Thursday July 24, 2014 11:03

สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน Press Releases

สิบสองปี กองทุนหมู่บ้านฯ ยืนหยัด เรียนรู้ เพื่อประชาชน ทั่วไป—25 Jul 13

ก้าวสู่ปีที่ 12 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เดินหน้าพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชน โดยจัดตั้งกองทุน จำนวน 79,255 กองทุนทั่วประเทศ ด้วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 12,801,444 คน

กทบ.ผนึกพันธมิตรอินเดีย ขยายตลาดลำไยไทยในอินเดีย ทั่วไป—27 Nov 12

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) จัดแถลงข่าวใหญ่ “ปีทองลำไยไทย ก้าวไกลทั่วโลก” เดินหน้าต่อ ลุยตลาดอินเดีย ผนึกกำลังพันธมิตรจากประเทศอินเดียประสานความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดีย

ผลการตรวจเยี่ยมและร่วมเสวนากับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในจังหวัดเชียงใหม่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทั่วไป—26 Dec 11

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและเสวนาร่วมกับคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนแม่ขักพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ภาพข่าว: การประชุมหารือกรอบการดำเนินโครงการของโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั่วไป—22 Nov 11

นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธานการประชุมหารือกรอบการดำเนินโครงการของโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการนำนโยบายความรับผิดชอ

ภาพข่าว: กทบ. ผนึก สำนักงานอัยการสูงสุด ลงนาม MOU ช่วยกองทุนหมู่บ้านด้านกฎหมาย ทั่วไป—22 Feb 11

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) และสำนักงานอัยการสูงสุด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านคดีความและยุติข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้

โครงการต้นกล้าอาชีพ สรรหา 8000 อัตรา เพื่อสนง.กองทุนหมู่บ้าน ทั่วไป—09 Jul 09

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน (โครงการต้นกล้าอาชีพ) จัดโครงการ