ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๒:๒๓ น.

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร”

วธ.หนุนประเทศลุ่มแม่น้ำโขง สร้างเครือข่ายอนุรักษ์-พัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ทั่วไป—๓ ม.ค. ๖๑

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดและปาฐกถางานสัมมนานานาชาติ "การสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง" เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

รมว.วธ. มอบนโยบายบอร์ดบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรชุดใหม่ พัฒนาองค์กรทันสมัย-เชื่อมโยงต่างประเทศ ทั่วไป—๙ พ.ย. ๖๐

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ชุดใหม่เมื่อเร็วๆนี้ โดยมอบนโยบายให้คณะกรรมการฯ ขับเคลื่อนภารกิจในการศึกษา วิจัย รวบรวมข้อมูลความรู้

ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง 9 กก.ผู้ทรงคุณวุฒิบอร์ดบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรชุดใหม่ ทั่วไป—๓ ต.ค. ๖๐

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ม.นเรศวรจับมือศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร นำร่อง ๙ โรงเรียนภาคเหนือตอนล่าง ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๐

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการ ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดการประชุมสรุปผลและนำเสนอผลการดำเนินโครงการการพัฒนารูปแบบการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน SAC ASEAN Film ทั่วไป—๑๖ ส.ค. ๖๐

เริ่มแล้วกับเทศกาลที่คอหนังทุกคนรอคอย "เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน SAC ASEAN Film Festival2017" จัดโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด "A Look Through Our Windows From Then, To Now And Hereafter" ในโอกาสครบรอบ 50 ปี

วธ.เติมความรู้ครูกทม.ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ ทั่วไป—๑๗ ก.ค. ๖๐

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้กรุงรัตนโกสินทร์ และพระมหากรุณาธิคุณบูรพมหากษัตริย์ ภายใต้โครงการมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ เมื่อเร็วๆนี้ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โดยมีนางพิมพ์กาญจน์

ภาพข่าว: นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงานประเพณีบุญหลวง ทั่วไป—๑๓ มิ.ย. ๖๐

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงานประเพณีบุญหลวง การละเล่นผีตาโขน และมหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2560 โดยมีนายพีรพน พิสณุพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) นางยุพา

วธ. ร่วมกับจังหวัดเลย ภาครัฐ เอกชน เครือข่ายด้านวัฒนธรรม สืบทอด ประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน "ประเพณีบุญหลวงการละเล่น ผีตาโขนและมหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2560" โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายคุมพล

วธ.ชูใช้มิติศาสนา-วัฒนธรรมสร้างความปรองดอง-สมานฉันท์ กำชับแต่ละกรมจัดทำเกณฑ์จ่ายงบอุดหนุนให้รัดกุม ทั่วไป—๑ มิ.ย. ๖๐

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2560 ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เมื่อเร็วๆนี้ โดยที่ประชุมได้รับรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2560 ไตรมาส 3

ครม. ไฟเขียวร่างพ.ร.ฎ.จัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร แก้ไขเปิดช่องบริหารงานคล่องตัว ทั่วไป—๒๓ พ.ค. ๖๐

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบอนุมัติหลักการแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) จัดตั้งองค์การมหาชน จำนวน 8 ฉบับ

ม.ทักษิณ ร่วมกับภาคีเครือข่ายวิชาการจัดงานเทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ในประเทศไทย ครั้งที่ 5 ทั่วไป—๖ มี.ค. ๖๐

วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) Sweet Junior จัดงาน The 5th Thailand International Storytelling Festival,

สัมมนาวิชาการ ไทในไทย ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๕๙

เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาวิชาการ "ไทในไทย: พลวัตชาติพันธุ์ ภาษาและวัฒนธรรม" ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยนเรศวรจับมือศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและสพฐ. นำร่องการเขียนประวัติศาสตร์ภาคประชาชนในเขตภาคเ ทั่วไป—๗ ก.ย. ๕๙

ภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง รวมกลุ่มกันคิด ค้น สืบ หา ข้อมูลของชุมชน ถอดแบบออกมาเป็นผังเครือญาติ ประวัติชีวิต แผนที่เดินดิน ปฏิทินกิจกรรม ต้นไม้ชุมชน ตุ๊กตาชุมชน...ฯลฯ

ม.ทักษิณ จับมือมหาวิทยาลัยเครือข่าย และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ทั่วไป—๒๐ มิ.ย. ๕๙

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ทักษิณ และเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ด้วยการสนับสนุนของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ม.ทักษิณ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยสารคามและศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๕๙

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน และรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือทาวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล

วธ. เดินหน้ายกระดับ ศมส. ศูนย์กลางด้านมานุษยวิทยาฯ-วัฒนธรรมของอาเซียน-นานาชาติ พร้อมเปิด 11 ทั่วไป—๑๓ ม.ค. ๕๙

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานความคืบหน้าการจัดทำและให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.) องค์การมหาชน ซึ่งเป็นหน่วยงานในการรวบรวม เผยแพร่

วธ. ผุดคลังข้อมูลออนไลน์ รวมเรื่องชาติพันธุ์-วัฒนธรรมไทย ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า ได้รับรายงานรอบ 6 เดือนของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2257-2560

ศมส. เปิดมุมหนังสือพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ทั่วไป—๑๑ เม.ย. ๕๗

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ดร.โสมสุดา ลียะวนิช ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) แถลงข่าวเปิดมุมหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สถาบันวิจัยเสนอตั้งเขตพื้นที่พิเศษฟื้นฟูวิถีชาวเล ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๕๖

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ดร. โสมสุดา ลียะวณิช ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า การปฏิบัติงานตามแนวนโยบายการบูรณาการเพื่อพื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน

เทพเจ้าหมอแคน สมบัติ สิมหล้า 13 กันยายนนี้ ชมฟรี บันเทิง—๙ ก.ย. ๕๖

เทพเจ้าหมอแคน"สมบัติ สิมหล้า"การแสดงทางวัฒนธรรมครั้งที่ 66 ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)โดยหมอแคนอัจฉริยะระดับเทพพ่อสมบัติ สิมหล้ามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แห่งท้องทุ่งบรบือ มหาสารคามวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556เวลา 17.00-19.00 น.ณ

เปิดตัวหนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชวนคนไทยเรียนรู้วรรณคดียุคสุโขทัยสู่รัตนโกสินทร์ ทั่วไป—๓ ก.ย. ๕๖

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา กล่าวในการแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพลงพื้นบ้าน แม่เพลงสิงห์สุพรรณฯเฉลิมพระเกียรติ ชมฟรี บันเทิง—๘ ส.ค. ๕๖

การแสดงวัฒนธรรมครั้งที่ ๖๔ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)แม่เพลงสิงห์สุพรรณฯ เฉลิมพระเกียรติการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง จากแม่เพลงสิงห์บุรีและสุพรรณบุรีนำโดยแม่แจ่ม-อ.จำรัส อยู่สุข : ชาวเพลงเหนือ สิงห์บุรี,แม่สำเนียง ชาวปลายนา :ชาวเพลงใต้

คมสันต์ สุทนต์ เชิญร่วมงาน รวมพลมานุษย์ศิลป์ จันทร์ที่ 17 มิถุนายนนี้ บันเทิง—๑๓ มิ.ย. ๕๖

คมสันต์ สุทนต์ ผู้อำนวยการโครง โครงการจัดตั้งมูลนิธิเพลงสยาม ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์กรมหาชน)เชิญร่วมงานรวมพลมานุษย์ศิลป์-วันรวมพลของคนรักศิลปะการแสดงไทย อุ่นเครื่องมิถุนาให้อบอุ่นหรรษา กับการรวมตัวกันแบบเล่นๆไม่เป็นทางการของบรรดา

คมสันต์ สุทนต์ ชวนคนรุ่นใหม่ Workshop เป็นมนุษย์สร้างโชว์ ฟรีตลอดงาน บันเทิง—๕ มิ.ย. ๕๖

คมสันต์ สุทนต์ พิธีกรรายการฯ ทางศิลปวัฒนธรรม ชวนคนรุ่นใหม่ Workshop เป็นมนุษย์สร้างโชว์ ภาค ๑ : สร้างโชว์และรายการทีวีแบบไทยไทย ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00-16.00

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม.19 ร่วมงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น นำเสนอ “ลูกหาบ บาทวิถีแห่งชีวิต ทั่วไป—๒๙ พ.ย. ๕๕

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.19 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม รายงานว่า ในระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ภูมิรู้ สู้วิกฤต”

วธ. จัดเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 3 “ภูมิรู้สู้วิกฤต” ทั่วไป—๒๒ พ.ย. ๕๕

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในฐานะประธานแถลงข่าวงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

นิทรรศการ “รักษ์วัฒนธรรมกับเยาวชนคนสร้างหนัง” 8-9 ก.ย.55 @ TK ทั่วไป—๗ ก.ย. ๕๕

อุทยานการเรียนรู้ TK park และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมด้วย สถาบันรามจิตติ และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญเยาวชนและประชาชนทั่วไป ชมนิทรรศการ “รักษ์วัฒนธรรมกับเยาวชนคนสร้างหนัง”

กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ “เด็กไทย ใฝ่รู้ ทั่วไป—๑๐ ม.ค. ๕๕

นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจฟังบรรยายวิชาการ Beyond Pagan": legacy of Pagan ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๕๒

Lecture by Prof Claudine Bautze-Picron “หลังจากพุกาม” มรดกของพุกามในศิลปะของประเทศไทย บรรยายโดย ศาสตราจารย์ โคลดีน บาวท์เซ-พีครง ศิลปะของพุกามมีอิทธิพลต่อศิลปะของประเทศไทย มากกว่าที่เคยเป็นที่รับรู้กันมาก่อน

เชิญร่วมงานเสวนาเรื่อง "ชาวเล : พลวัตชาติพันธุ์กับการฟื้นฟูชีวิตท้องถิ่น" ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๕๒

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย (IRASEC) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสถาบันวิจัยสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาเรื่อง “ชาวเล: พลวัตชาติพันธุ์กับการฟื้นฟูชีวิตท้องถิ่น” และ