ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๖:๕๕ น.

ศูนย์บุคลากรทักษะสูง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์บุคลากรทักษะสูง”

วว.ลงนาม BOI สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บุคลากรทักษะสูง ทั่วไป—๔ ก.ย. ๖๐

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บุคลากรทักษะสูง ระหว่าง นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมลงนาม MOU สนับสนุน ศูนย์บุคลากรทักษะสูง ทั่วไป—๑๙ ก.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ลงนามบันทึก ความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานของ "ศูนย์บุคลากรทักษะสูง" (Strategic Talent Center : STC) ศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง 6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงดิจิทัลฯ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ฯ และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU ทั้งนี้ ศูนย์ STC จะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาคเอกชน บุคลากรที่มีทักษะสูง สถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้บริษัททั้งไทยและต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย สามารถเข้าถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ชั้น 18 ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน อาคารจตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท กรุงเทพฯ

ภาพข่าว: เปิดศูนย์บุคลากรทักษะสูง ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๖๐

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยานในพิธีเปิด "ศูนย์บุคลากรทักษะสูง" หรือ Strategic Talent Center (STC) ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างบีโอไอและ 5

บีโอไอผนึกกำลัง 5 หน่วยงานรัฐ เปิดศูนย์บุคลากรทักษะสูง หาผู้เชี่ยวชาญป้อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ทั่วไป—๔ ก.ค. ๖๐

บีโอไอเปิดศูนย์บุคลากรทักษะสูง หรือ STC จับมือหน่วยงานรัฐลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมกันเชื่อมโยงฐานข้อมูล หวังดึงบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ภายใต้การขับเคลื่อน "ประเทศไทย 4.0" นางหิรัญญา สุจินัย