ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๐:๑๖ น.

ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช”

โครงการเลี้ยงเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างไร ให้ฉลาด อารมณ์ดี มีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพ—๑๖ ต.ค. ๖๐

ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วม "โครงการเลี้ยงเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างไร ให้ฉลาด อารมณ์ดี มีสุขภาพแข็งแรง" ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นหลักสูตร 5

โครงการหลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็ก รุ่นที่ 27 สุขภาพ—๒๔ ม.ค. ๖๐

ข่าวดี !!! สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานและพ่อแม่ที่ต้องการเลี้ยงลูกอย่างมั่นใจให้ลูกพัฒนาเต็มศักยภาพ โครงการศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โครงการหลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็ก รุ่นที่ 25 ทั่วไป—๖ ต.ค. ๕๘

โครงการศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็ก รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นหลักสูตร 7 สัปดาห์

โครงการหลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็ก รุ่นที่ 22 สุขภาพ—๘ เม.ย. ๕๗

ข่าวดี !!! สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานและพ่อแม่ที่ต้องการเลี้ยงลูกอย่างมั่นใจให้ลูกพัฒนาเต็มศักยภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วม

โครงการหลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็กและศิริราชสอนเลี้ยงลูก สุขภาพ—๑๒ ธ.ค. ๕๕

ข่าวดี !!! สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานและพ่อแม่ที่ต้องการเลี้ยงลูกอย่างมั่นใจให้ลูกพัฒนาเต็มศักยภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจทั่วไป

เชิญพ่อแม่ร่วมโครงการอบรม “ศิริราชสอนเลี้ยงลูก” ปีที่ 3 สุขภาพ—๗ พ.ค. ๕๓

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช และภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ขอเชิญหญิงที่กำลังตั้งครรภ์, มารดาที่มีบุตรวัยแรกเกิด, ครูและบุคลากรที่ทำงานกับเด็กวัย 0-6 ปี, พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม

ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช ม.มหิดล เปิดอบรบพี่เลี้ยงเด็ก หลักสูตร ๗ สัปดาห์ และ อบรมฟรี! ทั่วไป—๙ ม.ค. ๕๑

ข่าวดี! สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานและต้องการประกอบอาชีพดูแลเด็ก... ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการฝึกอบรบพี่เลี้ยงเด็ก หลักสูตร ๗ สัปดาห์ รุ่นที่ ๑๐