ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๖:๐๔ น.

สมาคมบ้านปันรัก ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมาคมบ้านปันรัก”

นวัตกรรมทางสังคม สู่วาทกรรมที่ยั่งยืน ทั่วไป—๒๙ พ.ย. ๖๐

โลกปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สิ่งต่างๆ ที่เพียรก่อร่างพัฒนามาอาจกลายเป็นความสูญเปล่าเพียงชั่วแค่ข้ามคืน ในระยะหลังจำเป็นต้องมีคำคุณศัพท์ขยายเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคำ ซึ่งเราคุ้นหูกันดี นั่นคือคำว่า "ความยั่งยืน" ที่มักใช้ร่วมกับคำว่า "พัฒนา"

ภาพข่าว: สถาบันคิดใหม่เปิดโครงการอัศวินผมขาว จุดเริ่มต้นการเปิดพื้นที่แห่งโอกาส หวังสร้างคุณค่า พร้อมรีเอนจิเนียริ่งมนุษย์สูงวัย กลับสู่สังคม ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๖๐

สถาบันคิดใหม่ และสมาคมบ้านปันรัก แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ""อัศวินผมขาว"" และกิจกรรมเสวนา ""อัศวินผมขาว สูงวัย สูงค่า คุณค่าสู่สังคม"" เพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้สูงวัยคุณภาพ ให้กลับมาสร้างสรรค์คุณค่าแก่สังคมอีกครั้ง โดยมี ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา

สถาบันคิดใหม่ ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวโครงการอัศวินผมขาว และการเสวนาหัวข้อ อัศวินผมขาว สูงวัย สูงค่า ทั่วไป—๙ พ.ย. ๖๐

สถาบันคิดใหม่ สมาคมบ้านปันรัก ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวโครงการ "อัศวินผมขาว" โครงการที่เปิดพื้นที่ให้กลุ่มผู้สูงวัยได้นำความรู้ความสามารถมาใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้คนในสังคมเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าในวันสูงวัยอีกครั้ง พร้อมทั้งร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ

สถาบันคิดใหม่เสนอนวัตกรรมการออกกำลังกายผู้สูงวัย ศาสตร์ตะวันตกผสานวิถีพุทธ บันเทิง—๖ ต.ค. ๖๐

ณ เวทีเสวนาหัวข้อ "สูงวัย ใจเก๋า หุ่นฟิต พิชิตโรค" จัดโดยสถาบันคิดใหม่ สมาคมบ้านปันรัก และซีเนียร์ฟิตเนส เปิดเวทีเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมการออกกำลังกายผู้สูงวัย ศาสตร์ตะวันตกผสานวิถีแห่งพุทธ

ภาพข่าว: สถาบันคิดใหม่เสนอนวัตกรรมการออกกำลังกายผู้สูงวัย ศาสตร์ตะวันตกผสานวิถีแห่งพุทธะ สุขภาพ—๒๙ ก.ย. ๖๐

สถาบันคิดใหม่ และสมาคมบ้านปันรัก จัดเสวนา "สูงวัย ใจเก๋า หุ่นฟิต พิชิตโรค" เพื่อขยายความรู้ ความเข้าใจด้านการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยที่ถูกต้องตามหลักเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ผสานรูปแบบวิถีพุทธโดยมี ผศ. ดร.วีรณัฐ โรจนประภา ผอ.สถาบันคิดใหม่

สถาบันคิดใหม่ สมาคมบ้านปันรัก ขอเชิญร่วมฟังเสวนา ในหัวข้อ สูงวัย ใจเก๋า หุ่นฟิต สุขภาพ—๒๖ ก.ย. ๖๐

สถาบันคิดใหม่ สมาคมบ้านปันรัก ขอเชิญร่วมฟังเสวนา ในหัวข้อ "สูงวัย ใจเก๋า หุ่นฟิต พิชิตโรค" เพื่อเป็นการขยายความรู้ความเข้าใจด้านการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยที่ถูกต้อง

มูลนิธิบ้านอารีย์ ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาธรรมโดย ท่านเจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๖๐

มูลนิธิบ้านอารีย์ ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาธรรมโดย พระราชวิสุทธิประชานาถ (ท่านเจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ในหัวข้อธรรม "สัมมาอาชีพ" ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน "งานวัดใจฟ้า" ร่วมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ ผศ. ดร.วีรณัฐ โรจนประภา นายกสมาคมบ้านปันรัก

ภาพข่าว: สถาบันคิดใหม่ กระตุกมุมคิดสังคม สู่การเตรียมพร้อมรับวัยเกษียณ ทั่วไป—๔ ก.ย. ๖๐

สถาบันคิดใหม่ สมาคมบ้านปันรัก ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเวทีเพื่อสร้างความตระหนักรู้ สู่การวางแผนบริหารชีวิต สำหรับคนโสดเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแบบยั่งยืนก่อนเข้าสู่สภาวะการเป็นผู้สูงวัย

เชิญร่วมงานเสวนา อยู่อย่าง โสด สูงวัย หัวใจสตรอง เทรนด์ใหม่มาแรง โดยสถาบันคิดใหม่ ทั่วไป—๒๔ ส.ค. ๖๐

สถาบันคิดใหม่ สถาบันเพื่อการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคม และสมาคมบ้านปันรัก ร่วมด้วยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ จัดงานเสวนาในหัวข้อ "อยู่อย่าง โสด สูงวัย หัวใจสตรอง เทรนด์ใหม่มาแรง" โดยผู้ร่วมเสวนา ผศ.ดร.วีรณัฐ

สถาบันคิดใหม่ ขอเชิญร่วมฟังเสวนา ในหัวข้อ อยู่อย่าง โสด สูงวัย หัวใจสตรอง ทั่วไป—๒๓ ส.ค. ๖๐

สถาบันคิดใหม่ สมาคมบ้านปันรัก และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญร่วมฟังเสวนา ในหัวข้อ "อยู่อย่าง โสด สูงวัย หัวใจสตรอง เทรนด์ใหม่มาแรง"

ภาพข่าว: สมาคมบ้านปันรัก เปิดบ้าน! จัดงานเสวนาสังคมสูงวัย ชุมชมต้องช่วยกัน ทั่วไป—๑๐ ส.ค. ๖๐

ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา นักวิชาการด้านสังคมผู้สูงวัย และนายกสมาคมบ้านปันรัก (ที่1จากซ้าย) เปิดบ้านปันรักต้อนรับ เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (ที่2จากซ้าย) กรรณิการ์ บันเทิงจิตร

ภาคประชาสังคม เตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัย ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม สมาคมบ้านปันรัก และโครงการสานพลังนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคมเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ ได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สาธารณะ " WE ARE CSO " ใครๆ ก็เป็นได้

สูงวัยไทยแลนด์ อยู่อย่างไรในสังคมทุนนิยม แสวงหาหลักประกันทางรอดหรือทางร่วง บทสรุปการปรับมุมมอง สุขภาพ—๑ ส.ค. ๖๐

ณ เวทีเสวนา "สังคมสูงวัย ประชาสังคมไทย (CSO) ต้องช่วยกัน" ซึ่งจัดโดยสมาคมบ้านปันรัก ร่วมกับสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลมุมมองที่มีประโยชน์

ขอเชิญร่วมงานเสวนา We are CSO ใครๆก็เป็นได้ Forum 01 สังคมสูงวัย ประชาสังคมไทย (CSO) ทั่วไป—๒๑ ก.ค. ๖๐

สมาคมบ้านปันรัก ร่วมกับสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญร่วมงานเสวนา We are CSO ใครๆก็เป็นได้ Forum 01 "สังคมสูงวัย ประชาสังคมไทย (CSO) ต้องช่วยกัน" เพื่อสร้างความสุขภาวะของผู้สูงวัยในสังคมไทย โดยมี

นักวิชาการด้านสังคมผู้สูงวัย เผย ส.ค.อ. ซินโดรม โรคใหม่ของผู้สูงวัยยุค 4.0 ทั่วไป—๓ เม.ย. ๖๐

สมาคมบ้านปันรัก จัดเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ "ส.ค.อ. (ส่งความสุขออนไลน์) ซินโดรม โรคใหม่ของผู้สูงวัยยุค 4.0" เผยข้อมูลน่าสนใจอันนำไปสู่การเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้น และสร้างความสุขให้ผู้สูงวัยอย่างยั่งยืนผ่านสื่อออนไลน์

ภาพข่าว: เสวนาเชิงวิชาการ ส.ค.อ. (ส่งความสุขออนไลน์) ซินโดรม โรคใหม่ของผู้สูงวัยยุค ทั่วไป—๓ เม.ย. ๖๐

ดร.วีรณัฐ โรจนประภา (ที่ 3 จากซ้าย) นักวิชาการด้านสังคมผู้สูงวัยและนายกสมาคมบ้านปันรัก จัดเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ "ส.ค.อ. (ส่งความสุขออนไลน์) ซินโดรม โรคใหม่ของผู้สูงวัยยุค 4.0" แนะนำผู้สูงวัยเรียนรู้ให้เท่าทันวิธีใช้สื่อออนไลน์อย่างพอประมาณ

สมาคมบ้านปันรัก เชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ ส.ค.อ. (ส่งความสุขออนไลน์) ซินโดรม โรคใหม่ของผู้สูงวัยยุค ทั่วไป—๒๑ มี.ค. ๖๐

โครงการคิดใหม่ เชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ "ส.ค.อ. (ส่งความสุขออนไลน์) ซินโดรม โรคใหม่ของผู้สูงวัยยุค 4.0" เพื่อเชื่อมความสุขในครอบครัวและสร้างความสุขให้ผู้สูงวัยอย่างยั่งยืนผ่านสื่อออนไลน์รับวันผู้สูงอายุ โดย ดร.วีรณัฐ โรจนประภา

หนังสือคู่มือ เคล็ด(ไม่)ลับ 5 ส. สร้างสุขวัยเกษียณ ทั่วไป—๑๐ มี.ค. ๖๐

อะไรคือความสุขที่แท้จริง อะไรคือเป้าหมายของชีวิต ทำไมเกษียณแล้วยังไม่มีความสุข หนังสือคู่มือ เคล็ด(ไม่)ลับ 5 ส. สร้างสุขวัยเกษียณ โดย ดร.วีรณัฐ โรจนประภา นักวิชาการด้านสังคมผู้สูงวัยและนายกสมาคมบ้านปันรัก จะเป็นทางออกของปัญหาเหล่านี้

ภาพข่าว: สมาคมบ้านปันรัก จัดกิจกรรม สว. ก็สีได้ ชวนสูงวัยสีข้าวกินเองเพื่อสุขภาพดี ทั่วไป—๒๗ ก.พ. ๖๐

ดร.วีรณัฐ โรจนประภา (ที่ 2 จากขวา) นักวิชาการด้านสังคมผู้สูงวัยและนายกสมาคมบ้านปันรัก จัดกิจกรรม "สว. ก็สีได้" รณรงค์ให้ผู้สูงวัยและบุคคลทั่วไปสีข้าวกินเอง โดยนำข้าวเปลือกปลอดสารปลูกเองจากจังหวัดเพชรบูรณ์มาจำหน่าย ในราคากิโลกรัมละ 12 บาท

ภาพข่าว: ออกแบบชีวิต เดอะ ซีเนียร์ ช่วยวัยเกษียณมีความสุขอย่างยั่งยืน ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๖๐

ดร.วีรณัฐ โรจนประภา (ที่ 5 จากซ้าย) นักวิชาการด้านสังคมผู้สูงวัยและนายกสมาคมบ้านปันรัก จัดคอร์ส "ออกแบบชีวิต เดอะ ซีเนียร์" ครั้งที่ 3 จากกระแสตอบรับที่ดีของผู้สูงวัยที่มาเข้าร่วมคอร์สครั้งที่ 1 และ 2 นำผู้สูงอายุค้นพบเป้าหมายชีวิตที่เป็นรูปธรรม

ความสุข..ออกแบบได้ ทั่วไป—๒ ก.พ. ๖๐

"ความสุข" เป็นคำตอบที่ติดอันดับต้นๆ เมื่อมีการตั้งคำถามว่า เป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไร ? แต่พอถามลึกลงไปถึงวิธีการที่จะได้มาซึ่งความสุขที่แท้จริง หลายคนกลับไม่มั่นใจและหาคำตอบไม่ได้ แสดงให้เห็นว่า "ความสุข"

สมาคมบ้านปันรัก จัดหลักสูตร ออกแบบชีวิต เดอะ ซีเนียร์ รุ่น 3 ทั่วไป—๓๐ ม.ค. ๖๐

ดร.วีรณัฐ โรจนประภา นักวิชาการด้านสังคมผู้สูงวัยและนายกสมาคมบ้านปันรัก จัดหลักสูตร "ออกแบบชีวิต เดอะ ซีเนียร์ รุ่น 3" ช่วยผู้สูงวัยเปลี่ยนมุมมองและค้นพบเป้าหมายของชีวิตที่มีคุณค่า

ภาพข่าว: หลักสูตร ออกแบบชีวิต เดอะซีเนียร์ สร้างสุขวัยเกษียณ ทั่วไป—๒๔ ม.ค. ๖๐

ดร.วีรณัฐ โรจนประภา (ที่ 3 จากขวา) นักวิชาการด้านสังคมผู้สูงวัยและนายกสมาคมบ้านปันรัก จัดสอนหลักสูตร "ออกแบบชีวิต เดอะ ซีเนียร์" สำหรับผู้สูงวัยเพื่อให้ค้นพบเป้าหมายของชีวิตหลังเกษียณอย่างมีคุณค่า

สมาคมบ้านปันรัก จัดหลักสูตร ออกแบบชีวิต เดอะ ซีเนียร์ เพื่อผู้สูงวัย ทั่วไป—๕ ม.ค. ๖๐

โครงการคิดใหม่ โดย ดร.วีรณัฐ โรจนประภา นักวิชาการด้านสังคมผู้สูงวัยและนายกสมาคมบ้านปันรัก จัดหลักสูตร "ออกแบบชีวิต เดอะ ซีเนียร์" เพื่อผู้สูงวัยได้ค้นพบเป้าหมายของชีวิตหลังเกษียณที่มีคุณค่า