http://www.newswit.com/gen/2011-04-29/81090b87ff30ffbb8d2f4d3ca1e0ce28/ Fri, 29 Apr 2011 9:51:44 +0700 สำนักงานธนานุเคราะห์ จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดตัวเครื่องแบบพนักงาน และโลโก้ใหม่ขององค์กร http://www.newswit.com/gen/2011-04-26/a81873284d3193cb56490ef074b56ed9/ กรุงเทพฯ-26 เม.ย.-สำนักงานธนานุเคราะห์ กำหนดการ งานแถลงข่าวการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดตัวเครื่องแบบพนักงาน และโลโก้ใหม่ขององค์กร วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุม 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี 10.00 10.30 http://www.newswit.com/gen/2011-04-26/a81873284d3193cb56490ef074b56ed9/ Tue, 26 Apr 2011 16:37:47 +0700 ภาพข่าว: ธุรกิจโรงรับจำนำ http://www.newswit.com/gen/2010-07-01/4b0806b92db11270737ba9b394736e07/ ดร.อิสระ สุวรรณบล ผอ.สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ทิศทางธุรกิจโรงรับจำนำ ในโครงการจัดทำแผนปรับปรุงองค์กรเป็นนิติบุคคล ของสำนักงานธนานุเคราะห์ ที่โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ โดยมี http://www.newswit.com/gen/2010-07-01/4b0806b92db11270737ba9b394736e07/ Thu, 01 Jul 2010 9:12:47 +0700 สำนักงานธนานุเคราะห์เปิดรับสมัครพนักงาน http://www.newswit.com/gen/2010-02-16/091b126b4db5f8c2327b170bc4ef69ea/ สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการสำนักงานธนานุเคราะห์ จำนวน ๗ ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งหัวหน้างานโยธาและอาคารสถานที่ นิติกร พนักงานตรวจสอบภายใน พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานบันทึกข้อมูล http://www.newswit.com/gen/2010-02-16/091b126b4db5f8c2327b170bc4ef69ea/ Tue, 16 Feb 2010 10:47:51 +0700 ธนานุเคราะห์ เพิ่มวงเงินรับจำนำ เป็น 1 แสนบาท รองรับราคาทองคำที่นับวันยิ่งสูงขึ้น พร้อมคงยืนอัตราดอกเบี้ย 0% เดือนแรก สำหรับวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ถึง 30 กันยายน53 http://www.newswit.com/gen/2010-01-19/d1adf73e94d47ffbd2ddf98e8a438900/ สำนักงานธนานุเคราะห์ เร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ด้วยการขยายวงเงินรับจำนำสิ่งของประเภทต่างๆ ให้สูงขึ้น โดยเฉพาะสิ่งของประเภททอง นาก เงิน ไขยายวงเงินจากเดิมรายละไม่เกิน 6 หมื่นบาท เป็น 1 แสนบาท พร้อมยืนอัตราดอกเบี้ย 0% เดือนแรก http://www.newswit.com/gen/2010-01-19/d1adf73e94d47ffbd2ddf98e8a438900/ Tue, 19 Jan 2010 10:11:30 +0700 ธนานุเคราะห์ ลดดอกเบี้ย 0% เดือนแรก สำหรับวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน53 เตรียมเงิน 800 ล้านบาท บริการประชาชน http://www.newswit.com/gen/2010-01-07/6dd55617078ce5362d5b18b9357913a4/ สำนักงานธนานุเคราะห์ ปรับแผนปี53 ลดดอกเบี้ย 0% เดือนแรก สำหรับวงเงินไม่เกิน 5 พันบาทแรก บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ พร้อมเตรียมเงิน 800 ล้านบาท http://www.newswit.com/gen/2010-01-07/6dd55617078ce5362d5b18b9357913a4/ Thu, 07 Jan 2010 7:50:28 +0700 สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา http://www.newswit.com/gen/2009-09-17/92e49dd5ae2913a2606bef05d89951a1/ สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ประกอบด้วย 1. ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา 2. http://www.newswit.com/gen/2009-09-17/92e49dd5ae2913a2606bef05d89951a1/ Thu, 17 Sep 2009 11:31:18 +0700