ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๕:๔๐ น.

สมาคมธนาคารไทย ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมาคมธนาคารไทย”

ไทยพาณิชย์ เข้าร่วมงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ หุ้น—๑๓ ส.ค. ๖๒

ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทยและธนาคารพาณิชย์สมาชิกได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกำหนดแนวทางการดำเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines – Responsible Lending) ภายในงาน Bangkok

WWF หนุนสถาบันการเงินไทยสร้างมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ทั่วไป—๑๓ ส.ค. ๖๒

กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล

WWF ให้การสนับสนุนสมาคมธนาคารไทยในการริเริ่มแนวทางการดำเนินกิจการธนาคารเพื่อความยั่งยืน ในด้านการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines – Responsible Lending)

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF ประเทศไทย ให้การต้อนรับต่อคำประกาศอย่างเป็นทางการของสมาคมธนาคารไทย วันที่ 13 สิงหาคม ในการนำ"แนวทางการดำเนินกิจการธนาคารเพื่อความยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ" มาปรับใช้ รวมถึงมีความยินดีต่อการประกาศความร่วมมือของธนาคารในประเทศไทยในการมุ่งเน้นให้การดำเนินงานด้านสินเชื่อเกิดขึ้นบนมาตรฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น

ภายใต้แนวทางการดำเนินกิจการธนาคารดังกล่าวมีการเสนอแนะให้ธนาคารคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคาร นอกจากนั้น ยังมีการริเริ่มการดำเนินการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) หรือ ESG ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินกิจการธนาคารเพื่อความยั่งยืน ยังเน้นย้ำบทบาทที่สำคัญของภาคการธนาคารในการระดมเงินทุนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อต่อสู้กับความท้าทายและบรรเทาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้าอยู่ในปัจจุบัน ดังที่สามารถเห็นได้จากผลกระทบรุนแรงที่มีต่อเศรษฐกิจจากภาวะน้ำท่วมและภัยแล้งอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ

ภาพข่าว: สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับธนาคารสมาชิก สานต่อโครงการ คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน ปีที่ 2 หุ้น—๖ ส.ค. ๖๒

(ลำดับภาพจากซ้าย: นายชาติชาย สุนทรเกียรติ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), นายแสงสูรย์ แสงประสิทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโสบริหารโครงการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน), นางพาจนา รุจิเรข หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

ภาพข่าว: กสิกรไทยส่งเทรนเนอร์ให้ความรู้ทางการเงินในมหาวิทยาลัย หุ้น—๑๙ มิ.ย. ๖๒

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงาน จำนวน 30 คน ที่เข้าร่วมเป็นเทรนเนอร์ในโครงการ "คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน" รุ่นที่ 1 จัดโดยสมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก

ภาพข่าว: องค์กรไทย-เทศร่วมยกระดับบล็อกเชนไทย ตั้ง บีซีไอ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศและผลักดันเทคโนโ หุ้น—๒๙ พ.ค. ๖๒

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และประธานกรรมการ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) ร่วมกับผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ แถลงข่าวการจัดตั้งบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด

สรรพากรจับมือสมาคมธนาคารไทยอำนวยความสะดวกผู้ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ส่วนใหญ่ทั่วประเทศ หุ้น—๓ พ.ค. ๖๒

ตามที่กรมสรรพากรได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 344) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์และผลตอบแทนเงินฝากตามหลักการของศาสนาอิสลามที่ต้อ

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2 เสริมความรู้ผู้ส่งออก หุ้น—๒๗ ก.พ. ๖๒

นายชนะ บุณยะชัย (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายดรุษกร วิสุทธิสิน (ขวา) ผู้ช่วยเลขาธิการ ด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารแผนงาน สมาคมธนาคารไทย ในพิธีเปิดงานสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง

ภาพข่าว: ธนชาตร่วมเป็นช่องทางรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กับโครงการ เกื้อกูลผู้สูงวัย หุ้น—๑๑ ก.พ. ๖๒

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นช่องทางในการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับโครงการ "เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่" ที่กระทรวงการคลัง ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และสภาสถาบันการเงินของรัฐ

ภาพข่าว: พิธีเปิดตัวโครงการ เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่ หุ้น—๓๐ ม.ค. ๖๒

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่"

คลังจับมือธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐ เปิดตัวโครงการ เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่ หุ้น—๓๐ ม.ค. ๖๒

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดตัวโครงการ "เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่" เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ซึ่งกระทรวงการคลังดำเนินการร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และสภาสถาบันการเงินของรัฐ และเปิดเผยว่า

สภาธุรกิจฝรั่งเศส-ไทย จัดงานประชุม France Thailand Business Forum ครั้งที่ ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๖๒

ด้วย สภาธุรกิจฝรั่งเศส-ไทย (France - Thailand Business Forum) หรือ FTBF โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย กับสมาพันธ์นายจ้างของฝรั่งเศส (MEDEF

การเพิ่มเติมการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ในการเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการชำระเงิน หุ้น—๒๓ ม.ค. ๖๒

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ

EXIM BANK จัดสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2 กระตุ้นผู้ส่งออก SMEs ปฏิทินข่าว—๒๓ ม.ค. ๖๒

นายชนะ บุณยะชัย (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับคุณวรินธร ชัยวิวัธน์ (ซ้าย) รองผู้อำนวยการ ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และคุณกอบศักดิ์ ดวงดี (กลาง) เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย

Digital Infrastructure seminar ทั่วไป—๒๑ ม.ค. ๖๒

สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน-ประเทศไทย (ASEAN Business Advisory Council-Thailand (ASEAN BAC) ร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย จัดงานสัมมนา Digital Infrastructure

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ให้การสนับสนุนลูกค้าผู้ประกอบการ SME เข้าร่วม โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ หุ้น—๒๖ พ.ย. ๖๑

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะ CEO Sponsor แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สมาคมธนาคารไทย ด้านการเข้าถึงบริการทางการเงิน เพื่อส่งเสริมภาคเศรษฐกิจจริง (ที่ 4 จากขวา) นายสอาด ธีรโรจนวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงิน (ที่ 3 จากซ้าย) ดร.กีรติ

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2 กระตุ้นผู้ส่งออก SMEs ปฏิทินข่าว—๒๒ พ.ย. ๖๑

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายอุตตม สาวนายน (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายปรีดี ดาวฉาย (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ สภากาชาดไทยและ 4 ภาคีเครือข่าย ให้ความรู้เรื่องวินัยทางการเงินให้แก่คนพิการ หุ้น—๒๙ ต.ค. ๖๑

ปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย สมาคมธนาคารไทย ชมรมCSR สมาคมธนาคารไทย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และ K-Expert ร่วมจัดโครงการนำร่อง (Pilot Test) หลักสูตร

ภาพข่าว: ธปท. ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย จัดหลักสูตร CLMVT Bankers# Leadership Program หุ้น—๑๗ ต.ค. ๖๑

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และ นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เป็นประธานเปิดหลักสูตร CLMVT Bankers' Leadership Program ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด "Innovation in Financial Services"

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าแก้หนี้ กฟก. ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย เล็งมาตรการสำรองสำหรับเกษตรกรที่ไม่เข้าหลัก ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๖๑

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมหารือกับสมาคมธนาคารไทย ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เร่งแก้หนี้ กฟก. ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๖๑

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมหารือกับสมาคมธนาคารไทย ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ณ

เงินต้นไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ชำระหนี้เพียง 50% พร้อมยกหนี้ที่เหลือให้ หุ้น—๒๐ ก.ย. ๖๑

สมาคมธนาคารไทย ยืนยันมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เกษตรกร โดยเฉพาะรายย่อยที่เป็นสมาชิกและขึ้นทะเบียนหนี้กับกองทุนฟื้นฟูฯ ที่เป็น NPL ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และมีเงินต้นไม่เกิน 2.5 ล้านบาท กู้ยืมเพื่อการเกษตร ให้ชำระหนี้เพียง 50% ของเงินต้น

การสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยของภาคการธนาคาร หุ้น—๑๔ ก.ย. ๖๑

สมาคมธนาคารไทยร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้สร้างความร่วมมือในภาคการธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีการสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยและการรับมือภัยไซเบอร์ที่สำคัญ ดังนี้ 1.

ชมรมไอทีแบงก์วางแนวทางให้บริการระบบดิจิทัลระยะยาว หุ้น—๕ ก.ย. ๖๑

ชมรมไอที ธ.พาณิชย์ วาง 6 แนวทาง ดูแลระบบดิจิทัลให้เสถียร ทั้งการออกแบบ ดูแล แก้ปัญหาลูกค้า เพิ่มความสามารถของระบบ 2-3 เท่าของช่วงพีคสุด และวางกรอบเมื่อมีปัญหา ช่วยลูกค้าใช้บริการอย่างมั่นใจ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(4 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—๓ ก.ย. ๖๑

กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 08.30 น. ปธ.สมาคมธนาคารไทย ร่วมประชุมและแถลงข่าวคณะกรรมการ ร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ณ โรงแรมดุสิตธานี 09.00 น. บีโอไอ จัดสัมมนา

ชมรม Banking IT Club แถลงข่าวข้อสรุปการแก้บัญหาระบบธนาคารพาณิชย์ขัดข้อง หุ้น—๔ ก.ย. ๖๑

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสมคิด จิรานันตรัตน์ ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Banking Information Technology Club) สมาคมธนาคารไทย แถลงข่าวข้อสรุปการแก้บัญหาระบบธนาคารพาณิชย์ขัดข้อง ณ ห้องสุขสามัคคี ชั้น 8 ธนาคารกสิกรไทย

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(4 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—๔ ก.ย. ๖๑

กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 08.30 น. ปธ.สมาคมธนาคารไทย ร่วมประชุมและแถลงข่าวคณะกรรมการ ร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ณ โรงแรมดุสิตธานี 09.00 น. บีโอไอ จัดสัมมนา

สมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงกรณีปัญหาเหตุขัดข้องชั่วคราวของระบบ หุ้น—๓๑ ส.ค. ๖๑

สมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงกรณีปัญหาเหตุขัดข้องชั่วคราวที่เกิดกับบางธนาคาร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเกิดจากปริมาณธุรกรรมเกิดขึ้นจำนวนมากในช่วงเช้าและได้ส่งผลกระทบให้ลูกค้าไม่สามารถใช้ช่องทางการทำธุรกรรมในบางช่องทาง

ปธ.สมาคมธนาคารไทย ร่วมประชุมและแถลงข่าวคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หุ้น—๓๑ ส.ค. ๖๑

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และแถลงข่าวเวลา 11.30 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี (รถไฟฟ้าใต้ดิน