ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๒:๕๑ น.

สำนักงานกปร ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานกปร”

ภาพข่าว: ปลูกต้นไม้ ในโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ทั่วไป—๙ พ.ย. ๖๐

นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง

ภาพข่าว: ให้การต้อนรับ พลโท พิบูลย์ มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทั่วไป—๙ พ.ย. ๖๐

นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ให้การต้อนรับ พลโท พิบูลย์ มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 ร่วมหารือในหัวข้อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ภาพข่าว: รับรางวัล ดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภาคใต้ ทั่วไป—๙ พ.ย. ๖๐

นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้ารับรางวัล ดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภาคใต้ ชื่อผลงาน "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต...มรดกแห่งภูมิปัญญาที่พ่อสร้าง" การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awords)

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั่วไป—๙ พ.ย. ๖๐

นับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์แห่งมหาชนชาวสยาม" เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 เป็นดุจคำมั่นสัญญาที่ทรงให้กับพสกนิกรชาวไทยว่า

ศูนย์ภูพานฯ นำข้าวพันธุ์สกลนครตกกล้าแปลงรวม แจกจ่ายเกษตรกรไปปลูก ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๖๐

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จัดโครงการตกกล้าแปลงรวมขึ้น เมื่อเร็วนี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ แปลงนา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯจัดทำแปลงสาธิต การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๖๐

นายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี "โครงการจัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไรซ์เบอรี่" ณ แปลงนาสาธิต หมู่ 14 บ้านเกาะสุวรรณ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทีมโรงเรียนนราธิวาส ชนะเลิศตอบปัญหาทางวิชาการ งาน ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๖๐

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ขึ้นเป็นครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"

สหภาพเมียนมาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๖๐

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะผู้บริหารหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเร็วๆนี้

สำนักงาน กปร. จัดกิจกรรมการประกวดผลงาน เยาวชนสานต่อพระราชดำริ ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๖๐

นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการประกวดผลงาน "เยาวชนสานต่อพระราชดำริ" ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๗ โดยมีนางพิชญดา หัศภาค ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดนิทรรศการ ดวงใจราษฎร์ ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๐

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติหมุนเวียน ณ พระลานพระราชวังดุสิต ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดนิทรรศการดังกล่าวแล้ว ๒ ชุด

องคมนตรี ติดตามงานโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั่วไป—๑๑ ก.ค. ๖๐

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมคณะฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร)

ภาพข่าว: โครงการอบรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เยาวชนไทยรักสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๗ ก.ค. ๖๐

นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา และนางสาวกฤษณา ทิวาตรี รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ให้การต้อนรับคณะเยาวชนจากโรงเรียนรอบศูนย์ศึกษา ฯ ในโครงการอบรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั่วไป—๓๐ มิ.ย. ๖๐

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ทรงเจริญรอยตามพระราชบิดา ทั่วไป—๒๗ มิ.ย. ๖๐

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตาม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 อย่างต่อเนื่อง

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด ดวงใจราษฎร์ ทั่วไป—๒๖ มิ.ย. ๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด "ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ" ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ตลอดทั้งเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อสืบสาน รักษา

สำนักงาน กปร. เปิดโอกาสให้กับเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากสถาบันศึกษาทั่วประเทศ ร่วมเรียนรู้ ดูงาน ทั่วไป—๑๖ มิ.ย. ๖๐

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เล็งเห็นความสำคัญของการสืบสานและเผยแพร่พระราชปณิธาน พระราชกรณียกิจ รวมถึงประโยชน์ และผลสำเร็จของโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เยาวชนไทยรุ่นใหม่

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวแสตมป์ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ทั่วไป—๕ เม.ย. ๖๐

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) (คนกลาง) และนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ สำนักงาน กปร. (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวแสตมป์ชุดที่ยาวที่สุดในโลก "ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี" น้อมเกล้าฯ

โครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp Junior) จูเนียร์ รุ่นที่ ๑ ทั่วไป—๒๘ มี.ค. ๖๐

สำนักงาน กปร. เปิดโอกาสให้กับเยาวชนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ร่วมเรียนรู้ ดูงาน และสืบสานงานพระราชดำริ กับโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นจูเนียร์ รุ่นที่ ๑ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงาน กปร. จับมือศูนย์ศึกษาฯ 6 แห่ง จัดยิ่งใหญ่ ฉลองราชย์ 70 ปี เคียงคู่ทรงงาน 84 พรรษา ทั่วไป—๓ ต.ค. ๕๙

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และในโอกาสอันเป็นมงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (

สำนักงาน กปร. แถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ แสงส่องไทย โดยมี เก่ง ธชย ทั่วไป—๑ ส.ค. ๕๙

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน ชุด แสงส่องไทย" นำโดย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ภาพข่าว: นสพ.ม.ล.พิพัฒนฉัตร ดิศกุล ผู้ดูแลช้างต้นสวนจิตรลดา ให้การต้นรับนางศศิพร ปาณิกบุตร ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๕๙

นสพ.ม.ล.พิพัฒนฉัตร ดิศกุล ผู้ดูแลช้างต้นสวนจิตรลดา พร้อมด้วย นสพ.สิทธิเดช มหาสาวังกุล หัวหน้าฝ่าย รพ.ช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ ให้การต้นรับนางศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร. สื่อมวลชน และคณะ บริเวณสหกรณ์โคนมลำปาง

70 ปีครองราชย์ พระราชดำริเพื่อการพัฒนา ...ประโยชน์สุขของปวงประชา ทั่วไป—๒๑ ก.ค. ๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งพระราชวงศ์จักรีของไทย ทรงสร้างบันทึกประวัติศาสตร์ใหม่ขึ้นด้วยการเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนาน ที่สุดในโลก ในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองราชสมบัติครบ 70 ปี

ภาพข่าว: พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือในการดำเนิน โครงการผู้นำแห่งยุค ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๕๙

มูลนิธิบุคคลพอเพียง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( สำนักงาน กปร. ) มูลนิธิยุวสถิรคุณ และมูลนิธิมั่นพัฒนา จัดพิธี ลงนามในบันทึกความร่วมมือในการดำเนิน "โครงการผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน"

ภาพข่าว: สำนักงาน กปร. นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ทั่วไป—๕ เม.ย. ๕๙

นางศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินงานและผลของการดำเนินงาน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ภาพข่าว: องคมนตรีร่วมทำพิธีเปิดน้ำ ที่ส่งมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยอีนูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั่วไป—๕ เม.ย. ๕๙

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำพิธีเปิดน้ำ ที่ส่งมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยอีนูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ภาพข่าว: องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว ทั่วไป—๒๘ มี.ค. ๕๙

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยนายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักงานราชเลขาธิการ นายกิจจา ผลภาษี นาปกรณ์ สัตยวาณิช ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร. นายเทิดศักดิ์ บุญยขจร ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำ

อ่างเก็บน้ำคำจวง บ้านถ้ำติ้ว ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร อ่างเก็บน้ำประวัติศาสตร์ตามพระอริยสงค์ ทั่วไป—๒๕ มี.ค. ๕๙

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าวในระหว่างการเยี่ยมชมผลสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

ภาพข่าว: นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ทั่วไป—๒๐ มี.ค. ๕๙

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.ร่วมปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง

ภาพข่าว: องคมนตรีเยี่ยมชมความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคอีสาน ทั่วไป—๘ มี.ค. ๕๙

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ร่วมปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง

สำนักงาน กปร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการ ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๕๘

เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒