ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๔๔ น.

ศูนย์ปภ ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์ปภ”

ปภ.รายงาน 7 จว.ภาคเหนือคุณภาพอากาศภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—๒๐ มี.ค. ๖๒

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (ระดับสีส้ม) สนับสนุนกำลังจัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลจากศูนย์ ปภ.เขต

กอปภ.ก. สั่งการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย น้ำล้นตลิ่ง ดินโคลนถล่ม ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๖๑

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้จังหวัดและศูนย์ ปภ. เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รับมือสถานการณ์อุทกภัย น้ำล้นตลิ่ง ดินโคลนถล่ม

ปภ.เสริมกำลังทีมค้นหาและกู้ภัย (USAR) กว่า 100 นาย สนับสนุนการค้นหานักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่า ทั่วไป—๒๘ มิ.ย. ๖๑

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เสริมกำลังทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง หรือ USAR จากศูนย์ ปภ.เขต ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 117 นาย พร้อมเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ค้นหาและกู้ภัย

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมเสริมสร้างทักษะในการใช้เรือกู้ภัย ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมนำเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ และเครื่องมืออุปกรณ์

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปี ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ร่วมการประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ห้องวิทยายุทธ) ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย นายชุมพล พิชญชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย ผู้อำนวยการส่วน และหัวหน้าฝ่าย ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมหารือปัญหา ข้อเสนอแนะ และอุปสรรคของการปฏิบัติงาน ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ร่วมหารือปัญหา ข้อเสนอแนะ

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมประชุมติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายปภินวิช ละอองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ.2558

ภาพข่าว: ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมพิธีปิดโครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการนี้ได้มอบหมายให้ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีปิดฯ

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมถวายราชสักการะ และถวายพระพร ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายรังสรรค์ กาพิยะ นายช่างเครื่องกลอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดรถบรรทุกน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร เข้าร่วมกิจกรรมของกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 เพื่อเป็นการถวายราชสักการะ

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน กรณีน้ำท่วม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมนพรัตน์ ชั้น 5

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ดำเนินการตรวจเช็ค ปรนนิบัติบำรุงเรือยนต์ท้องแบน ให้พร้อมใช้งานในการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมรับมอบเสื้อพระราชทาน ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย รถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย สนับสนุนการปฏิบัติงานขนส่งเสื้อพระราชทาน จำนวน 100 กล่อง (10,000 ตัว) ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมพิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน จังหวัดปทุมธานี ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายปภินวิช ละอองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีรับมอบเสื้อพระราชทานของจังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 66

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยใจ ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวานจิตอาสา ตามโครงการ "เราทำความดี

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมประชุมวางแผนการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี นายชุมพล พิชญชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมวางแผนการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ปภ.ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยรองรับการแก้ไขวิกฤตอุทกภัย ทั่วไป—๑ ส.ค. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ระดมสรรพกำลังทั้งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย ทั้งของศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร เขต 5 นครราชสีมา เขต 6 ขอนแก่น และเขต 14 อุดรธานี เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๖๐

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายปภินวิช ละอองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมการตรวจเยี่ยมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๖๐

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้เดินทางมา ตรวจเยี่ยมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2560 (IDME 2017) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมการฝึกฯ จากหน่วยทหาร พลเรือน

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมสังเกตุการณ์ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๖๐

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี ร่วมสังเกตุการณ์การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ณ

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๖๐

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย เข้าร่วมประชุมและตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๖๐

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย นำเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย ประกอบด้วย รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว และถังดับเพลิงเคมีแห้ง

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๖๐

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย ข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทหาร ฝ่ายพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2560

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๖๐

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์สาธารณภัย ประกอบด้วย รถยนต์นั่งตรวจการณ์ (TRANSFORMER)

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมการประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบ ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๖๐

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย นายชุมพล พิชญชัย รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย ร่วมการประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต ทั่วไป—๗ ก.ค. ๖๐

นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT)

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทั่วไป—๗ ก.ค. ๖๐

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้นายปภินวิช ละอองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2560 ณ วัดสะแก

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมตรวจสอบความพร้อมสถานีฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่วไป—๗ ก.ค. ๖๐

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบหมายให้ นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ในฐานะรองหัวหน้าคณะทำงานออกแบบ จัดทำสถานีฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่