ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๓:๑๗ น.

ศูนย์คุณธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์คุณธรรม”

ภาพข่าว: ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการตรวจสอบ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)เข้าพบประธานรัฐสภาแห่งรัฐนอร์ทเทิร์น เทอรี่ทอรี่ ประเทศออสเตรเลีย ทั่วไป—๖ ต.ค. ๖๐

ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการตรวจสอบ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ นางสาวสรามาศ ราชแก้ว (ที่4 จากขวา) นายกสมาคม NT Thai Association และคณะกรรมการสมาคม เข้าพบ นางคีเซีย พูริค (ที่ 4 จากซ้าย)

เปิดตัวหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา ชวนเยาวชนไทย ท่องพิพิธภัณฑ์มีชีวิต หล่อหลอมเด็กไทย เก่ง ดี มีคุณธรรม ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั่วไป—๖ ต.ค. ๖๐

ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือ สสค. มูลนิธิชัยพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ภาพข่าว: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมทีมงานเดินทางเยือนนครดาร์วิน ทั่วไป—๓ ต.ค. ๖๐

ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการตรวจสอบ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมทีมงาน เดินทางเยือนนครดาร์วิน นครนอร์ธเทิร์นเธอริทอรี่ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม2560 ตามคำเชิญของสมาคมไทยในนอร์ธเทิร์นเธอริทอรี่

โครงการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๕๙

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย" ทำการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1-20 สิงหาคม 2559

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จับมือมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดเสวนา ทั่วไป—๒๙ เม.ย. ๕๙

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต (ANTI - CORRUPTIONFOUNDATION) กล่าวว่า ตามที่เอกสารลับปานามาระบุถึงข้อมูลลับทางการดำเนินธุรกิจของบุคคลและนิติบุคคล จากหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ว่าได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขต

ตั้ง จักรธรรม ธรรมศักดิ์ นั่งบอร์ดบริหารศูนย์คุณธรรม พร้อมกก.ชุดใหม่ 6 ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ตั้ง จักรธรรม ธรรมศักดิ์ นั่งบอร์ดบริหารศูนย์คุณธรรม พร้อมกก.ชุดใหม่ 6 ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ภาพข่าว: ชมตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ทั่วไป—๒๗ ส.ค. ๕๘

นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (คนขวา) พร้อมด้วย นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (คนซ้าย) ร่วมชม “ตลาดนัดคุณธรรม” ตลาดนัดขายสินค้าที่เกิดจากแนวคิดคุณธรรมในการพัฒนาสินค้า อาทิ ผักปลอดสารพิษ ผ้าไหมหมักโคลน

ภาพข่าว: ศูนย์คุณธรรม รุกสร้างเครือข่าย สุภาพชน คนอาชีวะ เพาะเมล็ดพันธุ์ดีสู่สังคมไทย ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๕๘

นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (คนกลาง) และ รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (คนซ้าย) เปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการ “สุภาพชน คนอาชีวะ” กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอาชีวะ

เปิดตัว Moral Application คลังคุณธรรมออนไลน์ แหล่งรวบรวมเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับวัยรุ่น ไอที—๑๓ ส.ค. ๕๘

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิด Moral Application คลังคุณธรรมออนไลน์ แหล่งรวบรวมเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับวัยรุ่น เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องของคุณงามความดีโดยได้ทำการรวบรวมบทความ วารสาร

ภาพข่าว: เยาวชนอีสานปลุกจิตสำนึกต้านโกง ทั่วไป—๒๙ พ.ค. ๕๘

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่าย ผนึกพลังเยาวชนจากภาคอีสาน 12 มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแคมป์ “ค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน Youth 2020 รุ่นที่ 2” เพื่อปลูกฝังค่านิยม 6

ศูนย์คุณธรรม จัดประกวดเรื่องสั้นสร้างคุณธรรม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ทั่วไป—๒๑ พ.ค. ๕๘

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ถ่ายทอดกิจกรรม เรื่องราว หรือประสบการณ์ในการทำความดีของตนเอง ผ่านการเขียนในรูปแบบ “เรื่องสั้น” ภายใต้ “โครงการประกวดวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชดุดาฯ

ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วไป—๒๘ ม.ค. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานองค์กรภาคี

ภาพข่าว: นักศึกษาแสตมฟอร์ดเสนอแนวคิดสร้างแอพฯบนมือถือส่งเสริมระเบียบวินัย ทั่วไป—๑ ก.ย. ๕๗

ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ซึ่งเป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ให้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “the Integrity Youth Ambassador” ที่โรงแรม the Miracle Grand Hotel กรุงเทพฯ

ศูนย์คุณธรรม เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างความปรองดองสู่สังคม ชู 3 ด้าน ความดี ความซื่อตรง ทั่วไป—๑๘ มิ.ย. ๕๗

ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม เมื่อเร็วๆนี้ ว่า ศูนย์คุณธรรมได้เสนอแผนฟื้นฟูคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยต่อที่ประชุม เพื่อนำไปขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม และเป็นหัวใจในการปฏิบัติ

ศูนย์คุณธรรมจับมือ สมศ. รุกสร้างโมเดลคุณธรรมในสถานศึกษาเต็มสูบ ตั้งเป้าแก้ปัญหาการทุจริตของเยาวชน ทั่วไป—๒๙ พ.ค. ๕๗

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)จับมือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. และเครือข่ายการศึกษากว่า 30 หน่วยงานเปิดโมเดลพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

ศูนย์คุณธรรม ปลุกกระแสคนไทย คนคุณธรรม รุกจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมทั่วไทย ทั่วไป—๑๕ พ.ค. ๕๗

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดินหน้าพัฒนาคุณธรรมคนไทยพร้อมกันทั้งประเทศ จัดเวทีสมัชชาคุณธรรมในพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วไทย ตลอดเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2557 นี้ พร้อมสร้างแผนฟื้นฟูคุณธรรมคนไทยหลังช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง ภายใต้แนวคิด

ศูนย์คุณธรรม เชิญคนไทยร่วมเทิดทูนคุณธรรมกษัตริย์ 9 รัชกาล ในงานฉลอง 232 ทั่วไป—๑๖ เม.ย. ๕๗

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรม เชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน “ใต้ร่มพระบารมี 232 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 232 ปี

ภาพข่าว: ศูนย์คุณธรรมเร่งสร้าง คนดี เตรียมพร้อมอาเซียน จัดโครงการแลกเปลี่ยนคุณธรรมระหว่างไทย - ทั่วไป—๑๐ เม.ย. ๕๗

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พาเครือข่ายผู้นำชุมชนภาคใต้กว่า 10 จังหวัดเดินทางศึกษาดูงานด้านการจัดกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมของประเทศมาเลเซีย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุณธรรมภาคใต้สู่อาเซียน

ศูนย์คุณธรรมแนะวัยรุ่นไทย ทำกิจกรรมรับปิดเทอมใหญ่ ให้หัวใจไม่ว้าวุ่น ทั่วไป—๘ เม.ย. ๕๗

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)เผยแนวคิด“ปิดเทอมใหญ่ หัวใจไม่ว้าวุ่น” ต้อนรับการขยายเวลาปิดภาคเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่

ภาพข่าว: ศูนย์คุณธรรมฯ จับมือ องค์กรภาคีชุมชน ขับเคลื่อนแผนความซื่อตรงแห่งชาติ ทั่วไป—๑๘ มี.ค. ๕๗

นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) พลโทนิวัติ บูรณะกุล กรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรภาคีชุมชน

ศูนย์คุณธรรม เชิญชวนนักวิชาการและผู้สนใจ ร่วมส่งบทความส่งเสริมความดี ทั่วไป—๑๐ มี.ค. ๕๗

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความ บทวิจัย หรือบทความวิชาการทางด้านคุณธรรมความดีในทุกกลุ่มสาขา เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารคุณธรรมความดี (Journal of Moral and Virtue) ปีที่ 3

ภาพข่าว: จัดสัมมนาพิเศษระดับผู้บริหารในเรื่องบทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา ทั่วไป—๒๗ ก.พ. ๕๗

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาพิเศษระดับผู้บริหารในเรื่อง“บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” ซึ่งมีการปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

ศูนย์คุณธรรม ร่วมระดมสมองเจาะลึกแผนการฟื้นฟูสังคมไทยหลังวิกฤตการเมือง ภายใต้แนวคิด ซ่อม สร้าง ทั่วไป—๒๕ ก.พ. ๕๗

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานระดมความเห็นจากบุคคลทุกภาคส่วนที่หันหาเข้าหากัน เพื่อเฟ้นหาทางออกที่แท้จริงของประเทศไทย ในวิกฤตการเมือง 2014พบกับ 7 ภาคส่วน ได้แก่ กลุ่มการเมือง กลุ่มสื่อมวลชนกลุ่มเศรษฐกิจ กลุ่มหน่วยงานรัฐ กลุ่มเอกชน

ศูนย์คุณธรรม แนะ 5 กิจกรรมสุดสร้างสรรค์ รับวาเลนไทน์ มาฆบูชา ผ่านแคมเปญ ทั่วไป—๑๗ ก.พ. ๕๗

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดแคมเปญ “คนไทยยุควาเลนธรรม ไม่เสียเวอร์จิ้น ไม่สิ้นคุณธรรม”มุ่งรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่หันมามอบความรักแก่กันอย่างบริสุทธิ์ใจ เนื่องในวันมาฆบูชาและวันวาเลนไทน์ ที่ได้เวียนมาบรรจบพร้อมกันอีกครั้งในวันที่ 14 กุมภาพันธ์

ศูนย์คุณธรรม ขยายเวลาส่งเรื่องสั้นกระตุ้นคุณธรรมชิงโล่พระเทพฯ พร้อมดึงครูด้านวรรณกรรม ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๕๗

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษัท ทันตสยาม จำกัด ในเครือบริษัทโรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน) ขยายเวลาการประกวดเรื่องสั้น ส่งเสริมการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ผ่าน

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(21 มกราคม 2557) ปฏิทินข่าว—๒๑ ม.ค. ๕๗

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 13.30 น. กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรภาคี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมของกลุ่ม เครือข่ายศาสนา ณ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(21 มกราคม 2557) ปฏิทินข่าว—๒๐ ม.ค. ๕๗

กรุงเทพฯ--20 ม.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 13.30 น. กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรภาคี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมของกลุ่ม เครือข่ายศาสนา ณ

กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรภาคี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมื ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๕๗

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรภาคี ดำเนินการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๖ ในปี ๒๕๕๖ และได้จัดทำแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(7 มกราคม 2557) ปฏิทินข่าว—๗ ม.ค. ๕๗

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 09.30 น. ซีพี ออลล์ จัดงานแถลงข่าว “ซีพี ออลล์ เปิดธุรกิจ ใหม่” ณ โรงแรมดุสิตธานี 09.30 น. ศูนย์คุณธรรม จัดงานเผย DNA คุณธรรมเด็กไทย