ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๐๖ น.

สมัชชาสุขภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมัชชาสุขภาพ”

สู่ทศวรรษที่สอง #สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ นโยบายสาธารณะเพื่อปฏิรูปสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สุขภาพ—๒๖ ธ.ค. ๖๐

เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ ประกาศ ๔ วิสัยทัศน์เพื่อยกระดับกระบวนการขับเคลื่อนหนุนแนวทางปฏิรูปประเทศ เชื่อมสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม นักวิชาการระดับโลกยกย่องแนวทางสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

ปิดม่านสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ ๑๐ ฉันทมติ ๔ ประเด็นสำคัญ กิจกรรมทางกาย-ยาเสพติด-พื้นที่เล่น-ขยะมูลฝอย สุขภาพ—๒๒ ธ.ค. ๖๐

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีฉันทมติเห็นชอบ ๔ ประเด็นนโยบาย "เพิ่มกิจกรรมทางกาย-พัฒนาพื้นที่เล่น-การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด-การจัดการขยะมูลฝอย" เตรียมเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสานต่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

เปิดฉาก #สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ หาฉันทมติ ๔ ระเบียบวาระ สุขภาพ—๒๑ ธ.ค. ๖๐

เปิดฉาก 'สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ' ครั้งที่ ๑๐ หาฉันทมติ ๔ ระเบียบวาระ 'เพิ่มกิจกรรมทางกาย-การจัดการขยะ-พัฒนาพื้นที่เล่น-การแก้ปัญหายาเสพติด' สช. เปิดฉากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ด้วยพระคติธรรมประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก

สู่ทศวรรษใหม่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เสนอ ๔ ประเด็นหลัก เสริมพื้นที่เล่น เน้นกิจกรรมทางกาย สุขภาพ—๖ พ.ย. ๖๐

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ "๑๐ ปี พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ สู่สังคมสุขภาวะ" เสนอ ๔ ระเบียบวาระสำคัญ มุ่งแก้ปัญหาสุขภาวะใกล้ตัว "เสริมพื้นที่เล่น เน้นกิจกรรมทางกาย ร่วมจัดการขยะ เลิกละยาเสพติด"

ภาพข่าว: สู่ทศวรรษใหม่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 สุขภาพ—๖ พ.ย. ๖๐

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ (ที่2จากซ้าย) หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560 นพ.พลเดช ปิ่นประทีป (ที่3จากซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และนางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ (ที่4จากซ้าย)

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(23 ธันวาคม 2559) ปฏิทินข่าว—๒๒ ธ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--22 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 07.30 น. - 15.40 น. คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการ ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ใน วันที่ 21-23 ธค.2559 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 08.30 น.

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(23 ธันวาคม 2559) ปฏิทินข่าว—๒๓ ธ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--23 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 07.30 น. - 15.40 น. คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการ ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ใน วันที่ 21-23 ธค.2559 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 08.30 น.

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(22 ธันวาคม 2559) ปฏิทินข่าว—๒๑ ธ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--21 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 07.30 น. - 15.40 น. คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการ ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ใน วันที่ 21-23 ธค.2559 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 13.30 น.

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(22 ธันวาคม 2559) ปฏิทินข่าว—๒๒ ธ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--22 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 07.30 น. - 15.40 น. คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการ ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ใน วันที่ 21-23 ธค.2559 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 13.30 น.

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(21 ธันวาคม 2559) ปฏิทินข่าว—๒๑ ธ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--21 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 07.30 น. - 15.40 น. คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการ ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ใน วันที่ 21-23 ธค.2559 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 09.30 น. ***

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(21 ธันวาคม 2559) ปฏิทินข่าว—๒๐ ธ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--20 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 07.30 น. - 15.40 น. คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการ ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ใน วันที่ 21-23 ธค.2559 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 09.30 น. ***

สมัชชาฯ สมุทรสงคราม ลุยสร้าง มาตรฐานแม่กลอง เริ่มจากคุณภาพน้ำดื่มตู้กด ทั่วไป—๒๐ ธ.ค. ๕๙

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา ในเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 ในส่วนของเวทีสมัชชาเฉพาะพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศูนย์วัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นพ.ศุภฤทธิ์ เฮงคาวิทย์

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ใน วันที่ ทั่วไป—๒๐ ธ.ค. ๕๙

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประกาศความพร้อมในการจัด สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ภายใต้แนวคิดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สรุปข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ทั่วไป—๙ ม.ค. ๕๘

ในการเสวนาวิชาการ งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 น.พ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมสุขภาพจิต เชิญชวนให้ทุกภาคส่วน นำความสุขของคนไทยมาเป็นเป้าหมายในการทำงาน โดยอ้างอิงข้อมูลจาก การวิจัยความสุขที่จัดทำโดยองค์การอนามัยโลก

สรุปข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ทั่วไป—๓๑ ธ.ค. ๕๗

ที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเสวนาในประเด็น "คุ้มครองผู้บริโภคไทย...ทำอย่างไรให้เข้มแข็ง" ภายในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 7 โดยมี รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์