ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๖:๒๐ น.

สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย”

สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย โดยทุนส่งเสริมและสนับสนุนจาก กทปส. สำนักงาน กสทช. สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ไอที—๕ พ.ย. ๖๑

สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย (TCDA) ได้จัดแถลงข่าวนำเสนอผลการศึกษาและขอเสนอแนะเชิงนโยบายสู่สาธารณะ : โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้เข้าร่วมแถลงข่าว จำนวนประมาณ 100 คน

เวทีสาธารณะสี่ภาคเพื่อผู้บริโภค "ชำแหละโครงสร้างราคาพลังงาน : เพื่อคนไทย" ทั่วไป—๕ ก.พ. ๕๖

กรุงเทพฯ--5 ก.พ.--สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทยและภาคีเครือข่าย

สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทยและภาคีเครือข่าย กำหนดจัดสัมมนาเวทีสาธารณะสี่ภาคเพื่อผู้บริโภค เรื่อง "ชำแหละโครงสร้างราคาพลังงาน : เพื่อคนไทย" ใน ๔ ภูมิภาค ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมกันค้นหาคำตอบอันแท้จริงเกี่ยวกับราคาพลังงานที่เหมาะสม ที่คนไทยสมควรจ่ายทั้งในวันนี้ และอนาคต โดยเป็นโครงสร้างราคาพลังงานที่สะท้อนต้นทุนที่เป็นจริงและคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์มากที่สุด โดยสมาคมฯ จะได้นำผลการสัมมนามาประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์จัดทำเป็นความเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจอันแท้จริงเกี่ยวกับโครงสร้างราคาพลังงานที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชน

เวทีสาธารณะ ๔ ภูมิภาคเพื่อผู้บริโภค มีดังนี้

๑) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๘.๓๐-๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรมบ้านเชียง อินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดอุดรธานี

๒) ภาคเหนือ วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๘.๓๐-๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

๓) ภาคใต้ วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๘.๓๐-๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรมลีการ์เด้น หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๔) ภาคกลางและปริมณฑล วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.ณ โรงแรมทีเค พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งเข้าร่วมงานได้ ฟรี ที่ www.tcda.or.th หรือโทร. ๐๒ ๕๘๐ ๒๐๐๐, ๐๘๑ ๕๔๖๑ ๙๙๙, ๐๘๙ ๔๙๑๔ ๘๘