ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ” http://www.newswit.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E/ ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ชวนชมนิทรรศการ รากศิลปะไทยจากศตวรรษสู่ศตวรรษ สะท้อนความงามศิลปะไทยประเพณี ตั้งแต่ยุคสุโขทัย รัตนโกสินทร์ เปิดแล้ว วันนี้ 4 พ.ย. นี้ ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ในโครงการส่งเสริมศิลปะไทย จัดนิทรรศการศิลปะ "รากศิลปะไทยจากศตวรรษสู่ศตวรรษ" ในผลงานสะสมของ เสริมคุณ คุณาวงศ์และบุตรสาว นิทรรศการชุดนี้ สะท้อนให้เห็นเส้นทางของงานศิลปกรรมไทยประเพณี ที่เกิดจากการผสมผสานศิลปะ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม th-TH Mon, 22 Jul 2019 4:48:56 +0700 ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ชวนคนรักงานศิลป์ ชมนิทรรศการ ช่วง มูลพินิจ ความรัก ธรรมะ ความงาม เปิดแล้ว วันนี้ 1 ก.ค. นี้ ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร http://www.newswit.com/gen/2018-03-15/4a4a71f71ea17125f4d070a152d59a23/ ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ในโครงการส่งเสริมศิลปะไทย จัดนิทรรศการศิลปะ ช่วง มูลพินิจ ความรัก ธรรมะ ความงาม ในผลงานสะสมของ เสริมคุณ คุณาวงศ์ นิทรรศการชุดนี้ สะท้อนให้เห็นเส้นทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชั้นเลิศ ของ ช่วง มูลพินิจ http://www.newswit.com/gen/2018-03-15/4a4a71f71ea17125f4d070a152d59a23/ Thu, 15 Mar 2018 16:54:42 +0700 ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ชวนชมนิทรรศการจิตวิญญาณตะวันออก ตั้งแต่วันนี้ 4 กุมภาพันธ์ 61 ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร http://www.newswit.com/gen/2017-11-07/2160364effa6b044c429b8ac3d1fcf8e/ ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ จัดนิทรรศการจิตวิญญาณตะวันออก เป็น นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย โดยศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สะท้อนวิถีชีวิต ความรู้สึก นึกคิด ความเชื่อ ความศรัทธา แรงบันดาลใจจากพุทธศาสนา และปรัชญาแห่งตะวันออก http://www.newswit.com/gen/2017-11-07/2160364effa6b044c429b8ac3d1fcf8e/ Tue, 07 Nov 2017 11:48:18 +0700 ภาพข่าว: ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ติดอันดับผลโหวตพิพิธภัณฑ์ไทยยอดนิยม http://www.newswit.com/gen/2017-09-08/4b8e60a43833e95d326dab7b8c931c32/ นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ รับมอบรางวัล Museum Thailand Popular Vote ในงานประกาศรางวัล Museum Thailand Awards 2017 ซึ่งจัดโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) โดยศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ติดอันดับ 20 แห่ง http://www.newswit.com/gen/2017-09-08/4b8e60a43833e95d326dab7b8c931c32/ Fri, 08 Sep 2017 15:10:18 +0700 นิเทศศาสตร์สวนดุสิตเรียนรู้งาน Event Creative @ CMO Group http://www.newswit.com/gen/2015-11-03/530b70f3892a62fa9dcfc70059ed4e3d/ อาจารย์สุตตมา แสงวิเชียร นำนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เยี่ยมชมดูงานบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) บริษัทอีเว้นท์ชื่อดังที่โดดเด่นเรื่องงาน Creative และ Event ที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในอาเซียน รวมถึงเป็นที่ตั้งของศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพอีกด้วย http://www.newswit.com/gen/2015-11-03/530b70f3892a62fa9dcfc70059ed4e3d/ Tue, 03 Nov 2015 17:41:51 +0700 ภาพข่าว: ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ สาขาหอศิลปวัฒนธรรมฯ http://www.newswit.com/gen/2012-07-13/e9af8eaa91f919b71a0fbf66f1dd5937/ คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประติมากรร?มกรุงเทพ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจาก คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแ?ห่งกรุงเทพมหานคร http://www.newswit.com/gen/2012-07-13/e9af8eaa91f919b71a0fbf66f1dd5937/ Fri, 13 Jul 2012 12:15:49 +0700 นิทรรศการภาพถ่ายร่วมสมัย วจนพุทธปฏิมา : BUDDHA IMAGE TALKS http://www.newswit.com/gen/2012-02-21/813d176464b7bbae82ff72f4cf849b54/ เสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีเอ็มโอ และผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ อวดฝืมือผลงานการถ่ายภาพร่วมสมัย ผลงานเดี่ยวครั้งที่ 3 ในบทบาทการเป็นช่างภาพ ในนิทรรศการภาพถ่ายร่วมสมัย วจนพุทธปฏิมา หรือ http://www.newswit.com/gen/2012-02-21/813d176464b7bbae82ff72f4cf849b54/ Tue, 21 Feb 2012 8:49:27 +0700 The Nature of Mankind 2009 โดย ศิลปินฉัตรมงคล อินสว่าง ประติมากรรมไทยสื่อตัวตนของมนุษย์ ณ ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ http://www.newswit.com/gen/2010-05-25/78924f9fcb1787199ea9057fece255d3/ เชิญผู้ที่มีใจรักผลงานศิลปะเข้าเยี่ยมชมผลงานประติมากรรมชิ้นล่าสุดในศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ที่มีชื่อว่า The Nature of Mankind 2009 ผลงานของ ศิลปินฉัตรมงคล อินสว่าง ผู้เคยได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ http://www.newswit.com/gen/2010-05-25/78924f9fcb1787199ea9057fece255d3/ Tue, 25 May 2010 14:19:07 +0700 ศูนย์การเรียนรู้ด้านประติมากรรมไทย แหล่งหลอมจิตวิญญาณงานประติมากรรมไทยสู่เยาวชน http://www.newswit.com/gen/2009-07-31/ad0f2b57d0eb4e924ec61409b876f251/ ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพฯ ยกระดับวงการศิลปะไทยทัดเทียมนานาชาติ เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านประติมากรรมแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย เปิดให้บริการสิงหาคมนี้ พร้อมอวดโฉมประติมากรรมชิ้นเอกแห่งสยามประเทศ ครุฑร่วมสมัย โดย ศ.ศิลป์ พีระศรีและศิษย์ http://www.newswit.com/gen/2009-07-31/ad0f2b57d0eb4e924ec61409b876f251/ Fri, 31 Jul 2009 10:38:23 +0700 สุดยอดศิลปะชิ้นเอกแห่งปีของสยามประเทศ ครุฑร่วมสมัย พร้อมอวดโฉมจัดแสดงที่ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ซอยนวลจันทร์ แล้ว http://www.newswit.com/gen/2009-07-28/8942210a0a0c26b36ec3673b1fd0f83e/ นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ซอยนวลจันทร์ เปิดประติมากรรมชิ้นเอกของสยามประเทศ ครุฑร่วมสมัย โดย ศ.ศิลป์ พีระศรีและศิษย์ โดยจะนำมาจัดแสดงให้เข้าชมอย่างถาวรภายในศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ซอยนวลจันทร์ http://www.newswit.com/gen/2009-07-28/8942210a0a0c26b36ec3673b1fd0f83e/ Tue, 28 Jul 2009 12:16:56 +0700 ภาพข่าว: เปิดนิทรรศการ ประวัติศาสตร์ประติมากรรมไทย http://www.newswit.com/gen/2007-07-16/0722-16fdb29a6a6044868004dd5b1b6/ นายอารักษ์ สังหิตกุล (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมศิลปากร, ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ร่วมเปิด #นิทรรศการประวัติศาสตร์ประ http://www.newswit.com/gen/2007-07-16/0722-16fdb29a6a6044868004dd5b1b6/ Mon, 16 Jul 2007 7:22:54 +0700 นิทรรศการประวัติศาสตร์ประติมากรรมไทย : จากศิลป์ พีระศรี ถึงประติมากรร่วมสมัย http://www.newswit.com/gen/2007-06-27/0755-97755d13043fe2b85c9e5f64f40/ ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพนำผลงานกว่า 200 ชิ้น ในคอลเล็คชั่นของ เสริมคุณ คุณาวงศ์ จัดแสดง #นิทรรศการประวัติศาสตร์ประติมากรรมไทย : จาก ศิลป์ พีระศรี ถึงประติมากรร่วมสมัย# เนื่องในวาระครบรอบ 3 ปี โดยมีพิธีเปิด ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2550 เวลา 1 http://www.newswit.com/gen/2007-06-27/0755-97755d13043fe2b85c9e5f64f40/ Wed, 27 Jun 2007 7:55:51 +0700 ข่าวซุบซิบ: เสี่ยประวิช จรรยาสิทธิกุล บิ๊กบอสแห่ง CPN http://www.newswit.com/biz/2006-01-09/20cf76fd1900eeb0f21bbc77969ebfb0/ กรุงเทพฯ-9 ม.ค.-เซ็นทรัลพัฒนา เสี่ยประวิช จรรยาสิทธิกุล บิ๊กบอสแห่ง CPN นอกจากจะอินเทรนด์สุดๆในเรื่องของแฟชั่นการแต่งกาย ที่ ลงทุนไปช้อปปิ้งด้วยตัวเองถึงฮ่องกงแล้ว ยังหลงไหลงานศิลปะประติมากรรมอีกด้วย ล่าสุดไปชมงาน ประติมากรรมที่ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ แ http://www.newswit.com/biz/2006-01-09/20cf76fd1900eeb0f21bbc77969ebfb0/ Mon, 09 Jan 2006 11:18:00 +0700 ของขวัญปีใหม่ไอเดียเก๋ ส่งความสุขมอบของขวัญที่หนักที่สุด ให้ประชาชนชาวไทย ชื่นชมงานศิลปะจากศิลปินชั้นนำของไทย ชมได้ฟรี! ในงาน Sculpture in the city 2006 http://www.newswit.com/gen/2005-12-27/sculpture-in-the-city-2006/ กรุงเทพฯ-27 ธ.ค.-เซ็นทรัลพัฒนา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)( CPN ) ร่วมกับ ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ และ CM Organizer มอบของขวัญล้ำค่าที่มีสุทธิน้ำหนักมากที่สุด กว่า 5,000 กิโลกรัม และหนักแน่นด้วยคุณค่าตรึงตาด้วยความงามทางศิลปะ ให้แด่ประชาชนชาวไทย http://www.newswit.com/gen/2005-12-27/sculpture-in-the-city-2006/ Tue, 27 Dec 2005 16:16:00 +0700