ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๘:๐๗ น.

สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้”

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีชาวแม่โจ้ ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๖๐

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2560ทอดถวาย ณ วัดสิริมงคลบุญญาราม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560

ขอเชิญนักวิ่งทั่วไทยมาร่วมสร้างประวัติศาตร์ การเดิน-วิ่งการกุศลที่ไม่เหมือนใคร ประเพณี เดิน วิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ชุมชน อิ่มกาย อิ่มใจ ตลอดทาง ทั่วไป—๒๙ พ.ค. ๖๐

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย, มูลนิธิพระช่วงเกษตรศิลปการและศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัด โครงการประเพณี เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้ – สันทราย ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน เวลา 06.00

ชาวสันทราย ร่วมสานต่อประเพณี เดิน -วิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย ประเพณีรับน้องใหม่แม่โจ้ ทั่วไป—๙ ส.ค. ๕๙

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย, มูลนิธิพระช่วงเกษตรศิลปการและศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัด โครงการประเพณี เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้ – สันทราย ประจำปี 2559 ประเพณี เดิน – วิ่ง การกุศล

ประเพณี เดิน วิ่ง การกุศล แม่โจ้ สันทราย น้องใหม่แม่โจ้ เข้าคารวะนายอำเภอและประชาชน ทั่วไป—๑๑ ส.ค. ๕๘

เมื่อเช้าวันที่ 6 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย,มูลนิธิพระช่วงเกษตรศิลปะการและศิษย์เก่าแม่โจ้ และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดกิจกรรมประเพณี เดิน-วิ่งการกุศล แม่โจ้- สันทราย ประจำปี 2558 ให้น้องใหม่แม่โจ้

ม.แม่โจ้ ให้โควตาบุตรศิษย์เก่าเรียนต่อปริญญาตรี 55 สาขา.. ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๕๗

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดโควต้าให้บุตรศิษย์เก่าเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี และหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน โดยวิธีการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งว่า

ชาวแม่โจ้ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557 ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๕๗

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557 โดยจะนำกฐินไปทอดถวาย ณ วัดบ้านหนองก้นครุ ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557

ภาพข่าว: ชาวแม่โจ้ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่อย่างอบอุ่น ทั่วไป—๒๔ มิ.ย. ๕๗

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ภาพข่าว: ถือฤกษ์ดี วันคล้ายวันสถาปนาฯ แม่โจ้ 80 ปี จัดพิธีเททองหล่อพระประธานปรจำมหาวิทยาลัย ทั่วไป—๑๐ มิ.ย. ๕๗

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดพิธีเททองหล่อพระประธานประจำมหาวิทยาลัย “พระพุทธสายพิรุณ” ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ศิลปะแบบเชียงแสนสิงห์ 1 โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาพข่าว: ดร.เทพ พงษ์พานิช อดีตอธิการบดีแม่โจ้ ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ คนที่ ทั่วไป—๑๐ มิ.ย. ๕๖

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ได้จัดประชุมสมัยสามัญประจำปี 2555 ขึ้น เพื่อประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการสมาคมและสมาชิก ศิษย์เก่าแม่โจ้ และในปี 2556 นี้ ว่าที่ร้อยตรี อนุกุล ฟองมูล

ขอเชิญร่วมงานประเพณีดำหัวผู้อาวุโสและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี ทั่วไป—๒๐ เม.ย. ๕๕

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้กำหนดจัดงานประเพณีดำหัวผู้อาวุโส และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อให้บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดี

ชาวแม่โจ้เชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๔ ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๕๔

วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕ ๕๔ ทอดถวาย ณ วัดป่าลาน ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ผลเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ คนใหม่ ทั่วไป—๑๖ มิ.ย. ๕๔

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ได้จัดประชุมสมัยสามัญประจำปี 2553 ขึ้น เพื่อประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการสมาคมและสมาชิก ศิษย์เก่าแม่โจ้ และในปี 2554 นี้ ดร.อุทัย วาสพันธ์พงษ์

ภาพข่าว: ร่วมงานศิษย์เก่าภาคใต้ ทั่วไป—๑๘ เม.ย. ๕๔

ผศ.ดร.สถิต วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.แม่โจ้ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ คุณเศวต โพทะยะประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 30 เป็นตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เดินทางร่วมงานพบปะสังสรรค์แม่โจ้ภาคใต้ ครั้งที่ 18 ณ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน ร่วมทอดกฐินสามัคคี ทั่วไป—๑๑ พ.ย. ๕๓

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมทอดกฐินสามัคคีในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ณ วัดทุ่งหมื่นน้อย ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อนำปัจจัยต่างๆ

นายก ส.ศิษย์เก่าแม่โจ้ ปลื้ม มวลชนและคนแม่โจ้ ร่วมแข่งแม่โจ้แฟมิลี่โบว์ ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๕๓

ดร.อุทัย วาสนาพันธ์พงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ปลื้ม การจัดการแข่งขันโบลิ่งการกุศล “แม่โจ้แฟมิลี่โบว์”ประสบความสำเร็จ มีทั้งนักกีฬาอาชีพและสมัครเล่น ร่วมแข่งขันกว่า 200 ทีม เมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา