ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๔๑ น.

สวัสดิการข้าราชการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “สวัสดิการข้าราชการ”

เร่งสร้างมาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพ เบิกจ่ายสิทธิ ขรก. สุขภาพ—๒๓ มิ.ย. ๕๘

กรมบัญชีกลาง หนุนสร้างความรู้ ทำความเข้าใจ และเตรียมพร้อมสู่การพัฒนารหัสการตรวจ Lab เพื่อการเบิกจ่ายสวัสดิการข้าราชการที่ได้มาตรฐานทุกสถานพยาบาลทั่วประเทศ หลังจาก ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

กรุงไทยออกสินเชื่อบ้านให้ผ่อนน้อยใน 5 ปีแรก หุ้น—๒๙ ม.ค. ๕๗

กรุงเทพฯ--29 ม.ค.--ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อสวัสดิการข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทยโตต่อเนื่อง มียอดเพิ่มกว่า 2 หมื่นล้านบาท ล่าสุดออกสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย ให้ผ่อนชำระแบบขั้นบันได ตามความสามารถในการชำระหนี้ โดย 5 ปีแรกผ่อนน้อยกว่าปกติ 5-20% เน้นบุคลากรภาครัฐรุ่นใหม่ให้มีที่อยู่อาศัยของตนเอง

นางสาวอาริศรา ธรมธัช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการสร้างบริการที่มีคุณค่าเพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า ตามวิสัยทัศน์ KTB Growing Together นั้น สำหรับบุคลากรในภาครัฐ ธนาคารได้ให้บริการสินเชื่อสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีอัตราเติบโต 10% โดยมียอดสินเชื่ออยู่ที่ 262,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24,200 ล้านบาท และในปีนี้ธนาคารได้ออก สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ โดยมีรูปแบบการผ่อนชำระแบบขั้นบันได โดยใน 5 ปีแรก ธนาคารให้ผ่อนชำระในแต่ละงวดน้อยกว่าปกติ 5-20% จากเดิมที่ต้องผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ของผู้กู้ และยังสามารถเลือกผ่อนได้ 3 แบบ คือ แบบ 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี

“ธนาคารให้กู้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่องค์กรมหาชน องค์การของรัฐ พนักงานมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของรัฐ พนักงานกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางการแพทย์ ตลอดจนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี ให้กู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน โดยสามารถกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้าน เพื่อปลู

ภาพข่าว: รพ.กรุงเทพมอบเงินสนับสนุน ทั่วไป—๑๐ ม.ค. ๕๗

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาสวัสดิการข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน จำนวน 500,000 บาท ให้แก่ พันตำรวจเอก กิติ ยุกตานนท์

สอ.กองบินตำรวจวางใจให้สหประกันชีวิตจัดสวัสดิการคุ้มครองสมาชิก ทั่วไป—๑๓ พ.ค. ๕๖

พันตำรวจเอกเรวัติ โฉมยงค์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบินตำรวจ จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการข้าราชการทั่วไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อสหกรณ์ปล่อยสินเชื่อให้กับสมาชิก แล้วความมั่นคงของสหกรณ์จะเกิดขึ้นได้อย่างไร

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลาง และ สปสช. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนากลไกกลางในการจัดระบบข้อมูลบริการสา ทั่วไป—๑ มี.ค. ๕๖

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนายแพทย์วินัย สวัสดิวรเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง“การพัฒนากลไกกลางในการจัดระบบข้อมูลบริการสาธารณสุขผู้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการ(National Clearing

ภาพข่าว: สคร. จัดแข่งขันกอล์ฟสร้างความสัมพันธ์กับรัฐวิสาหกิจและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๕๓

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมการแข่งขันกอล์ฟที่ สคร. จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับรัฐวิสาหกิจและองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อสมทบทุนสำหรับใช้เป็นสวัสดิการข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สคร.

TMB ให้สินเชื่อสวัสดิการข้าราชการทหาร หุ้น—๑๗ มิ.ย. ๕๒

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าในวันนี้ (17 มิถุนายน 2552) ธนาคารได้จัดให้มีพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงกลาโหม โดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพประกอบด้วย

กรุงเทพมหานคร แถลงข่าวเปิดตัวและลงนามในบันทึกข้อตกลง “โครงการ บ้านยิ้ม บ้าน/คอนโด—๒๗ ก.พ. ๕๒

ด้วย กรุงเทพมหานคร จะจัดให้มีงานแถลงข่าวเปิดตัวและลงนามในบันทึกข้อตกลง “โครงการ บ้านยิ้ม กทม." โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสวัสดิการข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะเป็นผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้

โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจครั้งที่ 6 ทั่วไป—๑๕ ก.ค. ๕๑

โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจครั้งที่ 6 กองสวัสดิการตำรวจ โดย สโมสรตำรวจ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้าราชการตำรวจและครอบครัว ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจ เรื่องการจัดโครงการสมรส เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ โดยผู้เข้าร่

เพิ่มเงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการกทม. ที่มีเงินเดือนต่ำกว่าเพดาน 13,500 ทั่วไป—๓๐ เม.ย. ๕๑

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน กล่าวภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ว่า ตามที่กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้ปรับปรุงการจัดสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร