ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๕:๓๐ น.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”

สอศ.จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ทั่วไป—๒๑ ม.ค. ๖๓

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ตามแนวทางการฝึกอาชีพของโรงเรียนพระดาบส ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อพสกนิกรผู้ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา

ภาพข่าว: กิจกรรม ทำและขาย ของเด็กอาชีวะ ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๖๓

นายศักดา มยูขโชติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยให้ผู้เรียนฝึกทำอาหารและฝึกขายในสถานการณ์จริงโดยจัดให้มีการทำกิจกรรม "ทำและขาย" สัปดาห์ละ 5

27 นักศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างอากาศยานจาก ม.ซานตง-เจียวธง แจง ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๖๓

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมมือกับสถาบันการบินพลเรือน และบริษัทสายการบินต่าง ๆ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรช่างอากาศยาน หรือ Aircraft Mechanic ที่ได้มาตรฐาน

ภาพข่าว: ผู้บริหารดี ศรีอาชีวะ ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๖๓

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง สอศ. ร่วมบันทึกภาพ และแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้รับรางวัล"ผู้บริหารดีศรีอาชีวะ" ประจำปี 2563 จำนวน 100 คน

อาชีวะส่งความสุข วัดพัฒนาประชาคม ร่วมฉลองพระอาราม 192 ปี วัดประยุรวงศาวาสววรวิหาร ทั่วไป—๑๐ ม.ค. ๖๓

นายณรงค์ แผ้วพลส่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรม "อาชีวะส่งความสุข วัดพัฒนาประชาคม" เข้าร่วมในการ จัดงานสมโภชน์ พระอาราม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ครบ 192 ปี และงานวัดพัฒนาประชาคม

ภาพข่าว: สอศ.ปลื้มผลงานธุรกิจชนะเลิศอาชีวศึกษา สร้างยอดขายสุดปัง ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๖๒

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดแสดงผลงานธุรกิจรอบชิงชนะเลิศ (RRR Award 2019) จำนวน 20 ทีมธุรกิจในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพข่าว: อาชีวะอาสาเริ่มบริการแล้วพักรถ พักคน ทั่วไป—๒๐ ธ.ค. ๖๒

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563" พร้อมปล่อยคาราวาน Fix it Center ภายใต้คำขวัญ "ขับรถ มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก

เริ่มแล้วเทศกาล สัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณฑ์อาชีวะ อาชีวะทั่วไทย ร่วมใจส่งความสุข ทั่วไป—๑๙ ธ.ค. ๖๒

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดสัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณฑ์อาชีวะ "อาชีวะทั่วไทย ร่วมใจส่งความสุข" ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-24 ธันวาคม 2562 ในโอกาสนี้

ภาพข่าว: อาชีวะร่วมส่งมอบผ้าห่มต้านภัยหนาว ทั่วไป—๑๖ ธ.ค. ๖๒

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ สมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาสาร่วมพัฒนาแม่ฮ่องสอน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สอศ. ส่งความสุขปีใหม่ 2563 เชิญเที่ยวงาน สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ 19-24 ทั่วไป—๑๖ ธ.ค. ๖๒

นายณรงค์ แผ้วพลส่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดจัดงาน "สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ" 19 -24 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อบรูณาการการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ

อาชีวะปลื้ม ลงนามทวิภาคีกับ อาซีฟา ขยายความเชื่อมั่นอาชีพมนุษย์ไฟฟ้า ทั่วไป—๑๒ ธ.ค. ๖๒

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าได้มอบให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่เปิดสอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 30 แห่ง ร่วมลงนามความร่วมมือกับบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

อาชีวะชวนฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 -14 ธ.ค. 62 ณ ทั่วไป—๖ ธ.ค. ๖๒

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เชิญชวนประชาชนฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 3 ชม. ในโครงการอาชีวะ ตามรอยพ่อ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ กิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 16 รายวิชา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5

ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา มอบทุนสนับสนุนร่วมพัฒนาช่างเทคนิควิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ประจำปี ทั่วไป—๖ ธ.ค. ๖๒

นายจิร โชตินุชิต ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา มอบทุนสนับสนุน มูลค่า 1,000,000 บาทให้แก่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ภายใต้โครงการพัฒนาช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร ตามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ภาพข่าว: ความร่วมมืออาชีวะไทยร่วมกับอาณาจักรภูฏาน ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๖๒

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาปฐมนิเทศครูอาสาสมัครภูฏาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย ดร.รังสันต์ เทพมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์

สอศ. จัดบริการประชาชน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 -14 ธ.ค. 62 ณ สนามหลวง ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๖๒

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำ 4 กิจกรรมอาชีวะอาสาและบริการ เข้าร่วมงาน วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ระหว่างวันที่ 5 – 14 ธันวาคม 2562 ณ

อาชีวะจัดงานองค์การนักวิชาชีพ ภาคกลาง เสริมสร้างผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่ง ทั่วไป—๒๗ พ.ย. ๖๒

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 27โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานเปิดงาน นายกอบชัย

อาชีวะถูกใจได้สื่อการสอนเป็นเครื่องปรับอากาศกว่า 200 เครื่อง จากมิตซูบิชิ ทั่วไป—๒๖ พ.ย. ๖๒

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับมอบเครื่องปรับอากาศจากบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 221 เครื่อง มูลค่ารวม 6,171,514 บาท เพื่อมอบให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 87

สอศ.จับมือออโรร่า จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม ทั่วไป—๒๒ พ.ย. ๖๒

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด โดยนายอนิวรรต ศรีรุ่งธรรม กรรมการบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

สอศ.ปลื้มโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ เตรียมพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๖๒

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยสำนักงานอาชีวศึกษากรุงเทพ จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 30 ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ซึ่งในพิธีเปิด นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สอศ. จับมือวัตสัน จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก ทั่วไป—๑๕ พ.ย. ๖๒

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดย นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด โดย นายจิระวัฒน์ แต่งเจนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมลงนามความร่วมมือ

ภาพข่าว: สอศ. จัดอบรมมาตรฐานเกณฑ์การประเมินฯ องค์การนักวิชาชีพฯ ทั่วไป—๑๔ พ.ย. ๖๒

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดอบรมผู้ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ รุ่นที่ 7 และการอบรมทบทวนเกณฑ์การประเมินฯ ให้แก่คณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมสร้อยฟ้า 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้

อาชีวะรับมอบรถจักรยานยนต์เพื่อการศึกษา ทั่วไป—๑๒ พ.ย. ๖๒

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มอบรถจักรยานยนต์เพื่อการศึกษา จำนวน 65 คัน ให้กับ 36 วิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้รับมอบ ณ

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ดการแข่งขัน ทั่วไป—๑๒ พ.ย. ๖๒

วันนี้(12 พ.ย.)ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดการแข่งขัน "ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง" Honda Eco Mileage challenge ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562

นักศึกษาอาชีวะทำกระทงแย่งพื้นที่รักษ์โลก ทั่วไป—๑๑ พ.ย. ๖๒

นายณรงค์ แผ้วพลสง รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวะนำความรู้วิชาชีพที่เป็นผลมาจากการเรียนการสอน

อาชีวะผลิตกำลังคนรองรับเศรษฐกิจผันแปร ทั่วไป—๖ พ.ย. ๖๒

นายณรงค์ แผ้วพลสง รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีความร่วมมือกับ National Institute of Technology (สถาบันโคเซ็น) ประเทศญี่ปุ่น โดยได้ลงนามความร่วมมือมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนกระทั่งปี พ.ศ.

ภาพข่าว: พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2562 ทั่วไป—๔ พ.ย. ๖๒

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 ณ วัดเมืองยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ จำนวนทั้งสิ้น 1,830,825.21

อาชีวะจัดงานมหกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ทั่วไป—๔ พ.ย. ๖๒

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ได้จัดงานมหกรรมวิชาชีพอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา โดยจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ

ภาพข่าว: เอสโซ่สนับสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ ทั่วไป—๑ พ.ย. ๖๒

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Startup Thailand จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 29

นศ.อาชีวะลพบุรีเปิดธุรกิจรับออกแบบบ้าน ตอบโจทย์ความต้องการแบบบ้านราคาประหยัด บ้าน/คอนโด—๑ พ.ย. ๖๒

นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ได้ส่งเสริม การประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ผ่านกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาใน

นักศึกษาอาชีวะ...คว้าถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทั่วไป—๑๕ ต.ค. ๖๒

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ประกาศผลการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2 (Thailand Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4.0 Technology 2nd)