ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๘:๒๖ น.

สภาการหนังสือพิมพ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “สภาการหนังสือพิมพ์”

สสส. ร่วมกับเครือข่ายสื่อท้องถิ่น จัดเวทีสัญจรรับมือข่าวลวง หนุนเสริมระบบนิเวศน์สื่อเพื่อสุขภาวะไทย ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๖๒

สสส. ร่วมกับองค์กรวิชาชีพสื่อ-วิชาการ-ภาคประชาสังคม จัดเวทีสัญจรรับมือข่าวลวง เพื่อหนุนเสริมการสร้างระบบนิเวศสื่อเพื่อสุขภาวะของไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภค สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เตรียมจัดงานครบรอบ 21 ปี ทั่วไป—๑๔ มิ.ย. ๖๑

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี โดยมีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง "กำกับดูแลสื่ออย่างไรให้เป็นที่พึ่งของสังคม" ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดสัมมนา #สื่อมืออาชีพยุคสงครามออนไลน์ หุ้น—๒๒ ก.ค. ๕๙

นายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี กับงาน สื่อมืออาชีพยุคสงครามออนไลน์ สื่อสาร—๒๘ มิ.ย. ๕๙

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ขอเชิญชวนร่วมงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี กับงาน "สื่อมืออาชีพยุคสงครามออนไลน์" วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 12.00 น. – 16.10 น. ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดงาน กฎหมายใหม่พลิกโฉมสื่อไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ทั่วไป—๒๕ มิ.ย. ๕๘

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จะจัดงาน "กฎหมายใหม่พลิกโฉมสื่อไทย" เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี เริ่มด้วยการปาฐกถาพิเศษเรื่อง "อนาคตสื่อไทยหลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่" โดย ดร.บวรศักดิ์ สุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2558 ต่อด้วยการสนทนากลุ่มเรื่อง

สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสถาบันอิศรา เปิดตัวโครงการครบรอบ ๖๐ ทั่วไป—๑๔ ต.ค. ๕๗

สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสถาบันอิศรา เปิดตัวโครงการครบรอบ ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย “ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ” จัดกิจกรรมวิชาการสู่การปฏิรูปสื่อ พร้อมจัดตั้ง ๖

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ทั่วไป—๘ ต.ค. ๕๗

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี “ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ” โดยมี นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดงาน บทบาทสื่อกับการคอร์รัปชั่นในสังคมไ หุ้น—๑๔ ก.ค. ๕๗

นายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (กลาง) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธาน (ที่ 3 จากซ้าย) นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

เสวนา วาทกรรมแห่งความเกลียดชังกับจริยธรรมสื่อในยุคหลอมรวม ทั่วไป—๑๒ มี.ค. ๕๗

ภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์จัดงานเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 5 หัวข้อ “วาทกรรมแห่งความเกลียดชังกับจริยธรรมสื่อในยุคหลอมรวม” โดยมี คุณจักรกฤษณ์ เพิ่มพูน ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติคุณธาม เชื้อสถาปนาศิริ นักวิชาการด้านสื่อ

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “จริยธรรม....ยุคหลอมรวม” ในงาน ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๕๕

นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “จริยธรรม....ยุคหลอมรวม” ในงาน “จริยธรรมสื่อยุคหลอมรวม” เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยมีนายจักร์กฤษ เพิ่มพูล

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดฉลอง “15 ปี” ในงาน “จริยธรรมสื่อยุคหลอมรวม” สื่อสาร—๗ ก.ย. ๕๕

ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2555 นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เผยว่าการจัดงานครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในหัวข้อ “จริยธรรมสื่อยุคหลอมรวม” จากความหมายที่ว่า

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดงานแถลงข่าว การจัดงาน “จริยธรรมสื่อยุคหลอมรวม” ทั่วไป—๓๑ ส.ค. ๕๕

ด้วยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์อิสระ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ควบคุมสื่อสารมวลชนด้วยกันเอง ส่งเสริมเสรีภาพ เสริมสร้างจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเผยแพร่ผลงานที่มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ไปสู่สาธารณชน

ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดี และภาคภูมิใจใน "กรุงเทพธุรกิจ" รางวัลชนะเลิศ “บทนำดีเด่น” ทั่วไป—๘ ก.ค. ๕๔

เมื่อเร็วๆนี้ นางเบ็ญจวรรณ เผ่าจินดามุข ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธุรกิจมีเดีย จำกัด (ซ้าย)เจ้าของผลงานเขียนบทบรรณาธิการ ขึ้นรับมอบรางวัลชนะเลิศ “บทนำดีเด่น” ประจำปี 2553จากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในชื่อเรื่อง

คณะวิทยาการจัดการ มรภ.อุดรธานี ร่วมงานคนสร้างข่าว ครบรอบ 14 ปีสภาการหนังสือพิมพ์ ทั่วไป—๒๗ มิ.ย. ๕๔

คณบดีนำทีมคณาจารย์ร่วมฟังปาฐกถานายกฯ อภิสิทธ์ บทบาทสื่อกับความมั่นคงของชาติ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน วันที่ 24 มิถุนายน 2554 นายโชคชัย เดชรอด คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดเผยว่า คณะวิทยาการจัดการนำคณาจารย์ในคณะเข้าร่วมงาน

พิราบน้อย“ม.บูรพา”สร้างสถิติ กวาด6รางวัลนสพ.ฝึกปฏิบัติ ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๕๔

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ “ลานมะพร้าว” ม.บูรพา กวาด 6 รางวัล จาก 4 สถาบันระดับชาติ ทีมนิสิตเผยฝึกความอดทน มองหาประเด็นทางสังคม ระบุทุ่มเททำข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ใช้เวลาติดตามเกือบปี ล่าสุดคว้าอีกรางวัล เตรียมเข้ารับรางวัลจากองคมนตรี นายวีรวุธ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทสื่อกับความมั่นคงของชาติ” ทั่วไป—๒๑ มิ.ย. ๕๔

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทสื่อกับความมั่นคงของชาติ” งานมหกรรม “คนสร้างข่าว จริยธรรมสร้างคน” เนื่อง ในโอกาสครบรอบ 14 ปี สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน นี้ เวลา

งานมหกรรม “คนสร้างข่าว จริยธรรมสร้างคน” ทั่วไป—๒๑ มิ.ย. ๕๔

งานมหกรรม “คนสร้างข่าว จริยธรรมสร้างคน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน นี้ เวลา 10.30 น.- 20.00 น. ณ บริเวณไลฟ์สไตล์ แกลเลอรี่1 ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โทร. 0-2668-9900 หรืออีเมล์

"กรุงเทพธุรกิจ" รางวัลชนะเลิศ "บทนำดีเด่น" ประจำปี 2553 โดยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๕๔

แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) สายเกินไปที่จะหยุดยั้งความสูญเสียเฉพาะหน้าเสียแล้ว ปฏิบัติการเผาเมืองของกลุ่มผู้ชุมนุม นปช. ที่ไม่พอใจการประกาศยุติการชุมนุมของแกนนำยังไม่หยุดลง ความวุ่นวายเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ ทั้งในกรุงเทพฯ

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานมหกรรม “คนสร้างข่าว ทั่วไป—๒ มิ.ย. ๕๔

ปราโมทย์ ฝ่ายอุประ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ ผู้บริหารอาวุโสสายการตลาด ศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ร่วมสนับสนุน จัดแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานมหกรรม “คนสร้างข่าว จริยธรรมสร้างคน”

สภา นสพ.จับมือผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสร้างเครือข่ายดูแลจริยธรรม ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๔

ผู้ตรวจการแผ่นดิน จับมือสร้างเครือข่ายดูแลจริยธรรม ย้ำ ทำงานเพื่อพิทักษ์ความยุติธรรม ปิ๊งไอเดีย เสนอรัฐบาลสั่งทุกหน่วยราชการให้เพิ่มหรือแนบข้อความช่องทางการร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการรับบริการต่างๆ ของทุกหน่วยงาน

2 สภาวิชาชีพ ตั้ง คสทก. ศึกษาปัญหาไทย-เขมร ย้ำไม่ใช่การตัดสินถูกผิด ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๕๔

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จับมือสภาทนายความ ร่วมคลี่ปมปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาสัมพันธภาพแห่งดินแดนไทย-กัมพูชา (คสทก.) กำหนดระยะเวลาศึกษาภายใน 3 เดือน ย้ำผลการศึกษาไม่ใช่การตัดสินถูกผิด

สภาการ นสพ.เป็นห่วงการเสนอข่าวกีฬาในช่วงฟุตบอลโลก ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๕๓

นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 6 ที่ผ่านมา ที่มีนายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธาน

ภาพข่าว: แสดงความยินดี ทั่วไป—๒๘ เม.ย. ๕๓

นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนสภาการหนังสือพิมพ์ฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายสัก กอแสงเรือง

ระดมสมอง บก.นสพ. เสนอบทบาทสื่อผ่าทางตันวิกฤต ทั่วไป—๒๘ เม.ย. ๕๓

เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. 53 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมระดมความเห็นเรื่อง “บทบาทหนังสือพิมพ์ในภาวะวิกฤตประเทศ”

สภานสพ.ขยายเวลารับหัวข้องานวิจัย สื่อสาร—๒๓ ก.พ. ๕๓

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จับมือ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย มอบทุนเพื่อศึกษาวิจัยเชิงวิชาการด้านสื่อสารมวลชน หัวข้อ “การประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน” ขยายเวลาข้อเสนอโครงการถึง 31 มีนาคม 2553 รศ.จุมพล รอดคำดี

สภานสพ. ให้ทุนหนุนวิจัยสื่อ ทั่วไป—๒๘ ม.ค. ๕๓

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จับมือ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย มอบทุนเพื่อศึกษาวิจัยเชิงวิชาการด้านสื่อสารมวลชน หัวข้อ “การประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน” ผู้สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการส่งชิงทุนภายใน 26 ก.พ. 2553 รศ.จุมพล รอดคำดี

ภาพข่าว: สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ให้กำลังใจนายสัก กอแสงเรือง ทั่วไป—๑ ธ.ค. ๕๒

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 52 นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสมาน สุดโต และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นผู้แทนมอบกระเช้าดอกไม้ให้กำลังใจแก่นายสัก กอแสงเรือง