สมาคมวิทยาศาสตร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมาคมวิทยาศาสตร์” http://www.newswit.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C/ ภาพข่าว : รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 19 รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ (ยืนที่ 9 จากซ้าย) นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบระดับประเทศ "รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 19" th-TH Fri, 06 Dec 2019 17:27:26 +0700 งาน 2019 World Sensors Summit and Expo จัดขึ้นที่เมืองเจิ้งโจว ประเทศจีน http://www.newswit.com/it/2019-11-11/d509e04226b5b9bdfccd064a5e138627/ งาน 2019 World Sensors Summit and Expo จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2019 ณ เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ภายใต้การสนับสนุนจากสมาคมวิทยาศาสตร์จีน, กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน, รัฐบาลมณฑลเหอหนาน, สมาคม China Instrument and Control http://www.newswit.com/it/2019-11-11/d509e04226b5b9bdfccd064a5e138627/ Mon, 11 Nov 2019 16:45:09 +0700 ภาพข่าว: เอสโซ่สนับสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 29 http://www.newswit.com/gen/2019-11-01/39234eff05b991a008d72cb0d9ad29eb/ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Startup Thailand จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 29 http://www.newswit.com/gen/2019-11-01/39234eff05b991a008d72cb0d9ad29eb/ Fri, 01 Nov 2019 15:50:34 +0700 สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลกฯ ย้ำไก่ไทยไม่มีฮอร์โมน http://www.newswit.com/gen/2019-10-11/1f0f2620b19c18354d7c2b1fac9684af/ น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก สาขาประเทศไทย กล่าวในงานประชุมใหญ่สามัญสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก สาขาประเทศไทย ประจำปี 2562 ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตสัตว์ปีก อย่างไก่ ทั้งเพื่อการส่งออกและบริโภคในประเทศ http://www.newswit.com/gen/2019-10-11/1f0f2620b19c18354d7c2b1fac9684af/ Fri, 11 Oct 2019 16:01:55 +0700 อพวช. เปิดค่ายสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ใน โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน The 8th ASEAN Plus Three Junior Science (APTJSO#3) http://www.newswit.com/gen/2019-06-11/aeb9137c381d0efd39219b423b478819/ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย http://www.newswit.com/gen/2019-06-11/aeb9137c381d0efd39219b423b478819/ Tue, 11 Jun 2019 11:01:36 +0700 มอบรางวัลเด็กไทยนักสื่อสารวิทย์ฯ ยอดเยี่ยม พร้อมลัดฟ้าไกลถึงเยอรมนี ในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2562 http://www.newswit.com/gen/2019-06-04/2eb38779905d9933cbd10b6450aba846/ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย http://www.newswit.com/gen/2019-06-04/2eb38779905d9933cbd10b6450aba846/ Tue, 04 Jun 2019 9:43:44 +0700 ภาพข่าว: พันธมิตรภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม และ ยูบีเอ็ม เอเชีย ร่วมจัดแถลงข่าวการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2019 http://www.newswit.com/evnt/2019-05-23/f2d6fa6b7301dbdd4c4fc79ba3635a5c/ นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ที่สองขวามือ) ผศ. ดร. อาณดี นิติธรรมยง นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (ที่สองซ้ายมือ) นายธงชัย ศิริธร กรรมการบริหาร http://www.newswit.com/evnt/2019-05-23/f2d6fa6b7301dbdd4c4fc79ba3635a5c/ Thu, 23 May 2019 17:01:34 +0700 สรนิต ปลัดกระทรวง อว. ร่วมเสวนา อนาคตพลังงานไทย ใครกำหนด http://www.newswit.com/gen/2019-05-23/740d7259eacb9ec1e895beff5834c643/ สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย (สนท.) โดยการสนับสนุนของสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) จัดงานเสวนาในหัวข้อ อนาคตพลังงานไทย ใครกำหนด เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนต่อนโยบาย พลังงาน 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต http://www.newswit.com/gen/2019-05-23/740d7259eacb9ec1e895beff5834c643/ Thu, 23 May 2019 14:39:48 +0700 เมืองไทยได้เฮ! สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ขอแสดงความยินดีกับ 8 รางวัลของเด็กไทย ในการประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ อินเทล ไอเซฟ 2019 http://www.newswit.com/gen/2019-05-21/d4d1aabf03b80ee568d940df5e395a6e/ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ธนาคารไทยพาณิชย์ http://www.newswit.com/gen/2019-05-21/d4d1aabf03b80ee568d940df5e395a6e/ Tue, 21 May 2019 16:55:23 +0700 สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารฯ เชิญผู้สนใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมการประชุมและสัมมนานวัตกรรมอาหารแห่งเอเชีย 2019 http://www.newswit.com/gen/2019-05-07/1e622c92324a31b99369ef59a86893ba/ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ร่วมกับ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2019 เชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมการประชุมและสัมมนา นวัตกรรมอาหารแห่งเอเชีย 2019 (Food http://www.newswit.com/gen/2019-05-07/1e622c92324a31b99369ef59a86893ba/ Tue, 07 May 2019 11:29:42 +0700 ภาพข่าว: มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จัดประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 http://www.newswit.com/gen/2019-01-22/607d85600376b7dddbe0cf855ad4e9ed/ เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นประธานและมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลแก่ผู้แข่งขันโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว หัวข้อ http://www.newswit.com/gen/2019-01-22/607d85600376b7dddbe0cf855ad4e9ed/ Tue, 22 Jan 2019 15:48:54 +0700 ประกาศผลรางวัล ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 28 ต.ค. 61 ณ ห้องประชุม IT auditorium อพวช. คลองห้า ปทุมธานี http://www.newswit.com/gen/2018-10-29/02e127c7d18f4bc822d0017f97545cb2/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ http://www.newswit.com/gen/2018-10-29/02e127c7d18f4bc822d0017f97545cb2/ Mon, 29 Oct 2018 13:27:38 +0700 สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลกฯ จัดงานประชุมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสัตว์ปีก http://www.newswit.com/gen/2018-10-25/529d3811bad5812fbf434be05cd90e19/ น.สพ. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก สาขาประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานการประชุมใหญ่สามัญสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก สาขาประเทศไทย ประจำปี 2561 http://www.newswit.com/gen/2018-10-25/529d3811bad5812fbf434be05cd90e19/ Thu, 25 Oct 2018 17:50:46 +0700 อพวช. เปิดบ้านต้อนรับเยาวชนคนเก่งจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กับค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 http://www.newswit.com/gen/2018-10-25/529d6b6777262f590a772fba2ef5a6b6/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ http://www.newswit.com/gen/2018-10-25/529d6b6777262f590a772fba2ef5a6b6/ Thu, 25 Oct 2018 17:39:15 +0700 อพวช. จัดพิธีเปิดงาน ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ http://www.newswit.com/gen/2018-10-22/f64ad7e25439dcacc2016ef483955cad/ ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๕ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อพวช. http://www.newswit.com/gen/2018-10-22/f64ad7e25439dcacc2016ef483955cad/ Mon, 22 Oct 2018 11:36:28 +0700 เอสโซ่สนับสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 28 http://www.newswit.com/gen/2018-10-08/2948f8a2be41d4d905ccf0a0f322bc0e/ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Startup Thailand จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 28 http://www.newswit.com/gen/2018-10-08/2948f8a2be41d4d905ccf0a0f322bc0e/ Mon, 08 Oct 2018 11:50:31 +0700 ภาพข่าว: มอบรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 http://www.newswit.com/gen/2018-09-05/7f2580c4096206f81d531afcea7947ed/ รศ.ดร.อุทุมพร พลาวงศ์ (ยืนที่ 5จากซ้าย) อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบระดับประเทศ รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 18 http://www.newswit.com/gen/2018-09-05/7f2580c4096206f81d531afcea7947ed/ Wed, 05 Sep 2018 16:35:36 +0700 อพวช. จัดพิธีเปิด ค่ายนวัตกรรมสู่นวัตกิจ http://www.newswit.com/gen/2018-08-28/c3814af90ec32fffbb99f487e1125d25/ ด้วย ด้วยมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับกลุ่ม ปตท. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดทำโครงการการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี ๒๕๖๑ (Youth Greenovation Awards ๒๐๑๘) ภายใต้แนวคิด http://www.newswit.com/gen/2018-08-28/c3814af90ec32fffbb99f487e1125d25/ Tue, 28 Aug 2018 16:13:12 +0700 อพวช. จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ ๔ http://www.newswit.com/gen/2018-07-24/9394895b85cc81438fde88b393693e79/ ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ ๔ (The 4th ASEAN Student Science Project http://www.newswit.com/gen/2018-07-24/9394895b85cc81438fde88b393693e79/ Tue, 24 Jul 2018 16:35:58 +0700 อพวช. จัดการต้อนรับและแสดงความยินดีแก่เยาวชนใน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนระดับโลก (Intel International Science and Engineering Fair 2018 (Intel ISEF) http://www.newswit.com/gen/2018-05-18/d9e6680eb8f6e22be45c3032874e2e91/ ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะเยาวชนไทย เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนระดับโลก (Intel International Science and Engineering http://www.newswit.com/gen/2018-05-18/d9e6680eb8f6e22be45c3032874e2e91/ Fri, 18 May 2018 10:10:19 +0700 อพวช. จัดงานแถลงข่าว ๗๐ ปี สมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ พร้อมก้าวต่อไปเพื่อสังคม http://www.newswit.com/gen/2018-07-16/be0b5b58ae1333d67d13a77faebfd1c6/ ด้วย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้กำหนดจัดแถลงข่าว ๗๐ ปีสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมก้าวต่อไปเพื่อสังคม http://www.newswit.com/gen/2018-07-16/be0b5b58ae1333d67d13a77faebfd1c6/ Mon, 16 Jul 2018 17:08:14 +0700 มข.เชิญเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ http://www.newswit.com/gen/2018-07-02/a760018934ed60e8a0eeb6904cd6d2e7/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัด งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 http://www.newswit.com/gen/2018-07-02/a760018934ed60e8a0eeb6904cd6d2e7/ Mon, 02 Jul 2018 14:10:13 +0700 ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(27 มิถุนายน 2561) http://www.newswit.com/evnt/2018-06-26/00001260620181600000000000000000/ กรุงเทพฯ-26 มิ.ย.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 09.00 น. สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัด งานเสวนา เรื่อง โอกาสและทางเลือกพลังงานกับอนาคต ประเทศไทยยุค 4.0 พื้นที่ภาคตะวันออก ณ โรงแรมสตาร์ 09.45 น. http://www.newswit.com/evnt/2018-06-26/00001260620181600000000000000000/ Tue, 26 Jun 2018 16:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(27 มิถุนายน 2561) http://www.newswit.com/evnt/2018-06-27/00001270620180800000000000000000/ กรุงเทพฯ-27 มิ.ย.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 09.00 น. สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัด งานเสวนา เรื่อง โอกาสและทางเลือกพลังงานกับอนาคต ประเทศไทยยุค 4.0 พื้นที่ภาคตะวันออก ณ โรงแรมสตาร์ 09.45 น. http://www.newswit.com/evnt/2018-06-27/00001270620180800000000000000000/ Wed, 27 Jun 2018 8:00:00 +0700 http://www.newswit.com/ http://www.newswit.com/ Thu, 01 Jan 1970 7:00:00 +0700 กลุ่มทรู ร่วมกับ สวทศ. ชวนน้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สนุกคิดอย่างสร้างสรรค์ กับการประกวด#นักวิทย์น้อยทรู หัวข้อ #โครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรม# http://www.newswit.com/gen/2018-06-25/19d5eced1062a89f85e1f3a9e0937428/ คิดส์สนุก คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดส์ลงมือทำ กับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 หรือ นักวิทย์น้อยทรู โดย กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 http://www.newswit.com/gen/2018-06-25/19d5eced1062a89f85e1f3a9e0937428/ Mon, 25 Jun 2018 14:45:07 +0700 มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.newswit.com/gen/2018-06-21/31300933a2f2d15a52de71db529a55c6/ ขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา ร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 ในหัวข้อ นวัตกรรมสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา http://www.newswit.com/gen/2018-06-21/31300933a2f2d15a52de71db529a55c6/ Thu, 21 Jun 2018 9:04:19 +0700 เนสท์เล่ สนับสนุน โฟสแตท สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย เดินหน้าพัฒนานักวิทยาศาสตร์ทางอาหารรุ่นใหม่ จัดการแข่งขัน FoSTAT-Nestle Quiz Bowl ปีที่ 16 http://www.newswit.com/gen/2018-06-20/1fb823eb25c16873e8903b4746687f62/ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ร่วมกับบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เดินหน้าจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร หรือ FoSTAT-Nestle Quiz Bowl ปีที่ 16 http://www.newswit.com/gen/2018-06-20/1fb823eb25c16873e8903b4746687f62/ Wed, 20 Jun 2018 12:29:56 +0700 สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนา เรื่อง โอกาสและทางเลือกพลังงานกับอนาคตประเทศไทยยุค 4.0 พื้นที่ภาคตะวันออก http://www.newswit.com/nrg/2018-06-14/b6d38ef2173041c5dda0d632178b9ee2/ สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) จัดงานเสวนาในพื้นที่ภาคตะวันออก ในวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น. ดังมีรายละเอียดตามกำหนดการดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ http://www.newswit.com/nrg/2018-06-14/b6d38ef2173041c5dda0d632178b9ee2/ Thu, 14 Jun 2018 18:30:11 +0700 กระทรวงวิทย์ ฯ โดย อพวช. สวทช. ร่วมกับ สมาคมวิทย์ เปิดรับสมัครนักเรียน และครูที่มีผลงานโครงงานวิทย์โดดเด่น เข้ารับรางวัล Prime Ministers Award 2018 http://www.newswit.com/gen/2018-06-13/068853ef9c5260279bc91c48e90001b4/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ Thailand Science Project Grand Award 2018 http://www.newswit.com/gen/2018-06-13/068853ef9c5260279bc91c48e90001b4/ Wed, 13 Jun 2018 15:45:57 +0700