ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓:๔๙ น.

ศูนย์คุณธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์คุณธรรม”

ศคธ. เดินหน้าอบรมสมดุลชีวิตวัยแรงงาน สอดรับยุทธ์ฯชาติ ๒๐ ปี ทั่วไป—๑๒ ก.พ. ๖๑

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ "สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว รุ่นที่ ๑" จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างครอบครัวเข้มแข็งในมิติคุณธรรม ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยแรงงานภาคตะวันออก จำนวนกว่า ๔๐ คน ณ วังยาวริเวอร์ไซต์รีสอร์ท

ครม.รับทราบแก้ไขร่างพ.ร.ฎ.จัดตั้งศูนย์คุณธรรมแก้ไขเพิ่มเติม 8 ประเด็น ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๖๑

กรุงเทพฯ--16 ม.ค.--กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ที่ประชุมครม.รับทราบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) จัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...ที่เสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งร่างพ.ร.ฎ.ฉบับนี้มีสาระสำคัญดังนี้

1.แก้ไขบทนิยามคำว่า "คุณธรรมความดี" คำว่า "ศูนย์" คำว่า "คณะกรรมการ" คำว่า "ผู้อำนวยการ" คำว่า "เจ้าหน้าที่" คำว่า"ลูกจ้าง" คำว่า "รัฐมนตรี"และกำหนดให้เพิ่มบทนิยามคำว่า "เครือข่ายทางสังคม" และคำว่า "กพม."เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของศูนย์ โดยให้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรคุณธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม

3.แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และกรรมการจะดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์การมหาชนเกิน 3 แห่งไม่ได้

4.แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้มีอำนาจในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือข้อกำหนดในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจส

เปิดตัวสนั่นโซเซียล สัญญาแด่พ่อของแผ่นดิน ขอตอบด้วยการกระทำ 4 เรื่องราว เพลง-ชนม์ทิดา และ บันเทิง—๑๙ ธ.ค. ๖๐

ยังคงมุ่งมั่นสานต่อแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับ "ศูนย์คุณธรรม" (องค์การมหาชน) ล่าสุดได้มอบหมายให้ "บริษัท แฟลทไฟว์ อินเตอร์ มีเดีย จำกัด" เป็นผู้ดำเนินการผลิตคลิปสื่อวีดีโอ (Viral Video) "สัญญาแด่พ่อของแผ่นดิน" ในแนวคิด

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(6 ธันวาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๖ ธ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 09.00 น. ธนาคารกรุงไทยและศูนย์คุณธรรม จัดพิธีลงนามการขับ เคลื่อนธนาคารคุณธรรมต้นแบบ ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ 09.00 น. ก.ล.ต. จัดงาน SEC Working Papers Forum

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(6 ธันวาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๕ ธ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--5 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 09.00 น. ธนาคารกรุงไทยและศูนย์คุณธรรม จัดพิธีลงนามการขับ เคลื่อนธนาคารคุณธรรมต้นแบบ ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ 09.00 น. ก.ล.ต. จัดงาน SEC Working Papers Forum

ธนาคารกรุงไทยและศูนย์คุณธรรม จัดพิธีลงนามการขับเคลื่อนธนาคารคุณธรรมต้นแบบ หุ้น—๑ ธ.ค. ๖๐

ด้วยธนาคารกรุงไทยและศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนธนาคารคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้ "โครงการกรุงไทยคุณธรรม" เพื่อร่วมกันส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม

ภาพข่าว: ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการตรวจสอบ ศูนย์คุณธรรม ทั่วไป—๖ ต.ค. ๖๐

ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการตรวจสอบ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ นางสาวสรามาศ ราชแก้ว (ที่4 จากขวา) นายกสมาคม NT Thai Association และคณะกรรมการสมาคม เข้าพบ นางคีเซีย พูริค (ที่ 4 จากซ้าย)

เปิดตัวหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา ชวนเยาวชนไทย ท่องพิพิธภัณฑ์มีชีวิต หล่อหลอมเด็กไทย เก่ง ดี ทั่วไป—๖ ต.ค. ๖๐

ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือ สสค. มูลนิธิชัยพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ภาพข่าว: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมทีมงานเดินทางเยือนนครดาร์วิน ทั่วไป—๓ ต.ค. ๖๐

ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการตรวจสอบ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมทีมงาน เดินทางเยือนนครดาร์วิน นครนอร์ธเทิร์นเธอริทอรี่ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม2560 ตามคำเชิญของสมาคมไทยในนอร์ธเทิร์นเธอริทอรี่

โครงการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๕๙

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย" ทำการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1-20 สิงหาคม 2559

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จับมือมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดเสวนา ทั่วไป—๒๙ เม.ย. ๕๙

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต (ANTI - CORRUPTIONFOUNDATION) กล่าวว่า ตามที่เอกสารลับปานามาระบุถึงข้อมูลลับทางการดำเนินธุรกิจของบุคคลและนิติบุคคล จากหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ว่าได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขต

ตั้ง จักรธรรม ธรรมศักดิ์ นั่งบอร์ดบริหารศูนย์คุณธรรม พร้อมกก.ชุดใหม่ 6 ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ตั้ง จักรธรรม ธรรมศักดิ์ นั่งบอร์ดบริหารศูนย์คุณธรรม พร้อมกก.ชุดใหม่ 6 ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ภาพข่าว: ชมตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ทั่วไป—๒๗ ส.ค. ๕๘

นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (คนขวา) พร้อมด้วย นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (คนซ้าย) ร่วมชม “ตลาดนัดคุณธรรม” ตลาดนัดขายสินค้าที่เกิดจากแนวคิดคุณธรรมในการพัฒนาสินค้า อาทิ ผักปลอดสารพิษ ผ้าไหมหมักโคลน

ภาพข่าว: ศูนย์คุณธรรม รุกสร้างเครือข่าย สุภาพชน คนอาชีวะ เพาะเมล็ดพันธุ์ดีสู่สังคมไทย ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๕๘

นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (คนกลาง) และ รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (คนซ้าย) เปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการ “สุภาพชน คนอาชีวะ” กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอาชีวะ

เปิดตัว Moral Application คลังคุณธรรมออนไลน์ แหล่งรวบรวมเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับวัยรุ่น ไอที—๑๓ ส.ค. ๕๘

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิด Moral Application คลังคุณธรรมออนไลน์ แหล่งรวบรวมเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับวัยรุ่น เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องของคุณงามความดีโดยได้ทำการรวบรวมบทความ วารสาร

ภาพข่าว: เยาวชนอีสานปลุกจิตสำนึกต้านโกง ทั่วไป—๒๙ พ.ค. ๕๘

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่าย ผนึกพลังเยาวชนจากภาคอีสาน 12 มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแคมป์ “ค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน Youth 2020 รุ่นที่ 2” เพื่อปลูกฝังค่านิยม 6

ศูนย์คุณธรรม จัดประกวดเรื่องสั้นสร้างคุณธรรม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ทั่วไป—๒๑ พ.ค. ๕๘

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ถ่ายทอดกิจกรรม เรื่องราว หรือประสบการณ์ในการทำความดีของตนเอง ผ่านการเขียนในรูปแบบ “เรื่องสั้น” ภายใต้ “โครงการประกวดวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชดุดาฯ

ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วไป—๒๘ ม.ค. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานองค์กรภาคี

ภาพข่าว: นักศึกษาแสตมฟอร์ดเสนอแนวคิดสร้างแอพฯบนมือถือส่งเสริมระเบียบวินัย ทั่วไป—๑ ก.ย. ๕๗

ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ซึ่งเป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ให้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “the Integrity Youth Ambassador” ที่โรงแรม the Miracle Grand Hotel กรุงเทพฯ

ศูนย์คุณธรรม เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างความปรองดองสู่สังคม ชู 3 ด้าน ความดี ความซื่อตรง ทั่วไป—๑๘ มิ.ย. ๕๗

ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม เมื่อเร็วๆนี้ ว่า ศูนย์คุณธรรมได้เสนอแผนฟื้นฟูคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยต่อที่ประชุม เพื่อนำไปขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม และเป็นหัวใจในการปฏิบัติ

ศูนย์คุณธรรมจับมือ สมศ. รุกสร้างโมเดลคุณธรรมในสถานศึกษาเต็มสูบ ตั้งเป้าแก้ปัญหาการทุจริตของเยาวชน ทั่วไป—๒๙ พ.ค. ๕๗

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)จับมือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. และเครือข่ายการศึกษากว่า 30 หน่วยงานเปิดโมเดลพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

ศูนย์คุณธรรม ปลุกกระแสคนไทย คนคุณธรรม รุกจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมทั่วไทย ทั่วไป—๑๕ พ.ค. ๕๗

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดินหน้าพัฒนาคุณธรรมคนไทยพร้อมกันทั้งประเทศ จัดเวทีสมัชชาคุณธรรมในพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วไทย ตลอดเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2557 นี้ พร้อมสร้างแผนฟื้นฟูคุณธรรมคนไทยหลังช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง ภายใต้แนวคิด

ศูนย์คุณธรรม เชิญคนไทยร่วมเทิดทูนคุณธรรมกษัตริย์ 9 รัชกาล ในงานฉลอง 232 ทั่วไป—๑๖ เม.ย. ๕๗

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรม เชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน “ใต้ร่มพระบารมี 232 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 232 ปี

ภาพข่าว: ศูนย์คุณธรรมเร่งสร้าง คนดี เตรียมพร้อมอาเซียน จัดโครงการแลกเปลี่ยนคุณธรรมระหว่างไทย - ทั่วไป—๑๐ เม.ย. ๕๗

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พาเครือข่ายผู้นำชุมชนภาคใต้กว่า 10 จังหวัดเดินทางศึกษาดูงานด้านการจัดกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมของประเทศมาเลเซีย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุณธรรมภาคใต้สู่อาเซียน

ศูนย์คุณธรรมแนะวัยรุ่นไทย ทำกิจกรรมรับปิดเทอมใหญ่ ให้หัวใจไม่ว้าวุ่น ทั่วไป—๘ เม.ย. ๕๗

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)เผยแนวคิด“ปิดเทอมใหญ่ หัวใจไม่ว้าวุ่น” ต้อนรับการขยายเวลาปิดภาคเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่

ภาพข่าว: ศูนย์คุณธรรมฯ จับมือ องค์กรภาคีชุมชน ขับเคลื่อนแผนความซื่อตรงแห่งชาติ ทั่วไป—๑๘ มี.ค. ๕๗

นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) พลโทนิวัติ บูรณะกุล กรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรภาคีชุมชน

ศูนย์คุณธรรม เชิญชวนนักวิชาการและผู้สนใจ ร่วมส่งบทความส่งเสริมความดี ทั่วไป—๑๐ มี.ค. ๕๗

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความ บทวิจัย หรือบทความวิชาการทางด้านคุณธรรมความดีในทุกกลุ่มสาขา เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารคุณธรรมความดี (Journal of Moral and Virtue) ปีที่ 3

ภาพข่าว: จัดสัมมนาพิเศษระดับผู้บริหารในเรื่องบทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา ทั่วไป—๒๗ ก.พ. ๕๗

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาพิเศษระดับผู้บริหารในเรื่อง“บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” ซึ่งมีการปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

ศูนย์คุณธรรม ร่วมระดมสมองเจาะลึกแผนการฟื้นฟูสังคมไทยหลังวิกฤตการเมือง ภายใต้แนวคิด ซ่อม สร้าง ทั่วไป—๒๕ ก.พ. ๕๗

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานระดมความเห็นจากบุคคลทุกภาคส่วนที่หันหาเข้าหากัน เพื่อเฟ้นหาทางออกที่แท้จริงของประเทศไทย ในวิกฤตการเมือง 2014พบกับ 7 ภาคส่วน ได้แก่ กลุ่มการเมือง กลุ่มสื่อมวลชนกลุ่มเศรษฐกิจ กลุ่มหน่วยงานรัฐ กลุ่มเอกชน