ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐:๐๓ น.

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน”

ภาพข่าว: รมว.เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนดีเด่น ในกิจกรรมวิลเลจ อี คอมเมิร์ซ สร้างชุมชนเข็มแข็ง ไอที—๑๖ ม.ค. ๖๒

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะมาเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เทศบาล ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 โดยมีเด็กอนุบาลและเตรียมอนุบาลฟ้อนรำต้อนรับ

สดช.จัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชนและยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ไอที—๒๖ พ.ย. ๖๑

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ตามนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมคณะรองนายกฯประจินฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ดิจิทัลชุมชนวัดบูรพา ไอที—๒๔ ก.ค. ๖๑

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมคณะ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม "ศูนย์ดิจิทัลชุมชนวัดบูรพา" จังหวัดยโสธร สำหรับศูนย์ดิจิทัลชุมชนวัดบูรพา

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบข้อมูลข่าวสารชุมชน ไอที—๒๓ ก.ค. ๖๑

นางอาทิตยา สุธาธรรม รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบข้อมูลข่าวสารชุมชน และ Village E-Commerce" โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

กระทรวงดิจิทัลฯ กระตุ้นท้องถิ่นใช้ระบบข้อมูลข่าวสารชุมชน และ Village E-Commerce ไอที—๒๓ ก.ค. ๖๑

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบข้อมูลข่าวสารชุมชน และ Village E-Commerce ในโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน นำร่อง 21 จังหวัด เน้นพัฒนา 2 ระบบงานหลัก ได้แก่ 1) ระบบข้อมูลข่าวสารชุมชน ให้ชุมชนสร้างการจัดเก็บข้อมูลภายใน

ภาพข่าว: รมว.ดิจิทัลฯ ตรวจเยี่ยม ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี ไอที—๒๓ ก.ค. ๖๑

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม "ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเหล่าเสือโก้ก" จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนบทบาทจากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เดิม

รองนายกฯ ประจินฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ พร้อมชวนประชาชน ทั่วไป—๘ พ.ค. ๖๑

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นพัฒนารูปแบบศูนย์ดิจิทัลฯ

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานส่งมอบ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเคลื่อนที่ ให้ชุมชนห้วยปลากั้ง ไอที—๘ ธ.ค. ๖๐

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานส่งมอบ ตู้คอนเทนเนอร์ที่ได้ประยุกต์ดัดแปลงให้เป็น "ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเคลื่อนที่" โดยมี นายสีเมือง ทำมา ประธานชุมชนห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับมอบ

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานส่งมอบ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเคลื่อนที่ ให้ชุมชนห้วยปลากั้ง ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๖๐

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานส่งมอบ ตู้คอนเทนเนอร์ที่ได้ประยุกต์ดัดแปลงให้เป็น "ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเคลื่อนที่" โดยมี นายสีเมือง ทำมา ประธานชุมชนห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับมอบ

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมมือ ITU และ NIA ส่งอาสาสมัครเกาหลีให้ความรู้ด้านไอซีทีผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชน ทั่วไป—๑๙ ก.ค. ๖๐

นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดโครงการ International ICT Volunteer (IIV) 2017 โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมมือกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ITU และ National Information Society Agency (NIA)

ภาพข่าว: รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต.หนองแรด อำเภอเทิง ทั่วไป—๗ ก.พ. ๖๐

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมผู้บริหารกระทรวงฯ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต.หนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ที่ได้รับการยกระดับเป็น

ภาพข่าว: รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูศูนย์ดิจิทัลชุมชน ทั่วไป—๗ ก.พ. ๖๐

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดฯ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต.แม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยศูนย์ฯ แห่งนี้

ภาพข่าว: ปลัด ก.ดิจิทัลฯ นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลป่าตอง ไอที—๕ ต.ค. ๕๙

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต พร้อมมอบนโยบายการบริหารจัดการให้แก่ผู้บริหารศูนย์ฯ โดยกระทรวงฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงาน กศน. และดีแทค

ภาพข่าว: ปลัดก.ไอซีที เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลนางัว จังหวัดอุดรธานี ทั่วไป—๕ ต.ค. ๕๙

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการด้านดิจิทัลและข้อมูลข่าวสารเชิงเศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชน

ก.ไอซีที เดินหน้าโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนผลักดันสินค้าชุมชนค้าขายออนไลน์อย่างเป็นระบบ ไอที—๕ ก.ย. ๕๙

รมว.ไอซีที ดึงทุกหน่วยงานในสังกัด ฯ ร่วมผลักดันโครงการเร่งด่วน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถค้าขายออนไลน์ เชื่อมโยงตลาดกับผู้ผลิตและเกษตรกรมากขึ้น เน้น Common platform สินค้าชุมชนเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกซื้อและเข้าถึงสินค้า

กระทรวงไอซีที เดินหน้าประกาศเจตนารมณ์ใช้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ไอที—๕ ก.ย. ๕๙

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผย ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนสถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ศูนย์ดิจิทัลชุมชนสถาบันพัฒนาเยาวสตรีฯ

ก.ไอซีที นำทัพสื่อสัมผัส ศูนย์ดิจิทัลชุมชน แหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาส ไอที—๕ ก.ย. ๕๙

รมว.ไอซีที นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และร้อยเอ็ด เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ของทุกคนในท้องถิ่นทั้ง ประชาชนทั่วไป เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถใช้งานดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์สร้างรายได้ ค้าขายออนไลน์ สัมผัสศูนย์ฯ

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที เปิด ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลบ้านโต้น ต้นแบบแห่งแรกของภาคอีสาน ไอที—๕ ก.ย. ๕๙

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิด "ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลบ้านโต้น" อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ที่เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงไอซีที

รมว.ไอซีที เปิดงานสัมมนา จัดทำแผนการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนในระดับพื้นที่ ไอที—๕ ก.ย. ๕๙

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนในระดับพื้นที่ โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนพร้อมมอบนโยบาย

รมว.ไอซีที เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนสถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท อ.แม่ริม ทั่วไป—๙ ส.ค. ๕๙

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนสถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559

รมว.ไอซีที นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม ทั่วไป—๙ ส.ค. ๕๙

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) พร้อมคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นศูนย์แรกที่ได้รับการยกระดับจาก "ศูนย์การเรียนรู้

ภาพข่าว: ก.ไอซีที จับมือภาครัฐและเอกชน ยกระดับศูนย์ดิจิทัลชุมชน สร้างความเข้มแข็ง ไอที—๑๔ มิ.ย. ๕๙

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน" โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

ก.ไอซีที ชู บรอดแบนด์-ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เสริมแกร่งองค์กรท้องถิ่น ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๕๘

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการ "Thailand Local Government Summit 2015" และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ดิจิทัลเปลี่ยนโลก ประเทศไทยจะก้าวเดินอย่างไร อย่างมีเสถียรภาพ" ในระหว่างวันที่

ก.ไอซีที ชู Village e-Commerce สร้างรายได้-องค์ความรู้สู่ชุมชน ทั่วไป—๒๑ ต.ค. ๕๘

กระทรวงไอซีที เร่งเครื่องโครงการสำคัญ (Flagship Projects) รุกปรับบทบาท-โมเดลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน โชว์โครงการ Village e-Commerce สร้างรายได้พร้อมสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์