ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๒:๔๑ น.

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ข่าวประชาสัมพันธ์ “สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย”

คณะกรรมการ กอ.รมน. เยี่ยมชมสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยย่อยรัชวิภา ชูเป็นต้นแบบ แหล่งศึกษาดูงาน สถานีขนถ่ายขยะอื่นๆ ทั่วไป—๒๓ ก.ค. ๕๘

พลเอกประสูตร รัศมีแพทย์ หัวหน้าสำนักรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พร้อมคณะ เยี่ยมชมโครงการสถานีขนถ่ายมูลฝอย ขนาด 700 ตันต่อวัน ของกรุงเทพมหานคร ที่ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท นิวสกาย (ประเทศไทย) จำกัด

คณะกรรมการ กอ.รมน. เยี่ยมชมสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยย่อยรัชวิภา ชูเป็นต้นแบบ แหล่งศึกษาดูงาน สถานีขนถ่ายขยะอื่นๆ ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๕๘

พลเอกประสูตร รัศมีแพทย์ หัวหน้าสำนักรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ พร้อมคณะ เยี่ยมชมโครงการสถานีขนถ่ายมูลฝอย ขนาด 700 ตันต่อวัน ของกรุงเทพมหานคร ที่ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท นิวสกาย (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพข่าว: คณะกรรมการ กอ.รมน. เยี่ยมสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยย่อยรัชวิภา ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๕๘

พลเอกประสูตร รัศมีแพทย์ หัวหน้าสำนักงานรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (แถวแรกที่6 จากซ้าย ) พร้อมคณะ เยี่ยมชม โครงการสถานีขนถ่ายมูลฝอย ขนาด 700 ตัน/วัน ของกรุงเทพมหานคร บริเวณแยกรัชวิภา(จตุจักร)

ภาพข่าว: คณะกรรมการ กอ.รมน. เยี่ยมสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยย่อยรัชวิภา ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๕๘

พลเอกประสูตร รัศมีแพทย์ หัวหน้าสำนักงานรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (แถวแรกที่6 จากซ้าย ) พร้อมคณะ เยี่ยมชม โครงการสถานีขนถ่ายมูลฝอย ขนาด 700 ตัน/วัน ของกรุงเทพมหานคร บริเวณแยกรัชวิภา(จตุจักร)