ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๓๕ น.

สวรรคโลก ข่าวประชาสัมพันธ์ “สวรรคโลก”

โครงการ ๙๖๕ ดวงตาทั่วหล้ามองเห็น เฉลิมพระเกียรติ ทั่วไป—๒๔ ก.ย. ๖๑

โครงการ ๙๖๕ ดวงตาทั่วหล้ามองเห็น เฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนร่วมกับโรงพยาบาลสวรรคโลก จ.สุโขทัย ผ่าตัดตาต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมให้กับชาวบ้าน (16-18 กันยายน 61) มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน (People Eye Care Foundation) หรือ PECF

ทีวีไกด์: ร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 บันเทิง—๒๑ ส.ค. ๖๑

"ร้อยเรื่องเมืองไทย" ตอน"พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก" ภายในจัดแสดง 4 ส่วนเมืองสวรรคโลก ห้องสังคโลก พระพุทธรูปและพระสวรรควรนายกสงวนรักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมโบราณและหัตถศิลป์ ควรค่าแก่การรักษาเป็นมรดกของชาติสืบไป…ติดตามชมรายการ

ชุมชนสวรรคโลก จัด รักษ์สวรรคโลก สานต่อ การอนุรักษ์กับการพัฒนาเมือง อย่างมีส่วนรวม วันเสาร์ที่ 18 ทั่วไป—๑๐ ส.ค. ๖๑

เตรียมจัดกิจกรรมครั้งสำคัญของ "ชุมชนสวรรคโลก" ร่วมกับทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างสรรค์งานอนุรักษ์และการพัฒนาเมืองสวรรคโลก อย่างไรให้มีคุณค่า สร้างสรรค์ และยั่งยืน โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์นิคมสวรรคโลก ทั่วไป—๑๔ มี.ค. ๖๑

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนางอาทิตยา สนประเทศ สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เยี่ยมชมแปลงใหญ่ ทั่วไป—๒๕ ธ.ค. ๖๐

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการนาแปลงใหญ่ ณ อาคารอเนกประสงค์นิคมสหกรณ์พระร่วง ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นแปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวพระร่วง-ดงไทย มีสมาชิก 30 ราย พื้นที่

รมช.ลักษณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะเกษตรกร ณ ฟาร์มโคขุน ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ทั่วไป—๒๕ ธ.ค. ๖๐

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะเกษตรกร ณ ฟาร์มโคขุน ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นฟาร์มที่ดำเนินการตามแผนงานของกรมปศุสัตว์ ที่ขับเคลื่อนตามทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ตรวจน้ำ ทั่วไป—๒๕ ธ.ค. ๖๐

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่โครงการระบายน้ำแม่น้ำยม บ้านหาดสะพานจันทร์ ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก ซึ่งเป็นโครงการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาแหล่งน้ำในเขตจังหวัดสุโขทัย

PECF ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผ่าตัดตาต้อกระจก ณ โรงพยาบาลสวรรคโลก (16-19 กันยายน ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๖๐

มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน (People Eye Care Foundation หรือ PECF) ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทำการผ่าตัดตาต้อกระจกให้กับชาวบ้าน จ.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 16 – 19 กันยายน 2560 โดยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ ได้ทำการผ่าตัดตาต้อกระจกให้กับชาวบ้าน ณ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานนิคมสหกรณ์ในจังหวัดสุโขทัย ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๖๐

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรม และนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาสนับสนุนการสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมสหกรณ์พระร่วง และนิคมสหกรณ์สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ชาวไร่อ้อยสุโขทัยเฮ! หลังศาลปกครองสั่งกระทรวงอุตฯ เร่งออกใบอนุญาตย้ายโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๕๘

ถือเป็นกรณีตัวอย่างทางการปกครองอีกกรณีหนึ่ง เมื่อศาลปกครองกลางได้พิพากษาคดีที่บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด เป็นผู้ฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรณีไม่นำเรื่องการขอย้ายโรงงานน้ำตาลไปตั้งที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ภาพข่าว: น้ำประปาสวรรคโลกดื่มได้แล้ว ทั่วไป—๔ ก.ย. ๕๘

นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นายจรัญ จักรวาลชัยศรี นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) และนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นประธานในพิธีประกาศรับรองพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ในพื้นที่ของ

กปภ.สาขาสวรรคโลก ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ยืนยันคุณภาพน้ำสะอาดได้มาตรฐาน ทั่วไป—๑ ก.ย. ๕๘

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ได้มีน้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐานสำหรับอุปโภคบริโภค รวมถึงเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดย กปภ. จัดพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ของ

มูลนิธิสายใจไทยฯ มอบ KTIS สานต่อศูนย์เรียนรู้การปลูกอ้อยตั้งเป้าผลผลิต 20 ตันอ้อยต่อไร่ ทั่วไป—๒๑ ก.ค. ๕๘

มูลนิธิสายใจไทยฯ ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับกลุ่ม KTIS มอบหมายโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ดูแลศูนย์เรียนรู้การเพาะปลูกอ้อย และจัดทำแปลงสาธิตบนพื้นที่ 50 ไร่ ในนิคมสหกรณ์สวรรคโลก จ.สุโขทัย เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพาะปลูกอ้อยที่ทันสมัยให้แก่สมาชิกหมู่บ้านสายใจไทย

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มอบนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ทั่วไป—๓๐ มิ.ย. ๕๘

วันนี้ (๒๙ มิ.ย.๕๘) เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด "การประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองเด็ก สตรี

ภาพข่าว: น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ช่วยเหลือชุมชน ทั่วไป—๔ มิ.ย. ๕๘

นายสินชัย วัชิรโสภาไพฑูรย์ ผู้จัดการฝ่ายไร่ และคุณรงรอง พนธารา พร้อมคณะทีมงานจากโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ในกลุ่ม KTIS ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ชาวไร่ยาสูบสุโขทัยปล่อยลูกโป่ง-เขียนจดหมายถึงนายกฯ ประยุทธ์แสดงพลังคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมยาสูบ ทั่วไป—๒๖ พ.ย. ๕๗

ชาวไร่ยาสูบจาก อ.เมือง อ.สวรรคโลก อ.ศรีสำโรง และสมาชิกชาวไร่ยาสูบเบอร์เล่ย์จังหวัดสุโขทัยกว่า 200 คนรวมตัวกันที่ลานกลางแจ้งในอำเภอศรีสำโรงเพื่อร่วมกิจกรรมปล่อยลูกโป่งสีเขียวจำนวนกว่า 2,000 ลูก พร้อมเขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์

ภาพข่าว: BV ร่วมออกงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ มุ่งสู่ Productivity ครั้งที่ ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๕๗

บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงาน “กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ มุ่งสู่ Productivity ครั้งที่ 5” ซึ่งจัดขึ้นโดยเครือข่ายเพิ่มผลผลิตภาคเหนือ ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ทีวีไกด์: ร้อยมือสร้างเมือง ชุมชนสุโขทัย หลอน!! อาชญากรรมในความมืด!! บันเทิง—๒๙ ต.ค. ๕๖

ทุกชุมชนคงไม่มีใครอยากให้เกิดปัญหากับชุมชนของตนเอง โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวโยงกับความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันคนในชุมชนเมือง เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย กำลังประสบกับปัญหาอาชญากรรมที่มากับความมืด กับเรื่องราวต่างๆ

“ครูเซ็ท” แรงฉุดไม่อยู่ เดินสายจัด WORK SHOP อย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—๑๘ เม.ย. ๕๔

“ครูเซ็ท” ฉุดไม่อยู่จริงๆ เดินสายจัด WORK SHOP อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ตะลุยจัดงานที่ภาคเหนือ นำทีมโดยอ.ภัทรา ดวงภุมเมศร์ (อ.อ้อ) อาจารย์ที่มากด้วยความสามารถ และเชี่ยวชาญด้านการทำเคมีผม โดยวันที่ 23 มีนาคม 2554จัดร่วมกับร้านใบบัว อ.สวรรคโลก

มูลนิธิสายใจไทยจับมือน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จัดที่ดิน 50 ไร่ทำแปลงสาธิตและศูนย์เรียนรู้อ้อย สินค้า—๑๕ ธ.ค. ๕๓

มูลนิธิสายใจไทยร่วมกับน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ สร้างศูนย์เรียนรู้การเพาะปลูกอ้อย และจัดทำแปลงสาธิตจำนวน 50 ไร่ในนิคมสหกรณ์สวรรคโลก จ.สุโขทัย เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพาะปลูกอ้อยที่ทันสมัยให้แก่เกษตรกร

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และประพฤติตนตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ทั่วไป—๑๓ ต.ค. ๕๒

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและประพฤติตนตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ นำคณะข้าราชการและพนักงาน เดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดหนองโว้ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย และร่วมบำเพ็ญมหากุศล “บริจาคโลหิต ไถ่ชีวิตโคกระบือ”

นัดเรียกน้ำตา!!! ร.ร.เทศบาลเมืองสวรรคโลก สู้สุดใจปะทะ ร.ร.กันตังรัษฎาศึกษา บันเทิง—๒๔ ก.ย. ๕๑

พลาดไม่ได้กับการแข่งขันอันเข้มข้นบนเวทีอันทรงเกียรติ สำหรับการชิงชัยประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์” ประจำปีที่ 4 ในรอบฤดูฝน เวทีที่เปิดให้เยาวชนไทยทุกโรงเรียนทุกภาคได้โชว์ฝีไม้ลายมือกันเต็มที่ ซึ่งเสาร์นี้เป็นการแข่งขันจาก