ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๔:๐๗ น.

สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข”

มสส.รักษ์สุขภาพ รวมใจ เทิดไท้สมเด็จพระเทพรัตน์(เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ทั่วไป—๓ มี.ค. ๕๔

สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข จัดกิจกรรม "มสส.รักษ์สุขภาพ รวมใจ เทิดไท้สมเด็จพระเทพรัตน์" เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 25554 เวลา 06.00 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี พญ.ผกา

ภาพข่าว: ฝ่าวิกฤติชีวิต อย่างมีความสุข ทั่วไป—๙ ก.พ. ๕๔

พญ.ผกา วราชิต นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขให้เกียรติเป็นประธาน ในงานการประชุมวิชาการเรื่อง ฝ่าวิกฤติชีวิต อย่างมีความสุข และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ครั้งที่ 18 จัดโดย สำนักนโยบายยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1 ณ

ตอกย้ำ "น้ำนมแม่" ดีที่สุด ไม่ทำให้ลูกตัวเล็กแต่อย่างใด ทั่วไป—๒๘ มี.ค. ๕๐

ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สสส. สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข และกลุ่มแม่อาสากรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเสวนานมแม่ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแม่...สู่แม่ โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน : กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ “น้ำนมแม่กับน

สสส.จัดเสวนา "นมแม่ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแม่...สู่แม่" ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๔๙

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย แม่อาสาของกลุ่มนมแม่ กทม. และโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง ขอเชิญ คุณแม่ตั้งครรภ์ และคุณแม่ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรทุกท่านเข้าร่วมเสวนา “นมแม่ : การแลกเปลี่ย