ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๗:๑๕ น.

สำนักการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักการศึกษา”

รร.กทม.เข้มข้นมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เตรียมพร้อมสื่อการเรียนรู้รองรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ทั่วไป—๑๒ พ.ค. ๖๓

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรองรับการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563 ว่า สำนักการศึกษา ได้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

รร.กทม.เตรียมพร้อมแนวทางจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของผู้เ รียน ทั่วไป—๒๓ เม.ย. ๖๓

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า กทม. โดยสำนักการศึกษา

เตรียมปรับแผนการศึกษาหลังมติ ครม.เลื่อนเปิดภาคเรียน ปี 63 ทั่วไป—๙ เม.ย. ๖๓

ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นวันที่ 1 ก.ค. 63 นั้น กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาได้เตรียมความพร้อมรองรับการเลื่อนเปิดภาคเรียน ดังนี้

คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง วางมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในสถานศึกษาสังกัด ทั่วไป—๒๕ ก.พ. ๖๓

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (สนศ.) กทม. กล่าวตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กำชับให้ทุกโรงเรียนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 รวมทั้งดูแลสุขอนามัยภายในโรงเรียน เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคว่า ที่ผ่านมา สนศ.

เฝ้าระวังการแพร่ระบาด - ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในสถานศึกษาสังกัด ทั่วไป—๒๘ ม.ค. ๖๓

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวกรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในโรงเรียน

กำชับโรงเรียน กทม. เฝ้าระวังฝุ่นละออง PM2.5 ลดผลกระทบกลุ่มเด็กนักเรียน ทั่วไป—๒๔ ม.ค. ๖๓

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวว่า สำนักการศึกษามีหนังสือประสานโรงเรียนสังกัด กทม. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยให้โรงเรียนจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แสดงค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ร.ร.กทม.งดจัดกิจกรรมกลางแจ้งลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ทั่วไป—๒๒ ม.ค. ๖๓

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวตามที่ในสื่อออนไลน์วิจารณ์กรณี กทม. สั่งทุกโรงเรียนในสังกัดให้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหลังเคารพธงชาติว่า กิจกรรมการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

มาตรการป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM2.5 ในโรงเรียนสังกัด กทม. ทั่วไป—๑๓ ม.ค. ๖๓

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (สนศ.) กทม. เปิดเผยตามที่สื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสังเกต ในช่วงนี้โรงเรียนหลายแห่งจัดกิจกรรมกลางแจ้งหรือแข่งกีฬาสี ผู้ปกครองควรหาหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้เด็กและเลี่ยงกิจกรรมที่จัดกลางแจ้ง

เดินหน้าต่อเนื่อง มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จับมือ 28 โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร ทั่วไป—๒ ม.ค. ๖๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 28 แห่ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

กำชับหน่วยงานเข้มงวดการดำเนินโครงการอย่างรัดกุม ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๖๒

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชนเผยแพร่ข้อมูลการตรวจสอบและติดตามโครงการจ้างรับเหมา ป้องกันและกำจัดปลวกภายในโรงเรียนสังกัด กทม. ของสำนักการศึกษา โดยตั้งข้อสังเกต ระบุการดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน

ภาพข่าว: อลิอันซ์ อยุธยา สานต่อโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปี ทั่วไป—๓๑ ต.ค. ๖๒

ณัฐพงศ์ ดิษยบุตร (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทวัส ชัยภาคภูมิ (ที่สองจากขวา) รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พัชรา ทวีชัยวัฒนะ (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้า บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในโรงเรียน ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๖๒

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. เปิดเผยตามที่ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ระบุสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น และในเดือน พ.ย. นี้

นำร่องการปลูกฝังวินัยจราจรในโรงเรียนสังกัด กทม. ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๖๒

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. เปิดเผยว่า ตามที่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.กระทรวงมหาดไทย (มท.) ประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยบนท้องถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครั้งที่ 2

กทม.บูรณาการความร่วมมือโครงการ Children in Street ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๖๒

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. เปิดเผยถึงโครงการ Children in Street เพื่อค้นหาและวางมาตรการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนบนท้องถนนในพื้นที่กรุงเทพฯว่า กทม. ได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กทม.วางแนวทางส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กทุกช่วงวัย ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๖๒

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวกรณีสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลสำรวจการอ่านหนังสือของกลุ่มเด็กเล็ก ระบุเด็กกลุ่มดังกล่าวยังเข้าไม่ถึงการอ่านหนังสือ เนื่องจากพ่อแม่เลี้ยงดูด้วยสื่ออิเล็กทรอนิก

เต็ดตรา แพ้คลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลกล่องนมโรงเรียน ทั่วไป—๑๗ ก.ค. ๖๒

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำด้านกระบวนการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับพันธมิตรในโครงการ "การรีไซเคิลกล่องนมโรงเรียน" โดยโครงการนี้ริเริ่มโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปี 13 ร่วมสมโภช 230 ปีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ทั่วไป—๙ พ.ย. ๖๑

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยได้รับความร่วมมือจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, มิวเซียมสยาม และพิพิธภัณฑ์เหรียญ สานต่อโครงการ "อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก" สู่ปีที่ 13

ทีโอเอ และ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ มอบทุนการศึกษานักเรียนสังกัด กทม. ประจำปี 2561 ทั่วไป—๑๑ ก.ค. ๖๑

คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ร่วมกับ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1)

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ มอบทุนธรรมศึกษาจิ๋ว รุ่นที่ 2 ทั่วไป—๙ มี.ค. ๖๑

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดโครงการมอบทุนพระพุทธศาสนา ธรรมะเบิกบาน ซีพี ออลล์ สืบสานธรรมศึกษาจิ๋ว รุ่นที่ 2 โดยมี พลตำรวจเอกอัศวิน

ภาพข่าว: แม่น้ำ รามาดาพลาซาจัดงานวันเด็ก ครั้งที่ 26 ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๖๑

คุณมาลี ตั้งสิน, ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา และมูลนิธิตั้งสิน พร้อมด้วยสำนักงานเขตบางคอแหลม, โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร, สโมสรโรตารียานนาวา และฝ่ายบริหารและพนักงานของโรงแรมฯ

ธ.กรุงเทพ-ประพันธ์สาส์น ร่วมมือจัดโครงการ มอบหนังสือชุด ท่องโลกจินตนาการกับ IDBY (BE WHAT YOU ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๖๑

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด จัดโครงการมอบหนังสือชุด "ท่องโลกจินตนาการกับ IDBY (BE WHAT YOU LOVE)" ผนวกหนังสืออ่านเสริมนอกเวลาเรียน ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา 437 แห่ง และหอสมุดเมือง (Bangkok City

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น และกรุงเทพมหานคร จัดงานมอบหนังสือชุด ทั่วไป—๕ ม.ค. ๖๑

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น และกรุงเทพมหานคร จัดงานมอบหนังสือ โครงการหนังสือชุด "ท่องโลกจินตนาการกับ IDBY (BE WHAT YOU LOVE)" มูลค่ารวม 7 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา 437 แห่ง และหอสมุดเมือง (Bangkok City

อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปี 12 เดินหน้าสร้างจิตสำนึกเยาวชนรักชาติผ่านเส้นทางประวัติศาสตร์ร ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๖๐

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ต่อยอดความสำเร็จโครงการ ""อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก"" สู่ปีที่ 12 เดินหน้าสร้างจิตสำนึกรักชาติในหมู่เยาวชน ควบคู่ส่งเสริมการท่องเที่ยว มุ่งเพิ่มพูนศักยภาพ

งาน ประกาศผลถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โครงการ อ่านสร้างสุข ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๖๐

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย มอบชั้นวางหนังสือรีไซเคิลจากไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอล ทั่วไป—๔ ส.ค. ๖๐

นายพิษณุ วานิชผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) และ นางชนัญญา จาดชนบท ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

สสส. จับมือสถานศึกษาลุยโรดโชว์ Active Play Active School ทั่วไป—๑๐ ม.ค. ๖๐

สสส. จับมือสพฐ. สำนักการศึกษา กทม. ลุยโรดโชว์โรงเรียนนำร่องในโครงการ Active Play Active School ชวน "ออกมาเล่น 60 นาที ทุกวัน" ให้ความรู้ครู-ผู้ปกครอง-นักเรียน ส่งเสริมเด็กไทยมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ ลดปัญหาเด็กอ้วนในวัยเรียน สร้างสุขภาพดี เมื่อวันที่

ภาพข่าว: โครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปีที่ 11 ทั่วไป—๑๐ ต.ค. ๕๙

จรูญ มีธนาถาวร(ที่สี่จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร รักชนก โคจรานนท์(ที่สามจากซ้าย) ผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และ พัชรา ทวีชัยวัฒนะ (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา

ภาพข่าว: พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโรงเรียนเทศบาล 1 ถึง 6 ของ เทศบาลนครหาดใหญ่ ทั่วไป—๓๑ ส.ค. ๕๙

สุทัศน์นันท์ เนียมรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ถึง 6 ของ เทศบาลนครหาดใหญ่ ด้วยซอฟแวร์ซาวด์นาว (Sound Now) นวัตกรรมใหม่ซึ่งพัฒนาโดย บรรจง ชินสกุล