ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๐:๒๘ น.

สมัครทหารหญิง ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมัครทหารหญิง”

กรมสารวัตรทหารเรือ รับสมัครทหารหญิงเพื่อบรรจุเป็นสารวัตรทหารหญิง ทั่วไป—๑๓ มี.ค. ๕๐

กรมสารวัตรทหารเรือ รับสมัครทหารหญิง เพื่อบรรจุเป็นสารวัตรทหารหญิง ซึ่งจะปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ บุคคลสำคัญ กวดขันระเบียบวินัย ข้าราชการทหาร และทหารกองประจำการ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่สารวัตรทหาร จำนวน

กรมสารวัตรทหารเรือรับสมัครทหารหญิงเพื่อบรรจุเป็นสารวัตรทหารหญิง ทั่วไป—๒๔ ส.ค. ๔๘

กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมสารวัตรทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครข้าราชการทหารหญิง เพื่อบรรจุเป็นสารวัตรทหารหญิง ตำแหน่งจ่าสารวัตร (อัตราจ่าเอก) จำนวน ๕ อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์และ