Monday July 28, 2014 11:13

สำนักงานจัดหางาน Press Releases

กรมการจัดหางานเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพื่อรองรับแรงงานกัมพูชากลับเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมาย ทั่วไป—27 Jun 14

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างที่มีลูกจ้างแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศ เนื่องจากความตื่นตระหนกจากข่าวลือต่าง ๆ และประสงค์จะกลับเข้ามาทำงานใหม่ ตามนโยบายเร่งด่วนของ คณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

รับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น 2557 ทั่วไป—23 Jun 14

นายศักดิ์สิทธิ์ สละชีพ จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ

รับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิค ในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่าน IM ปี 2557 ทั่วไป—23 Jun 14

นายศักดิ์สิทธิ์ สละชีพ จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม เพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์การพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น(Public Interest Foundation, International Manpower

อมตะนคร จัดมหกรรมนัดพบแรงงาน 2557 ทั่วไป—07 Mar 14

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ร่วมจัดงาน “มหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดชลบุรี 2557” ครั้งที่ 11 ขึ้นใน วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ

ภาพข่าว: สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ทั่วไป—07 Mar 14

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ นางสาวสุภา ศักดาทิวากร รักษาการจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ จำนวน 5 คน

จัดหางานจังหวัดนครปฐมร่วมกับจัดหางานกาญจนบุรี จัดงาน E-Jobs Fair @ ทั่วไป—28 Jan 14

นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมร่วมกับ สำนักงานจัดหางานกาญจนบุรี เตรียมจัดโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่องาน “E-Jobs Fair @ Nakhonpathom ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ

การนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อเป็นประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าว กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ทั่วไป—28 Jan 14

นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงกำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อเป็นประกันค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

นครปฐม จับมือ กาญจนบุรี จัดงาน E-Jobs Fair @ Nakhonpathom ทั่วไป—21 Jan 14

นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมร่วมกับ สำนักงานจัดหางานกาญจนบุรี เตรียมจัดโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่องาน “E-Jobs Fair @ Nakhonpathom ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ

ราชภัฏโคราชจับมือ สำนักงานจัดกางานจังหวัด จัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ทั่วไป—13 Dec 13

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา จะจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี งบประมาณ 2557 ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเพิ่ม

โอเอซิสสปาลงนามความร่วมมือกับจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สร้างอาชีพแก่ผู้ว่างงานรับ ทั่วไป—14 Oct 13

ภาคิน พลอยภิชา กรรมการผู้จัดการโอเอซิสสปาและโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณดิเรก ทะจันทร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการฝึกอาชีพแก่ผู้ว่างงานและบรรจุเข้าทำงาน ที่โอเอซิสสปาทั้ง 10 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้ “

แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา หลังวันที่ 11 สิงหาคม ทั่วไป—20 Aug 13

นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา หลังวันที่ 11 สิงหาคม 2556 2 แนวทางคือ 1.

"E-Jobs Fair @ Nakhonpathom" ทั่วไป—10 Jul 13

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่องาน "E-Jobs Fair @ Nakhonpathom"หางานง่าย ได้งานดี มีคุณภาพ สะดวกทั้งผู้สมัครงานและนายจ้าง นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม

ขั้นตอนแจ้งการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาลในประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์ ทั่วไป—10 Jul 13

นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า ขณะนี้ใกล้จะถึงฤดูกาลเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์ (กรกฎาคม-กันยายน) สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมขอประชาสัมพันธ์แนวทางการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์

ข่าวดี...ผู้ที่สนใจเดินทางไปทำงานในไต้หวัน สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ทั่วไป—10 Jul 13

นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานแจ้งว่านายจ้างไต้หวันซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนโทรศัพท์ (smartphone) ได้ขออนุญาตนำเข้าแรงงานไทย(หญิง) ต่อสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเป จำนวน 230 คน

แรงงานต่างด้าวพม่า ลาว กัมพูชา กลุ่มผ่อนผันรอทำหนังสือเดินทาง ทั่วไป—18 Jun 13

นายจ้าง/สถานประกอบการที่ยื่นขอหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) และใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ทางการประเทศต้นทางจะดำเนินการภายใน 11 สิงหาคม 2556 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 เมษายน

รับสมัครคัดเลือกชายไทยไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น โดยองค์กร IM ครั้งที่ 3 ทั่วไป—31 May 13

นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม เพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์การพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น (Public Interest Foundation, International Manpower

"E-Jobs Fair @ Nakhonpathom 14-15 มิ.ย.56 " ทั่วไป—03 May 13

นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมร่วมกับ สำนักงานจัดหางานกาญจนบุรี เตรียมจัดโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่องาน "E-Jobs Fair @ Nakhonpathom ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องสวัสดี

นครปฐม จับมือ กาญจนบุรี จัดงานนัดพบ IT ที่นครปฐม เร็ว ๆ นี้ ทั่วไป—22 Apr 13

นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมร่วมกับ สำนักงานจัดหางานกาญจนบุรี เตรียมจัดโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่องาน “นัดพบ IT งานดีที่นครปฐม & กาญจนบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2556

กรมการจัดหางานขยายเวลายื่นเอกสารขอจ้างแรงงานต่างด้าวถึง 31 มีนาคม 56 ทั่วไป—21 Mar 13

กรมการจัดหางานขยายเวลานายจ้างยื่นคำขอจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 เพื่ออำนวยความสะดวกนายจ้าง สถานประกอบการ นางอัธยา อ่ำหนองโพ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า

จัดหางานนครปฐมจัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการเรื่องการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวกรณีพิ ทั่วไป—11 Feb 13

นายเรืองยศ ตีวกุล จัดหางานจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม จัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการเรื่องการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวกรณีพิเศษ ตาม มติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 เพื่อสร้างความเข้าใจในการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการ ร่วมประชุมเรื่องการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวกรณ ทั่วไป—08 Feb 13

นายเรืองยศ ตีวกุล จัดหางานจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม จัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการเรื่องการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวกรณีพิเศษ ตาม มติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 เพื่อสร้างความเข้าใจในการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย

เปิดแล้ว!! จัดหางานสาขาสามพราน ทั่วไป—15 Jan 13

นายเรืองยศ ตีวกุล จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน มีโครงการจัดตั้งศูนย์จัดหางานสาขาทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการให้บริการของกรมการจัดหางานไปสู่ชุมชนในเขตพื้นที่ห่างไกล

ภาพข่าว: คณะทำงานจัดซื้อฯ เครือสหวิริยา ต่อยอดความรู้ให้ชุมชน พาชุมชนศึกษาดูงาน ทั่วไป—03 Dec 12

คณะทำงานจัดซื้อจัดจ้าง เครือสหวิริยา และสำนักงานจัดหางาน จังหวัดประจวบคีรีขีนธ์ นำกลุ่มสตรีแม่รำพึง หมู่ 6 บ้านกลางนา อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ศึกษาดูงานกลุ่มเย็บถุงมือหนังบ้านหนองโน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยนำชุมชนดูขั้นตอนการทำงาน

จัดหางานนครปฐมเดินหน้าบริการประชาชน จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานครั้งที่ 1 ทั่วไป—26 Nov 12

นายเรืองยศ ตีวกุล จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุก โดยเฉพาะด้านการให้บริการประชาชน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมจึงจัดกิจกรรม “นัดพบแรงงาน ครั้งที่

กรมการจัดหางานรับสมัครผู้ต้องการไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น IM /55 ครั้งที่ ทั่วไป—20 Nov 12

นายเรืองยศ ตีวกุล จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ องค์การพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น (Public Interest Foundation, International Manpower Development

จัดหางานนครปฐมเปิดอีเมลล์ออนไลน์ รับแจ้งงานว่างง่ายๆ ได้งานทำเร็ว ทั่วไป—13 Nov 12

นายจ้าง/สถานประกอบการสามารถแจ้งตำแหน่งงานว่างกับทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมทางอีเมลล์ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาสำนักงาน นายเรืองยศ ตีวกุล จัดหางานจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า

เริ่มแล้วศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชา จังหวัดนครปฐม 22 ต.ค.-16 ทั่วไป—29 Oct 12

นายเรืองยศ ตีวกุล จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามแผนปฏิบัติการพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชา ได้กำหนดให้จังหวัดนครปฐมเป็นที่ตั้งดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชาใน 5 จังหวัด เขตปริมณฑล ได้แก่ นครปฐม?สมุทรปราการ??ปทุมธานี?

ชวนคนนครปฐมใช้บริการจัดหางานเคลื่อนที่(Mobile Unit) ทั่วไป—11 Oct 12

ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ต้องการขยายการให้บริการในภารกิจของกรมการจัดหางาน ด้านส่งเสริมการมีงานทำลงไปสู่ประชาชนทุกชุมชน ทุกอำเภอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกล ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานโดยตรง

วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 ทั่วไป—24 Jul 12

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.55 ที่ผ่านมาศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ ร่วมกับสำนักงานจัดหางาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. บริเวณ Seaside Court ชั้น G ด้านหน้าศูนย์การค้าฯ

ขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวพม่า ลาว กัมพูชา ทั่วไป—15 Jun 12

ขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวพม่า ลาว กัมพูชา อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานถึง 14 ธ.ค.55 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายการพิสูจน์สัญชาติ และผ่อนพันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว