ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์” http://www.newswit.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C/ ภาพข่าว: ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ปตท. จัดงาน ปลูกข้าวดำนา ณ ป่าวังจันทร์ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน "ปลูกข้าวดำนา ณ ป่าวังจันทร์" ในแปลงวนเกษตร พื้นที่วิจัยปลูกป่าศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ต.ป่ายุบใน th-TH Tue, 18 Jun 2019 16:21:40 +0700 ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่าฯ ปตท. จัดงาน ปลูกข้าวดำนา ณ ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง สานพลังอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองโบราณ สืบทอดประเพณีวิถีดั้งเดิมชาวนาไทย http://www.newswit.com/gen/2018-08-23/6ae088c8543211b73fc70dd225dccbe7/ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงโยนกล้าพันธุ์ ข้าวหอมนางพญาแม่ทองดำ ลงในแปลงนาสาธิตเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ วานนี้ (22 สิงหาคม พ.ศ.2561) วันนี้ http://www.newswit.com/gen/2018-08-23/6ae088c8543211b73fc70dd225dccbe7/ Thu, 23 Aug 2018 13:49:52 +0700 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสำนักวิชา VISTEC http://www.newswit.com/gen/2018-08-22/26a1cbc78a8e553bfe80e9c64392128b/ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด 2 อาคารสำนักวิชาใหม่ และอาคารเรียนรวมของสถาบันวิทยสิริเมธี พร้อมติดตามความก้าวหน้า โครงการวังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน ที่ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. http://www.newswit.com/gen/2018-08-22/26a1cbc78a8e553bfe80e9c64392128b/ Wed, 22 Aug 2018 9:44:37 +0700