ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๙:๕๒ น.

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ”

สทนช. ลงพื้นที่นครพนม เตรียมแผนพัฒนาแหล่งน้ำ รองรับ 3 เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคอีสาน ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๖๓

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นายปรีชา สุขกล่ำ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (สทนช.) พร้อมด้วยนางสาวกนกพร ไชยศล ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ และคณะสื่อมวลชน

"พลเอก ประวิตร" เคาะแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง 2563/64 มั่นใจประชาชนไม่ขาดน้ำกินน้ำใช้ เตรียมชงมาตรการรับมือแล้งเข้าครม. ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๖๓

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองประธานอนุกรรมการฯ

“พลเอก ประวิตร” ดัน 2 โครงการขนาดใหญ่ อ่างฯ แม่ตาช้าง - คลองโพล้ ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๓

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดตัว “โครงการศึกษาผังน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง” ทั่วไป—๑๖ ก.ย. ๖๓

นายอุทัย เตียนพลกรัง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้ สทนช. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดทำผังน้ำ

สทนช. คืบหน้าพัฒนาแบบจำลองความคุ้มค่าการจัดสรรน้ำในพื้นที่ EEC ทั่วไป—๖ ส.ค. ๖๓

ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมเปิดโครงการนำร่องศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำกับระบบประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคมและพัฒนาระบบบัญชาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะวิกฤติ ณ เดอะฮอลล์

สทนช. ติดตามความก้าวหน้าฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด เร่งแผนขุดลอกจัดการมูลดิน-การบริหารจัดการน้ำ ทั่วไป—๖ ส.ค. ๖๓

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด โดยประชุมร่วมกับ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กรมชลประทาน

ฝนเริ่มดี 2 เขื่อนใหญ่ ภูมิพล-สิริกิติ์ ปรับลดการระบาย ทั่วไป—๒๑ ก.ค. ๖๓

กอนช.ส่งสัญญาณน้ำฝนเริ่มไหลลงอ่างเก็บน้ำ เขื่อนภูมิพล-สิริกิติ์เร่งเก็บกักน้ำ ปรับลดการระบายน้ำรวม 3 ล้านลบ.ม. เผยมวลน้ำลุ่มน้ำป่าสักทยอยไหลลงเขื่อนป่าสักฯ เพิ่มขึ้น นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

พลเอก ประวิตร ดันโครงการแก้ปัญหาภูเก็ตขาดน้ำ เร่งจัดการน้ำเสียทั่วประเทศ ทั่วไป—๑๗ ก.ค. ๖๓

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กอนช.ระดมทุกหน่วยสกัดอุปสรรคน้ำไหลเข้าเขื่อนใหญ่ หวังเร่งดึงน้ำเข้าช่วงฝนมากระยะ 1-2 ทั่วไป—๑๐ ก.ค. ๖๓

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เตรียมถกหน่วยเกี่ยวข้องเร่งแผนเก็บน้ำใต้ดิน-น้ำผิวดิน ประเดิมทำแผนจูงน้ำลงเขื่อนใหญ่ 36 แห่ง หลังประเมินช่วงฝนมากจะถึงแค่กลางกันยายนนี้ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

พลเอก ประวิตร สั่งทุกหน่วยภายใต้ กอนช. เร่ง 8 มาตรการคุมน้ำท่วมปี 63 ทั่วไป—๑๑ มิ.ย. ๖๓

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้คณะทำงาน กอนช. อาทิ กระทรวงกลาโหม

สทนช. ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้ากำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำท่าจีน 1 ใน 8 ทั่วไป—๒๐ พ.ค. ๖๓

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยในโอกาสร่วมคณะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืช ณ บริเวณวัดทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ภาพข่าว: เตรียมพร้อมระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ รองรับการเข้าสู่ฤดูฝน ทั่วไป—๑๘ พ.ค. ๖๓

นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.)ระบุกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมในเดือน ก.ย. - ต.ค. นี้ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ จึงควรมีระบบระบายน้ำที่ดีว่า กรุงเทพมหานคร

“พลเอกประวิตร”ลงพื้นที่ระยอง ย้ำเชื่อมั่นจัดการน้ำอีอีซี ทั่วไป—๑๕ พ.ค. ๖๓

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ อำเภอวังจันทร์

เร่งคลอดแผนพัฒนาแหล่งน้ำ รองรับความต้องการใช้น้ำ ทั่วไป—๑๔ พ.ค. ๖๓

สทนช. เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำภูเก็ต วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ หวั่นเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำ เร่งเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคตที่พุ่งสูงถึง 120 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กองอำนวยการน้ำฯ ชี้แจง จัดสรรงบแก้แล้งตามความจำเป็นเร่งด่วน เน้นช่วยอุปโภค-บริโภค ไม้ผลยืนต้น ทั่วไป—๑๓ พ.ค. ๖๓

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ชี้แจงกรณีสื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณแก้ภัยแล้งไม่โปร่งใส ว่า สทนช. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์น้ำต้นทุน

เล็งชงผลศึกษาคิดค่าน้ำเข้า กนช. ทั่วไป—๑๙ มี.ค. ๖๓

สทนช. เตรียมชง กนช. พิจารณาผลศึกษาการคิดค่าน้ำที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ก่อนคลอดกฎหมายลำดับรองหมวดการจัดสรรน้ำและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตามพ.ร.บ.น้ำฯ พ.ศ. 2561 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

พลเอก ประวิตร เร่งรัดการขุดลอกเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่คลองเปรมฯก่อนเข้าฤดูน้ำหลาก ทั่วไป—๒๐ เม.ย. ๖๓

วันนี้ (20 เมษายน 2563) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่คลองเปรมประชากร โดยมี ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พลโท

วางระบบท่อส่งน้ำแก้แล้งเร่งด่วนพื้นที่ EEC สำเร็จ พร้อมส่งน้ำให้นิคมฯเวลโกรว์ 20 ทั่วไป—๘ พ.ค. ๖๓

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปัญหาภัยแล้งเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการเร่งแก้ไขปัญหาให้กับทุกภาคส่วน ทั้งด้านการอุปโภคบริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม

พลเอก ประวิตร สั่งทุกหน่วยงาน บูรณาการร่วมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เปิดทางน้ำช่วยแล้ง-พร้อมรับฝน ทั่วไป—๒๗ เม.ย. ๖๓

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมแผนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ถนนวิภาวดีรังสิต

มาตรการเร่งด่วนเพิ่มปริมาณน้ำในอีอีซี ตอบโจทย์ทุกภาคส่วน ช่วยผ่านฤดูแล้งนี้ ทั่วไป—๗ เม.ย. ๖๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมชลประทาน บูรณาการร่วมกับ ส่วนราชการจังหวัด เอกชนในพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อให้ปริมาณน้ำ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

พลเอก ประวิตร เร่งดันโครงการเพิ่มการผลิตน้ำอุปโภค-บริโภค แก้แล้ง ทั่วไป—๑๗ มี.ค. ๖๓

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2563 และการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2563 ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สทนช.รับฟังความคิดเห็นแผนหลักการจัดทำผังน้ำระดับชาติ หนุนดันเป็นแผนหลักผังน้ำขยายผลทุกลุ่มน้ำมุ่งปัญ ทั่วไป—๒๕ ก.พ. ๖๓

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมปัจฉิมนิเทศและรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนหลักการจัดทำผังน้ำ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

สทนช.คุมสร้างตึกที่ทำการใหม่เคร่งครัด เผยผลตรวจ PM. 2.5 ฉลุย เดินหน้าก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนปี ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๖๓

นายประดับ กลัดเข็มเพชร รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า สทนช. อยู่ในระหว่างก่อสร้างอาคารที่ทำการถาวร ตั้งอยู่บริเวณถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างฐานรากอาคาร

สทนช. เผยผลการจัดทำแผนหลักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ทั่วไป—๒๒ ม.ค. ๖๓

วันนี้ (22 มกราคม 2563) นายปรีชา สุขกล่ำ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่

ภาพข่าว: การประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคิดค่าน้ำและจัดทำกฎห ทั่วไป—๘ ม.ค. ๖๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น "โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคิดค่าน้ำและจัดทำกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ (หมวด 4

ควบคุมการปิด - เปิดประตูระบายน้ำ ป้องกันน้ำเค็มรุกพื้นที่คลองชั้นใน ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๖๒

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. เปิดเผยกรณีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ระบุสถานการณ์คุณภาพน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน และแม่น้ำบางปะกง มีค่าความเค็มเกินค่าเกณฑ์มาตรฐาน

สทนช. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เขตเศษฐกิจพิเ ทั่วไป—๔ พ.ย. ๖๒

นายปรีชา สุขกล่ำ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวว่า ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด

ไทยและมือเยอรมนีผนึกกำลังการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะโลกร้อนในลุ่มน้ำยม ทั่วไป—๙ ต.ค. ๖๒

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดงานเปิดตัวการดำเนินงานในระดับภูมิภาคของโครงการด้านน้ำ ภายใต้ความร่วมมือไทย-เยอรมันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thai-German Climate Programme – Water: