ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๓:๑๗ น.

สันติ พร้อมพัฒน์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “สันติ พร้อมพัฒน์”

ภาพข่าว: บตท. ร่วมแสดงความยินดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๓ ส.ค. ๖๒

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง บตท. เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายสันติ พร้อมพัฒน์ เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ

ภาพข่าว: ต้นธารสยาม-ลังกาวงศ์ : 260 ปี พระอุบาลี จาริกจารึกนามสยามวงศ์ในลังกา ทั่วไป—๕ พ.ย. ๕๖

กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--ไอแอมพีอาร์

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ฯพณฯ ท่านพลเอก ซานต้า โกเต้โกด้า เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย นายพลเดช วรฉัตร อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) เปิดนิทรรศการ “ต้นธารสยาม-ลังกาวงศ์ : 260 ปี จาริกจารึกนามสยามวงศ์ในลังกา” เพื่อเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 260 ปี แห่งการสถาปนาพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา ณ ห้องเบิกโรง มิวเซียมสยาม ท่าเตียน เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพข่าว: สคบ.แอค อะวอร์ด ครั้งที่ 12 ทั่วไป—๒๕ ก.ย. ๕๖

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดงาน มอบรางวัล “ภาพยนต์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค” (สคบ.แอด อะวอร์ด) ประจำปี 2556 ซึ่งนับเป็นปีที่ 12 โดยมีนาย สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรี

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เดินหน้าพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมเร่งผลักดันมาตรฐานอาชีพกลุ่มอุตสาหกรรมที่ม ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๕๖

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ภายใต้แนวคิด “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประตูสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพ: TPQI … Gateway to Professional Success”

ภาพข่าว: เปิดตัวสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อย่างเป็นทางการ ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๕๖

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (กลาง) เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัว สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประตูสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพ: TPQI … Gateway to Professional

ความเสียหายจากการจองตั๋วเครื่องบินและธุรกิจท่องเที่ยว...ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข ไลฟ์สไตล์—๑๑ ก.ย. ๕๖

จากปัญหาความเสียหายของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กรณีไม่ได้รับสินค้าหรือบริการตามที่โฆษณาไว้ในธุรกิจท่องเที่ยวและจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวว่าได้รับรายงานจาก

ภาพข่าว: เยาวชนคุ้มครองผู้บริโภค ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๖

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกับนายจิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการเปิดประชุมสัมมนาโครงการชุมนุมเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภคแห่งประเทศไทยสู่อาเซียน (THE MEETING OF THAI SMART YOUNG CONSUMER

ภาพข่าว: ร่วมถ่ายภาพงานประชุมสัมมนาปัญหาธุรกิจท่องเที่ยว? ทั่วไป—๓๐ ก.ค. ๕๖

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกับนายจิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะผู้บริหาร สคบ. ในการเปิดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น และแก้ไขปัญหาการทำธุรกิจท่องเที่ยวและจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน

ภาพข่าว: อำลาตำแหน่ง ทั่วไป—๓ ก.ค. ๕๖

นายสันติ พร้อมพัฒน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวอำลาตำแหน่งและข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวขอบคุณ และมีข้าราชการ

ภาพข่าว: มติสมัชชา ปี56 ทั่วไป—๒๔ มิ.ย. ๕๖

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานรับมติสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2556 ข้อเสนอต่รัฐบาลในงาน การประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมราชาบอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ

พม. จัดประชุม สมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ทั่วไป—๒๔ มิ.ย. ๕๖

วันนี้ (๒๔ มิ.ย.๕๖) เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุม สมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อแก้ไขวิกฤติสังคม และเสริมพลังครอบครัวสร้างสมดุลประชากร ณ โรงแรมปริ๊นซ์

ภาพข่าว: รางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 56 ทั่วไป—๒๑ มิ.ย. ๕๖

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2556 เพื่อประกาศเกียรติคุณสดุดียกย่องให้ศาสตร์จารย์ประเสริฐ ณ นคร เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์

ภาพข่าว: ยุทธศาสตร์และแผนแม่บท ทั่วไป—๑๔ มิ.ย. ๕๖

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานเปิดงานโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การมีส่วนร่วมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท เพื่อการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พม.จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท ทั่วไป—๑๓ มิ.ย. ๕๖

วันนี้ (๑๓ มิ.ย.๕๖) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เรื่อง

ภาพข่าว: ต้อนรับ ทั่วไป—๓ มิ.ย. ๕๖

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันและคณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ เข้าพบ รมว.พม. หารือ ปัญหาการค้ามนุษย์ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๖

วันนี้ (๓๐ พ.ค.๕๖) เวลา ๐๙.๓๐ น. เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน และคณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐอเมริกา เข้าพบนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พม.เผยการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมครั้งที่ ทั่วไป—๒๙ พ.ค. ๕๖

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ โดยมีร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ

พม. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ทั่วไป—๒๘ พ.ค. ๕๖

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๖ ณ ห้องประชุม ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ ว่า

ภาพข่าว: มอบรางวัลกาชาด 56 ทั่วไป—๒๑ พ.ค. ๕๖

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานมอบรางวัลสลากกาชาด พม.นำโชค ปี 2556 รางวัลที่ 1 รถยนต์นิสสัน แก่ผู้ถูกรางวัล ณ สนามม้านางเลิ้ง

ภาพข่าว: ประชุมเอเชียแปซิฟิก ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๕๖

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานประชุม เรื่อง การให้คำปรึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกภูมิภาควาระการพัฒนาคนพิการรวมต่อ 2015

รมว.พม. ร่วมเปิดงานการนำเสนอรายงานการศึกษาสถานการณ์ ด้านการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย บนฐานคิด ทั่วไป—๑๓ พ.ค. ๕๖

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงาน การนำเสนอรายงานการศึกษาสถานการณ์ด้านการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย บนฐานคิดเรื่อง ฐานการคุ้มครองทางสังคมโดยมี นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล

ภาพข่าว: การคุ้มครองทางสัมคม ทั่วไป—๑๓ พ.ค. ๕๖

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานความเป็นมาและความสำคัญของรายงานการประเมินการคุ้มครองทางสังคมจากการปรึกษาหารือระดับชาติ เพื่อก้าวสู่ฐานการคุ้มครองทางสังคมภายใต้บริบทของไทย ณ

พม.จัดสัมมนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในทางการเมือง ภาคกลาง ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๕๖

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการสัมมนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในทางการเมือง ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๙ -๑๐

ภาพข่าว: สตรีทางเมือง ทั่วไป—๑๐ พ.ค. ๕๖

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานเปิดงานโครงการสัมมนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในทางการเมือง ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์

ภาพข่าว: สัมมนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในทางการเมืองภาคกลาง ทั่วไป—๙ พ.ค. ๕๖

สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ท่านที่ 4 จากขวามือ) พร้อมด้วย อนุตตา อมรวิวัฒน์ เลขานุการจัดงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ท่านที่ 2 จากขวามือ)

พม. จับมือ สำนักนายกฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมคนพิการทุกประเภทฯ จัดโครงการ ทั่วไป—๑๕ พ.ค. ๕๖

เมื่อวานนี้ (๑๔ พ.ค.๕๖) เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานเปิดโครงการ "เปลี่ยนภาระเป็นพลัง สร้างสังคมเพื่อทุกคน" จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พ.ค.๕๖

ภาพข่าว: ต้อนรับ รมต.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั่วไป—๑ พ.ค. ๕๖

เกรียงศักดิ์ จุมรี ผู้จัดการโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ (กลาง) ให้การต้อนรับ สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่2 -ขวา) ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานเปิดพิธีการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยมี

ภาพข่าว: เอ็ม บี เค ต้อนรับศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม" ทั่วไป—๑๗ เม.ย. ๕๖

นายพงษ์วิกรานต์ วิศรุตโชติกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความปลอดภัย บมจ. เอ็ม บี เค ให้การต้อนรับนายสันติ พร้อมพัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และนายวิเชียร ชวลิต (ที่ 5 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม ฯ

ภาพข่าว: รดน้ำขอพร ทั่วไป—๑๒ เม.ย. ๕๖

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รดน้ำขอพรกับ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พม.จัดมหกรรมเวทีเสวนาคลังปัญญาประชาบดี ขับเคลื่อนงานสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั่วไป—๕ เม.ย. ๕๖

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน เปิดงาน “มหกรรมเวทีเสวนาคลังปัญญาประชาบดี ขับเคลื่อนงานสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เชื่อมร้อยความสัมพันธ์ผู้อาวุโสคลังปัญญาประชาบดีกับคนรุ่นปัจจุบัน