Monday July 28, 2014 11:13

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Press Releases

ภาพข่าว: ยกระดับเด็กไทย สื่อสาร—18 Jun 14

ดร.เจษฎา ศิวะรักษ์ (ยืนกลาง) เลขานุการประจำประธานกิจการโทรคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคม ในการพัฒนาการศึกษาให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพข่าว: กสิกรไทย มอบเงิน 5 ล้านบาท ช่วยฟื้นฟูโรงเรียนน้ำท่วม หุ้น—19 Nov 10

นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคาร มอบเงินสนับสนุน 5 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 100 โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วม โดยมีนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ

ภาพข่าว: CPF อบรมครูเลี้ยงไก่ไข่ ทั่วไป—25 Sep 09

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรมปศุสัตว์ และสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมอบรมครูเลี้ยงไก่ไข่จำนวน 950 คนในพื้นที่ 7 จังหวัดทั่วประเทศได้แก่ อุบลราชธานี เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร

ดั๊บเบิ้ล เอ จัดประกวดเรียงความ "ล้านความรู้...ในตู้หนังสือ" ทั่วไป—31 Jul 07

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดเผยว่า ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 8 หน่วยงาน คือ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มมหพันธ์ผลิตภัณฑ์เฌอร่าและห้าห่วง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัทป

ภาพข่าว : ดั๊บเบิ้ล เอ หนุนเยาวชนไทยรักการอ่าน-เขียน ชวนประกวดเรียงความ ทั่วไป—29 May 07

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) , บริษัทโพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) , บริษัทอินเด็กซ์ ลีฟวิ่งมอลล์ จำกัด , มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

ภาพข่าว : ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับ 8 องค์กร จัดประกวดเรียงความ "ล้านความรู้ในตู้หนังสือ" ทั่วไป—28 May 07

พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานโครงการประกวดเรียงความ “ล้านความรู้ในตู้หนังสือ” ชิงตู้หนังสือพร้อมหนังสือสำหรับโรงเรียนทุกภาคทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดย ดั๊บเบิ้ล เอ , สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน , กลุ่มมหพันธ์ผลิตภัณฑ์