Tuesday July 22, 2014 18:20

สมัครทหาร Press Releases

การรับสมัครและคัดเลือกทหารกองหนุนฯ เข้ารับราชการตำรวจ ทั่วไป—22 Oct 12

สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครและคัดเลือกทหารกองหนุน และอาสาสมัครทหารพราน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดำรงตำแหน่งในสังกัด ศชต. พ.ศ.2555 จำนวน 1,700 อัตรา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.policeadmission.orgและ www.tc-spb.com

สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครทหารกองหนุนสอบเป็นข้าราชการตำรวจ ทั่วไป—10 Oct 12

สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการและอาสาสมัครทหารพราน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดำรงตำแหน่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-31

กองเรือยุทธการ รับสมัครทหารประจำการและข้าราชการกลาโหมพลเรือนสังกัดกองทัพเรือ ทั่วไป—15 Jan 10

กองเรือยุทธการ กำหนดรับสมัครทหารประจำการและข้าราชการกลาโหมพลเรือน สังกัด กองทัพเรือ เข้าเป็นนักเรียนการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล ประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน ๒๐ คน อบรมระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ที่ ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ

กรมสารวัตรทหารเรือ รับสมัครทหารหญิงเพื่อบรรจุเป็นสารวัตรทหารหญิง ทั่วไป—13 Mar 07

กรมสารวัตรทหารเรือ รับสมัครทหารหญิง เพื่อบรรจุเป็นสารวัตรทหารหญิง ซึ่งจะปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ บุคคลสำคัญ กวดขันระเบียบวินัย ข้าราชการทหาร และทหารกองประจำการ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่สารวัตรทหาร จำนวน

กองเรือยุทธการ รับสมัครทหารประจำการและข้าราชการกลาโหมพลเรือน สังกัดกองทัพเรือ ทั่วไป—06 Feb 07

กองเรือยุทธการ รับสมัครทหารประจำการและข้าราชการกลาโหมพลเรือน สังกัดกองทัพเรือ เข้าเป็น นักเรียนการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล ประจำปี ๒๕๕๐ กองเรือยุทธการ รับสมัครทหารประจำการและข้าราชการกลาโหมพลเรือน สังกัดกองทัพเรือ เข้าเป็นนักเรียนการดำน้ำเพ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ทั่วไป—04 Jan 07

กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้ กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครทหารกองประจำการและอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน เข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย เป็นขวัญ

เปิดรับสมัครทหารกองประจำการ และอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน เข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชน ทั่วไป—20 Nov 06

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครทหารกองประจำการและอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน เข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดย

กองเรือยุทธการ รับสมัครทหารประจำการเข้าเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ประจำปี ทั่วไป—09 Nov 06

กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ กำหนดเปิดรับสมัครทหารประจำการเข้าเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ประจำปี ๒๕๕๐ จำนวน ๑๐๐ นาย โดยรับสมัครจากข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ จำนวน ๙๐ นาย (นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑๐ นาย นายทหารประทวน จำนวน ๘๐ นาย) และหน่วยนอกสังกัดกอง

การคัดเลือกแม่ดีเด่นที่มีลูกเป็นข้าราชการทหารเรือหรืออาสาสมัครทหารพรานจากหน่วยต่าง ๆ ทั่วไป—05 Apr 06

กรุงเทพฯ--5 เม.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สมาคมภริยาทหารเรือ จะดำเนินการคัดเลือกแม่ดีเด่นในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๙ ประเภทแม่ของผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือ จำนวน ๕ คน เพื่อเข้าร่วมพิธีและรับรางวัลเกียรติคุณ ในงานวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕

กองเรือยุทธการ รับสมัครทหารประจำการและข้าราชการกลาโหมพลเรือน สังกัดกองทัพเรือ ทั่วไป—31 Jan 06

กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ รับสมัครทหารประจำการและข้าราชการกลาโหมพลเรือน สังกัดกองทัพเรือ เข้าเป็นนักเรียนการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล ประจำปี ๒๕๔๙ จำนวน ๒๐ คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ - เป็นผู้ม

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ทั่วไป—31 Jan 06

กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพบก เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนชาย อายุตั้งแต่ ๑๗ ถึง ๒๒ ปี และพลทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก อาสาสมัครทหารพรานในส่วนกองทัพบก อายุไม่เกิน ๒๔ ปี เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร นักเรียนนายสิบทหารบ

กองทัพบก รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ทั่วไป—26 Jan 06

กรุงเทพฯ--26 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพบก เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนชาย อายุตั้งแต่ ๑๗ ถึง ๒๒ ปี และพลทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก อาสาสมัครทหารพรานในส่วนกองทัพบก อายุไม่เกิน ๒๔ ปี เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร นักเรียนนายสิบทหารบ

กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทำลายใต้น้ำจู่โจม ทั่วไป—15 Nov 05

กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครทหารประจำการเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น นักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ประจำปี ๒๕๔๙ ที่หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ระหว่างวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๙ ทั้งนี้

กองทัพบก รับสมัครทหารพรานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั่วไป—04 Nov 05

กรุงเทพฯ--4 พ.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพบก โดย หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ ๔๕ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน อายุไม่เกิน ๓๐ ปี สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน ๑๔๘ อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่

บริษัทผลิตและจำหน่ายกระจก เปิดรับสมัครทหารกองประจำการที่ปลดประจำการ ทั่วไป—02 Nov 05

กรุงเทพฯ--2 พ.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ขอเชิญชวนทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพเรือ ที่ปลดประจำการแล้ว เพื่อคัดเลือกสมัครเป็นพนักงาน บริษัทไทย - เยอรมัน สเปเซียลตี้ กลาส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายกระจกนิรภัยชั้นนำของประเทศ ในตำแหน่ง - พนักงานป

กรมสารวัตรทหารเรือรับสมัครทหารหญิงเพื่อบรรจุเป็นสารวัตรทหารหญิง ทั่วไป—24 Aug 05

กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมสารวัตรทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครข้าราชการทหารหญิง เพื่อบรรจุเป็นสารวัตรทหารหญิง ตำแหน่งจ่าสารวัตร (อัตราจ่าเอก) จำนวน ๕ อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์และ

โกลเด้น ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานตามพื้นที่บ้านเกิด ทั่วไป—19 Apr 05

กรุงเทพฯ--19 เม.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ บริษัท โกลเด้น มายด์ เซอร์วิส จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองประจำการที่กำลังจะปลดประจำการเข้าเป็นพนักงานฝ่ายผลิตประจำโรงงานและพนักงานประจำสำนักงานจำนวนหลายอัตรา โดยบริษัท ฯ จะดำเนินการจัดส่งไปปฏิบัติงา

กองทัพเรือ รับสมัครทหารประจำการและข้าราชการกลาโหมพลเรือนในสังกัด เข้าเป็นนักเรียนการดำน้ำ ทั่วไป—16 Feb 05

กรุงเทพฯ--16 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครทหารประจำการและข้าราชการกลาโหมพลเรือน สังกัดกองทัพเรือ เข้าเป็นนักเรียนการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล ประจำปี ๒๕๔๘ อบรม ณ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือย

กองทัพเรือยุทธการรับสมัครทหารประจำการและข้าราชการกลาโหมพลเรือน สังกัดกองทัพเรือ ทั่วไป—14 Feb 05

กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ รับสมัครทหารประจำการและข้าราชการกลาโหมพลเรือน สังกัดกองทัพเรือ เข้าเป็นนักเรียนการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล ประจำปี ๒๕๔๘ กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครทหารประจำการและข้าราชการกลาโหมพลเรือน สังกัดกอ