ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๗:๑๓ น.

สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย”

TMA ผลักดันทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศ ผ่านสัมมนา Thailand Competitiveness ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๖๐

สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดงานใหญ่ Thailand Competitiveness Conference 2017 ภายใต้หัวข้อ Reinforcing the Foundation for Competitiveness เชิญผู้นำทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เสนอแนวทาง

ภาพข่าว: สัมมนา Global Business Dialogue 2012 : ยกระดับขีดความสามารถ ทั่วไป—๗ ธ.ค. ๕๕

สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ (TMA) จัดงานสัมมนา Global Business Dialogue 2012 เพื่อยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศไทย ทั้งนี้ ภายในงาน ได้รับเกียรติจากคุณจรัมพร โชติกเสถียร (กลาง)

ศศินทร์เร่งศึกษาและวิจัยดันผู้ประกอบการไทยรับมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั่วไป—๒๘ พ.ค. ๕๕

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ห่วงผู้ประกอบการไทยไม่พร้อมรับมือตลาดอาเซียน เร่งศึกษาและวิจัยถึงผลกระทบพร้อมทั้งเตรียมพร้อมผลิตบุคลากรรองรับการแข่งขัน จับมือสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และนิตยสาร MBA เร่งระดมสมองเพิ่มทักษะผู้ประกอบการไทย

สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการ Thailand ICT Excellence ไอที—๒๓ ม.ค. ๕๒

สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2008 เชิดชูองค์กรดีเด่นด้านการนำไอทีไปประยุกต์ใช้ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITMG) ร่วมกับ