ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๑:๐๖ น.

สมาคมปราบวัณโรค ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมาคมปราบวัณโรค”

ภารกิจปราบวัณโรคให้หมดจากประเทศไทย เป้าหมายที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน สุขภาพ—๒๘ ส.ค. ๖๒

สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค และ กองเอดส์ วัณโรค และโรคสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องวัณโรคสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้

สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ซาโนฟี่ ประเทศไทย ประกาศโครงการ TB Grant 2018 เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับการดูแลและควบคุมวัณโรค สุขภาพ—๗ ก.ย. ๖๑

โครงการรณรงค์ประเทศไทยปลอดวัณโรค หรือ End TB Thailand Project โดยสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนโดย บริษัท ซาโนฟี่-อเวนติส (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงอันตรายของวัณโรค

ภาพข่าว: แถลงข่าววันวัณโรคสากล ทั่วไป—๒๔ มี.ค. ๕๙

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม พญ.ภาวิณี รุ่งทนต์กิจ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, พล.อ.ท.นพ.มานพ จิตต์จรัส รองประธานกรรมการกลาง สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, Dr. Daniel Kertesz ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย, นางจิตรา

ซาโนฟี่ ประเทศไทย มอบรางวัล TB-free Excellence Award ประจำปี 2558 พร้อมสนับสนุนการรณรงค์ไทยปลอดวัณโร สุขภาพ—๗ ส.ค. ๕๘

- จัดประกวดและมอบรางวัล TB-free Excellence Award สนับสนุนหน่วยงานที่มีผลงานการดูแลผู้ป่วยวัณโรคเป็นอย่างดี - จัดสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 ซาโนฟี่ ประเทศไทย ร่วมมือกับสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: ประชุมวิชาการครั้งที่ 8 สุขภาพ—๑๙ ก.ค. ๕๓

นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการกลาง สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้บริหารโรงพยาบาลประสานมิตร (พหลโยธินซอย 9-11) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: "พระองค์เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ" โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ทั่วไป—๗ ก.ค. ๕๓

พระองค์เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมวิชาการวัณโรคและโรคระบบการหายใจระดับชาติ ครั้งที่ 8 เนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโดย

ภาพข่าว: แท็กซี่สุวรรณภูมิปอดสะอาด ไลฟ์สไตล์—๑๒ มี.ค. ๕๒

ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ความสนใจตรวจเอ็กซเรย์ปอด ตามโครงการ “ใส่ใจสุขภาพปอด : แท็กซี่ปอดสะอาด” ซึ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ร่วมมือกับสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร

กทม. ร่วมผลักดัน “แท็กซี่ปอดสะอาด” สร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสาร ทั่วไป—๒๔ ก.ย. ๕๑

กทม. จับมือ สธ. และสมาคมปราบวัณโรคฯ จัดโครงการแท็กซี่ปอดสะอาด บริการรถเอ็กซเรย์ปอดคนขับแท็กซี่ฟรี ชี้รถแท็กซี่เมืองกรุง เอื้อต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคทางเดินหายใจ นพ.สิทธิสัตย์ เจียมวงศ์แพทย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดโครงการใส่ใจสุขภาพปอด :