ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๐:๐๔ น.

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต”

‘Mini Garden 2011@ CentralPlaza Rama3’ โลกสีเขียวใบจิ๋ว สินค้า—๒๒ มิ.ย. ๕๔

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม3 จับมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตยานนาวา ไทยประกันชีวิต จัดงาน ‘Mini Garden 2011@ CentralPlaza

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดแสดงโขนชุด “ศึกมัยราพณ์” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ ทั่วไป—๑๖ มิ.ย. ๕๔

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดการแสดงโขนชุด “ศึกมัยราพณ์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติปีแห่งมหามงคลสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ พร้อมเทคนิคประกอบการแสดงสมัยใหม่

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดการแสดงโขนชุด ทั่วไป—๑๔ มิ.ย. ๕๔

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดการแสดงโขนชุด “ศึกมัยราพณ์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติปีแห่งมหามงคลสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ พร้อมเทคนิคประกอบการแสดงสมัยใหม่

ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมเปิดสัมผัสอันงดงามแห่งแมกไม้นานาพันธุ์ ไปกับ Mini Garden 2011 @ ไลฟ์สไตล์—๑๐ มิ.ย. ๕๔

ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ และไทยประกันชีวิต จัดงาน “Mini Garden

“มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช” เจ้าของโครงการจุดเทียนชัยถวายพระพร เตรียมสร้างหอเฉลิมพระเกียรติ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๕๔

“มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช” โดยดร.จรินทร์ สวยแก้ว ประธานมูลนิธิ เจ้าของโครงการจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ท้องสนามหลวงมาทุกปียาวนานกว่า 30 ปี

เตรียมพบกับ สวนสวรรค์...แห่งพรรณไม้ ในงาน “Mini Garden 2011@ CentralPlaza ไลฟ์สไตล์—๒ มิ.ย. ๕๔

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม3 ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ และไทยประกันชีวิต

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั่วไป—๒ มิ.ย. ๕๔

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และประธานคณะกรรมการอำนวยการ จัดการแสดงโขน ชุด “ศึกมัยราพณ์” จัดแถลงข่าวพร้อมชมการแสดงตัวอย่างโขน ชุด “ศึกมัยพราพณ์”

ขอเชิญร่วมสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพระบาทพ่อแบบพอเพียง ทั่วไป—๒ มิ.ย. ๕๔

เนื่องในวันที่ 5 มิถุนายน 2554 เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญเยาวชนและประชาชน เข้าร่วมสร้างฝายชะลอน้ำตาม รอยพระบาทพ่อแบบพอเพียง ณ บริเวณห้วยปู

ภาพข่าว: อ.ส.พ.ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ทั่วไป—๑๒ พ.ค. ๕๔

เมื่อวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2554 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะทรงเป็น พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ ณ บริเวณ ชั้น 1 จามจุรีสแควร์ กรุงเทพฯ โดยมี

ภาพข่าว: อบรมอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น 2554 ทั่วไป—๑๒ พ.ค. ๕๔

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร อนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น ประจำปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอนุกรมวิธานพืชให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจในวงกว้าง

เปิดจองบัตรแล้วสำหรับการแสดงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชุด “ศึกมัยราพณ์” บันเทิง—๑๒ พ.ค. ๕๔

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดการแสดงโขน ชุด “ศึกมัยราพณ์” นำแสดงโดยศิลปินระดับแนวหน้าจากกองการสังคีต กรมศิลปากร, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, วิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพฯ รวมทั้งศิลปินรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือก

ภาพข่าว: เผยแพร่บทบาทความสำคัญ อ.ส.พ. ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๕๔

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ทีมงานส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมซุ้มนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทความสำคัญของ อ.ส.พ. แหล่งเรียนรู้ด้านพืช

ภาพข่าว: เยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๕๔

พันเอกสายัณห์ เมืองศรี ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 5 พร้อมคณะ จำนวน 10 คน เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและนำชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ

ภาพข่าว: เปิดกิจกรรม ทั่วไป—๙ พ.ค. ๕๔

นายณัฐภพ ภูริเดช เป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมกว่า 20

ภาพข่าว: พิธีกล่าวสดุดี ทั่วไป—๙ พ.ค. ๕๔

นายณัฐภพ ภูริเดช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะทรงเป็น “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ

พิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั่วไป—๙ พ.ค. ๕๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะทรงเป็น “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๖ - ๘

ภาพข่าว: สวัสดีปี๋ใหม่เมืองสื่อมวลชน ทั่วไป—๒๘ เม.ย. ๕๔

นางอรวรรณ ไชยพรหม หัวหน้าส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ นางสาวประภาวลัย คชศิลา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมงานส่วนเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าสวัสดี ปี๋ใหม่เมืองสื่อมวลชนแขนงต่างๆ

ภาพข่าว: แข่งขันปรุงลาบพื้นเมือง 54 ทั่วไป—๒๘ เม.ย. ๕๔

นายสุวิทย์ วิชชาวุธ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งลาบพื้นเมือง ครั้งที่ 2 ณ บริเวณลานน้ำตกแม่สาน้อย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการตัดสิน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมดอกสารภี รางวัลรองชนะเลิศ

คัดเลือกนักแสดงตัวเอกรุ่นใหม่ ร่วมแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชุด บันเทิง—๑๙ เม.ย. ๕๔

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยนาฏศิลป์และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

ภาพข่าว: จัดแสดงนิทรรศการลดการเผา รักการอ่าน สืบสานของดีอำเภอแม่ริม ทั่วไป—๑๒ เม.ย. ๕๔

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง+ ในงานกิจกรรมโครงการลดการเผา รักการอ่าน สืบสานของดีอำเภอแม่ริม ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญร่วมโครงการบันทึกรัก บันทึกภาพประทับใจในสวนพฤกษศาสตร์ฯ ทั่วไป—๑๑ เม.ย. ๕๔

วันที่ 6 – 17 เมษายน 2554 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมโครงการครอบครัวสุขสันต์ ชวนกันชมสวน กิจกรรมบันทึกรักบันทึกภาพประทับใจในสวนพฤกษศาสตร์ฯ ในหัวข้อ

ฟรี ค่ายวัยซน ผจญสวน ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั่วไป—๕ เม.ย. ๕๔

20-22 เมษายนนี้ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชวนน้องวัยซน อายุ 7-12 ปี แบกเป้ สวมหมวก เปิดประสบการณ์ดีๆ กับค่าย “วัยซน ผจญสวน” สนุกคิด สนุกค้นกับธรรมชาติรอบตัวภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อาทิ - กิจกรรมชมสวน ชวนสนุก

ภาพข่าว: คณะผู้บริหาร ธกส. เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ทั่วไป—๑๖ มี.ค. ๕๔

คณะผู้บริหารระดับสูงจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรุงเทพฯ จำนวน 10 คน เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์พรรณไม้ไทยหายาก ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและนำชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ

ภาพข่าว: โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ ทัศนศึกษาสวนพฤกษ์ ทั่วไป—๒ มี.ค. ๕๔

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 85 คน เข้าทัศนศึกษาการอนุรักษ์พรรณไม้ไทยหายากและอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี

ภาพข่าว: ศาลอาญา กรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๕๔

นายสถาพร ดาโรจน์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา นำคณะข้าราชการ ศาลอาญา กรุงเทพมหานคร จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชม การอนุรักษ์พรรณไม้ไทยหายาก ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าว: ศาลแขวงพระนครเหนือเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๕๔

นายประยุทธ ศิริล้น ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ นำคณะข้าราชการศาลแขวงพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร จำนวน 90 คน เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์พรรณไม้ไทยหายาก ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมี

ภาพข่าว: อ.ส.พ. จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 16 ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๔

ดร.สุญาณี เวสสบุตร รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 16 โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์

ภาพข่าว: โรงเรียนเตรียมทหารเยี่ยมชมพรรณไม้ไทยหายาก ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๕๔

พันเอกสัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บังคับการกรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก นำคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารจำนวน 543 นาย เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์พรรณไม้ไทยหายาก ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีนางอรวรรณ

ภาพข่าว: แมนูไลฟ์ ประเทศไทย ประสบความสำเร็จได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๕๔

แมนูไลฟ์ ประเทศไทย ประสบความสำเร็จได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในงานวิ่งการกุศล “แคนเซอร์ แคร์” ครั้งที่ 4" แมนูไลฟ์ ประเทศไทย ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ภาพข่าว: ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2554 ทั่วไป—๑๔ ก.พ. ๕๔

นายสุวิทย์ วิชชาวุธ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม