ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๐๔:๔๔ น.

สถาบันพัฒ% ข่าวประชาสัมพันธ์ “สถาบันพัฒ%”

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท โตโยต้าเพิร์ลภูเก็ต จำกัด จัดกิจกรรมสร้างความมั่นใจปลอดภัยจากโควิด-19 ครั้งที่ 1 ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๖๔

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท โตโยต้าเพิร์ลภูเก็ต จำกัด จัดกิจกรรมสร้างความมั่นใจปลอดภัยจากโควิด-19 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มกราคมคม 2564 โดยบริษัท โตโยต้าเพิร์ลภูเก็ต จำกัด

DITP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าร่วมอบรม "ต้นกล้า ทู โกล (TONKLA TO GOAL)" ร่วมสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล 2564 เริ่ม 26 มกราคมนี้ ปฏิทินข่าว—๑๔ ม.ค. ๖๔

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการตามนโยบายของท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าร่วมอบรมโครงการ "สร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๖๔

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นำโดยนางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ดำเนินการทดสอบมาตรฐาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๖๔

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ดำเนินการทดสอบมาตรฐาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ในวันที่ 9 ม.ค. 64ให้กับครู อาจารย์แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี มีผู้รับการทดสอบจำนวน 12 คน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมสาขา ผู้ประกอบการด้านบริการอย่างมืออาชีพให้แก่ผู้ประกอ ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๖๔

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนากำลังแรงงานให้มีศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานีหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ผู้ประกอบการด้านบริการอย่างมืออาชีพให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ พนักงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมสาขาการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๖๔

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนากำลังแรงงานให้มีศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สาขาการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ให้แก่กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

สพร.9 พิษณุโลก เปิดฝึกอบรมสาขาเทคนิคการสอนงาน รุ่นที่ 2/2564 ทั่วไป—๑๑ ม.ค. ๖๔

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการสอนงาน ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม

สพร.9 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมสาขา การเขียนแบบก่อสร้างด้วย Computer (โปรแกรม Auto ทั่วไป—๗ ม.ค. ๖๔

สพร.9 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมสาขา การเขียนแบบก่อสร้างด้วย Computer (โปรแกรม Auto CAD) 30 ชั่วโมงฝึกอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก และฝึกอบรมผ่าน Application

สพร.9 พิษณุโลก พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยม บริษัท ไทยแอโรว์ ทั่วไป—๗ ม.ค. ๖๔

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09:30 น. นางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และปลัดจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุข กอ.รมน.จังหวัด และนายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ ได้ร่วมตรวจเยี่ยม

สพร.9 พิษณุโลก ประเมินความรู้ความสามารถ ช่างแอร์ ระดับ 1 ทั่วไป—๓๐ ธ.ค. ๖๓

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 12 คน พร้อมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การใช้สมุดประจำตัวตาม

สพร.18 อุดรธานีตรวจให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วไป—๓๐ ธ.ค. ๖๓

นางสาวบัณฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยม สถานประกอบกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาชาเวิร์ล ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้คำแนะนำการพัฒนาศักยภาพแรงงาน

สพร.9 พิษณุโลก จัดประเมินความรู้ความสามารถ ช่างแอร์ ทั่วไป—๒๙ ธ.ค. ๖๓

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 11 คน

ก.แรงงาน เปิดประชันทักษะเยาวชนสมองกล "MARA SKILL COMPETITION" ทั่วไป—๒๕ ธ.ค. ๖๓

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) เปิดงานแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน สาขา ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 MARA SKILL COMPETITION ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.63 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน18อุดรธานี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๖๓

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.63 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน18อุดรธานีได้ร่วมพิธีเปิดโครงการบูรณาการภาครัฐภาคเอกชนกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานีฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบอาหารไทย จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 15 คน ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563 ณ

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.63 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน18อุดรธานี ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๖๓

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด จังหวัดหนองคาย จำนวน 3 คน

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.63 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน18อุดรธานีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขา ทั่วไป—๒๓ ธ.ค. ๖๓

21 ธ.ค.63 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน18อุดรธานีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขา การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสมรรถนะแรงงานในศตวรรษที่ 21 ให้กับพนักงานในอุตสาหกรรรม ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา ปวส.

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ สมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมุ่งหวัง ทั่วไป—๒๓ ธ.ค. ๖๓

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดย ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ สมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย โดย ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน

สพร.9 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ทั่วไป—๒๓ ธ.ค. ๖๓

สพร.9 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมสาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 ชั่วโมงฝึกอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2564ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 มกราคม

สพร.9 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม สาขา การเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketch ทั่วไป—๒๓ ธ.ค. ๖๓

สพร.9 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมสาขา การเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketch Up 30 ชั่วโมงฝึกอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2564ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก และฝึกอบรมผ่าน Application Zoom

สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ ทั่วไป—๒๒ ธ.ค. ๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมภายใต้ โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา

สพร.9 พล ยกระดับฝีมือเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ช่างแอร์เมืองสองแคว ทั่วไป—๒๒ ธ.ค. ๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการเปิดฝึกอบรมภายใต้ โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ประเมินช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—๑๖ ธ.ค. ๖๓

พุธที่ ๑๖ ธ.ค ๖๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าจากสถานประกอบกิจการ จำนวน ๑๖ คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สพร. ๑๗ รย. ทั้งนี้

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั่วไป—๑๖ ธ.ค. ๖๓

พุธที่ ๑๖ ธ.ค ๖๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑ แก่ทหารจากกรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบและบุคคลทั่วไป รวมจำนวน ๓๔ คน ณ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ทั่วไป—๑๖ ธ.ค. ๖๓

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือสาขา การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๖๓

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ ๑ ให้กับ บริษัทรีนิวคอยส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซับพลาย จำกัด จำนวน ๒๐ คน ( ๓๐ ชั่วโมง) ในวันที่ ๑๔-๑๗ ธ.ค ๖๓ เพื่อพัฒนาทักษะกำลังแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผล ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๖๓

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต(โครงการจังหวัด) หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ จำนวนผู้รับการฝึก 20 คน ระหว่างวันที่ 8 - 10 พ.ย.63

สพร. ๑๗ รย. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSD E-Testing ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๖๓

วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ ในภาคความรู้ (ทฤษฎี) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSD E-Testing System) จำนวน ๒๐ คน

สพร. 17 ระยอง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๖๓

๘ ธันวาคม ๖๓ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ ๑ จำนวน ๒๐ คน ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ที่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฯ สพร. ๑๗ ระยอง ซึ่งถ้าผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ

USIAD & ACTED เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้รับการฝึกสาขาช่างไฟฟ้าและช่างเชื่อมตามโครงการความร่วมมือ ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๖๓

ผู้บริหารองค์กร USIAD ผู้บริหารองค์กร Save the children และผู้บริหารองค์กร ACTED เข้าเยี่ยมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน23ปัตตานี และพบปะ ให้กำลังใจผู้รับการฝึกสาขาช่างไฟฟ้าและช่างเชื่อมตามโครงการความร่วมมือ ACHIEVE ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23

สพร. 17 ระยอง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ทั่วไป—๒ ธ.ค. ๖๓

วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ ในภาคความรู้ (ทฤษฎี) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSD E-Testing System) จำนวน ๑๙ คน ให้กับบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นการบริการ