ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๔:๑๓ น.

สำนักงานกศน ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานกศน”

โซนมหัศจรรย์การอ่านเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๑

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี บริษัท แปลน ฟอร์คิดส์ จำกัด สุนีย์ทาว์เวอร์ และภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านจังหวัดอุบลราชธานี จัดโซน

กศน.เมืองยะลา จับมือ กศน.ยะหา ชุมนุมลูกเสือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั่วไป—๒๓ ม.ค. ๖๑

"กศน.เมือง จับมือ กศน.ยะหา ชุมนุมลูกเสือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายลูกเสือ

งาน ประกาศผลถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โครงการ อ่านสร้างสุข ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๖๐

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง

รับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นน่าสนใจหลากหลายกับสถาบันการศึกษาทางไกล ทั่วไป—๕ พ.ค. ๖๐

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 6 หลักสูตร 1) ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร การศึกษาภาษาจีนที่เน้นการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะให้ความสำคัญกับทักษะการฟังและการสนทนา

สู่สังคมการเรียนรู้ : เรียนทางไกลพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ กับ กศน. ทั่วไป—๓ พ.ค. ๖๐

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อลงทะเบียนเรียนการศึกษาทางไกล รูปแบบการศึกษานอกระบบ ในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพ

สู่สังคมการเรียนรู้: เรียนทางไกลพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ กับ กศน. ทั่วไป—๒ ธ.ค. ๕๙

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อลงทะเบียนเรียนการศึกษาทางไกล รูปแบบการศึกษานอกระบบ ในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพ

สู่สังคมการเรียนรู้ : เรียนทางไกลพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ กับ กศน. ทั่วไป—๑๘ พ.ย. ๕๙

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อลงทะเบียนเรียนการศึกษาทางไกล รูปแบบการศึกษานอกระบบ ในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพ

สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ระยะสั้น 7 หลักสูตร ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๕๙

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น 7 หลักสูตร ดังนี้ 1.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร : การศึกษาภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะการพูด ฟัง อ่านและเขียน

ภาพข่าว: ปลัด ก.ดิจิทัลฯ นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลป่าตอง ไอที—๕ ต.ค. ๕๙

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต พร้อมมอบนโยบายการบริหารจัดการให้แก่ผู้บริหารศูนย์ฯ โดยกระทรวงฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงาน กศน. และดีแทค

กศน.รับโจทย์นโยบาย รมช.ศธ. 7 ข้อเร่งด่วน ลดเหลื่อมล้ำ ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๕๘

กศน.รับโจทย์นโยบาย รมช.ศธ. 7 ข้อเร่งด่วน ลดเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ รมช.ศธ. มอบนโยบายสำนักงาน กศน.7 ข้อเร่งด่วน มุ่งปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ ย้ำ คุณภาพการศึกษาต้องดี

กศน.จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันความสามรถพิเศษนักศึกษา กศน. ใน "สุดยอด กศน." ทั่วไป—๒๐ มี.ค. ๕๖

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความสามรถพิเศษ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และเสริมสร้างพรสวรรค์ให้กับนักศึกษา กศน. จึงมีการจัดแข่งขันความสามรถพิเศษของนักศึกษาในแนวทางสร้างสรรค์และถูกต้อง

ซีเอส ล็อกซอินโฟ คว้ารางวัลหน่วยงานเอกชนดีเด่นชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทภาคีเครือข่ายร่วมทำกิจกรรมเพื่อส ไอที—๑๔ มี.ค. ๕๖

ซีเอส ล็อกซอินโฟ คว้ารางวัลหน่วยงานเอกชนดีเด่นชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทภาคีเครือข่ายร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เขตพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง จากงานวันคล้ายสถาปนาสำนักงาน กศน. ปี 2556 นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส

ภาพข่าว: ซีเอส ล็อกซอินโฟ คว้ารางวัลหน่วยงานเอกชนดีเด่นชนะเลิศอันดับ ทั่วไป—๑๑ มี.ค. ๕๖

ซีเอส ล็อกซอินโฟ คว้ารางวัลหน่วยงานเอกชนดีเด่นชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทภาคีเครือข่ายร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เขตพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง จากงานวันคล้ายสถาปนาสำนักงาน กศน. ปี 2556 นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส

“SMART CLICK” แลกเปลี่ยน เรียนรู้ คู่ชุมชน...หนึ่งในโครงการกลุ่มอินทัช ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๕๕

โครงการ SMART CLICK กิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) นำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และนายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อม 2 ภาคี หน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.

ภาพข่าว: ศรีเมือง มอบนโยบาย กศน. ทั่วไป—๒๑ พ.ย. ๕๑

นายศรีเมือง เจริญศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน “การประชุมผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ และรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ พร้อมมอบนโยบาย และจุดเน้นการดำเนินการ กศน. ประจำปีงบประมาณ 2552

กศน.ปัตตานี เตรียมปั้นอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หวังเพิ่มปริมาณและคุณภาพ ทั่วไป—๘ พ.ค. ๕๑

นายจรัส หนุนอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี (สำนักงาน กศน.ปัตตานี) เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เตรียมจัดตั้งอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำหมู่บ้าน