ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๔:๑๑ น.

สมาคมนักเรียนทุน ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมาคมนักเรียนทุน”

อธิการบดี สจล. สะท้อนอนาคตเด็กไทย ด้วยวิชาปรับตัวในโลกยุค ดิสรัปชัน หมดยุคค่อยเป็นค่อยไป ต้องปรับให้ทันโลก ทั่วไป—๓ ม.ค. ๖๓

- ภาคการศึกษาไทยควรปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ AI ที่จะเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตและการทำงาน เพื่อรองรับโลกยุค "ดิสรัปชัน" ที่สร้างความปั่นป่วน - ในฐานะที่เคยเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยและนายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (สนร.) ชวนนักเรียนทุนรัฐบาลไทยทุกประเภท ร่วมงานสัมมนา นักเรียนทุนรัฐบาล กับอนาคตการศึกษาชาติ พร้อมร่วมกันแชร์ไอเดียแก้ปัญหาการศึกษาไทย เตรียมชงเป็นข้อเสนอร่างกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ทั่วไป—๑๒ ธ.ค. ๖๑

สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (สนร.) ชวนนักเรียนทุนรัฐบาลไทยทุกประเภท ร่วมงานสัมมนา "นักเรียนทุนรัฐบาล กับอนาคตการศึกษาชาติ" พร้อมร่วมกันแชร์ไอเดียแก้ปัญหาการศึกษาไทย เตรียมชงเป็นข้อเสนอร่างกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร

สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ทั่วไป—๑๙ พ.ย. ๖๑

สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง พร้อมเตรียมจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 61 โดยจะมีพิธีมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ และเชิญรับฟังปาฐกถาพิเศษจาก "ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์" หัวข้อ Crisis Management :

ขอเชิญร่วมแชร์ประสบการณ์นักเรียนทุนงานสัมมนา คุยกันก่อน น้องพี่ที่รัก ทั่วไป—๒ ต.ค. ๖๑

นักเรียนทุน...คำนี้มีค่ากับคุณมากแค่ไหน สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ชวนน้องๆ และผู้สนใจทุกท่านร่วมหาคำตอบไปกับกิจกรรมสัมมนา "คุยกันก่อน" พบรุ่นพี่นักเรียนทุนผู้ประสบความสำเร็จที่จะมาหาคำตอบในงาน อาทิเช่น "พี่เก๋" อารดา เฟื่องทอง

สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยมอบเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ 8 นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ทั่วไป—๒๘ พ.ย. ๖๐

สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมกับมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2560 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ นางสุทธินีย์

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วสท. รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี ทั่วไป—๓๐ ธ.ค. ๕๗

ข่าวที่น่ายินดี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้รับการประกาศเกียรติคุณ รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นแห่งปี 2557 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากสมาคมนักเรียนทุนไทย โดยมี ดร.สฤต สันติเมทนีดล

นักเรียนไทยคว้า 3 เหรียญทองแดง นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ทั่วไป—๒๓ เม.ย. ๕๕

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่าตามที่สสวท. และสมาคมนักเรียนทุนโครงการพัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.)

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังรับตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยคนใหม่ ทั่วไป—๑๗ มี.ค. ๕๓

สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2552 และโอกาสนี้ ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธ์ ได้รับมอบตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยคนใหม่ต่อจาก ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ที่หมดวาระ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ภาพข่าว: ประกาศเกียรติคุณสมาชิกกิตติมศักดิ์ และ สมาชิกดีเด่นประจำปี ทั่วไป—๒๘ เม.ย. ๕๑

สมาคมนักเรียนทุนบริติชเคานซิล นำโดย ศ. เกียรติคุณ ดร. วิภา กงกะนันทน์ นายก-สมาคมฯ จัดพิธีแจกประกาศเกียรติคุณแก่สมาชิกกิตติมศักดิ์ และ สมาชิกดีเด่นผู้ทำประโยชน์ให้แก่สมาคมและสังคม ในระหว่างการประชุมประจำปีของสมาคมฯ ที่ ห้องสุรวงศ์วิวัฒน์ โรงแรมตวันนา ถ. สุ

สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทั่วไป—๒๔ ส.ค. ๔๘

กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. และภายหลังจากการประชุมเวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น. ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจเข้าร