ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๗:๐๒ น.

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก”

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2561 สุขภาพ—๑๖ ม.ค. ๖๑

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2561 เรื่อง การดูแลทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ( Spiritual Care of the Elderly) วันที่ 4-5 เมษายน 2561 เวลา

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอเชิญร่วมงานมหกรรมฝังเข็ม บำบัดโรคกับแพทย์แผนจีน สุขภาพ—๑๖ ม.ค. ๖๑

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอเชิญร่วมงานมหกรรมฝังเข็ม บำบัดโรคกับแพทย์แผนจีน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก นครปฐม สอบถามโทร 0 2849 6600 ต่อ

ศูนย์การแพทย์ฯมหิดลจัดงานภูมิปัญญาแผนไทยเทิดไท้วันแม่อุ่นรักจากลูก(ประคบ) สุขภาพ—๑๗ ก.ค. ๖๐

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมงานภูมิปัญญาแผนไทยเทิดไท้วันแม่อุ่นรักจากลูก(ประคบ) กิจกรรม อาทิ สอนทำลูกประคบ รับบริการจากแพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม ตรวจและให้คำแนะนำด้วยแพทย์แผนไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

งานเพื่อคนรักสุขภาพ ศูนย์การแพทย์ฯ พบประชาชน สุขภาพ—๑๔ ก.ค. ๖๐

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานเพื่อคนรักสุขภาพ "ศูนย์การแพทย์ฯ พบประชาชน"ภายใต้ความคิด ป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล

ภาพข่าว: ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล เข้ารับมอบโล่ห์เกียรติยศ ทั่วไป—๑๗ มี.ค. ๖๐

พญ.มุทิตา กันโอภาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ(HA Re-accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)ในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และกิตติกรรมประกาศ

ภาพข่าว: ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล เข้ารับมอบโล่ห์เกียรติยศ ทั่วไป—๑๐ มี.ค. ๖๐

นพ.นิมิตร ทองพูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล เข้ารับมอบโล่ห์เกียรติยศ รางวัลสถานประกอบการที่ปฎิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภทระดับดีเด่น

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สุขภาพ—๒๔ ม.ค. ๖๐

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง สุขภาพ—๑๘ ม.ค. ๖๐

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ "การบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0" ในวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น

ภาพข่าว: พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การรักษาพยาบาล การเรียนการสอน และการวิจัย ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๖๐

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การรักษาพยาบาล การเรียนการสอน และการวิจัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล(ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก) กับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมืออาชีพ สุขภาพ—๑๑ ม.ค. ๖๐

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร"การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมืออาชีพ"รุ่นที่3ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร"การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมืออาชีพ"รุ่นที่ 3

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง การบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุในยุค Thailand สุขภาพ—๑๐ ม.ค. ๖๐

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ "การบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0" ในวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น

หลักสูตรการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมืออาชีพ สุขภาพ—๓๐ พ.ย. ๕๙

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร"การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมืออาชีพ"รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-31 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาและเตรียมความพร้อม ความรู้

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล จัดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ วันโรคหลอดเลือดสมองโลก สุขภาพ—๓๐ พ.ย. ๕๙

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 นายแพทย์สมชาย ดุษฎีเวทกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประธานจัดงานกล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และ ประธานในพิธีนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมร่วมกับศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร

หลักสูตรการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมืออาชีพ ทั่วไป—๑๒ ต.ค. ๕๙

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล ขอเชิญร่วมอบรม"การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมืออาชีพ"รุ่นที่3 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร"การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมืออาชีพ" รุ่นที่3

ศูนย์การแพทย์ฯมหิดล ขอเชิญร่วมกิจกรรมป้องกันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สุขภาพ—๒๗ ก.ค. ๕๙

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์สร้างเสริมสุขภาพป้องกันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2559 พบกับกิจกรรม การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจฟรี 100 ท่านแรก สานเสวนาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก บริการฝังเข็มฟรี งานมหกรรมฝังเข็มเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชินี สุขภาพ—๑๓ ก.ค. ๕๙

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญในด้านการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนผู้สูงอายุจึงได้จัดงานมหกรรมฝังเข็มเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชินีขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จัดงานการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง สังคมผู้สูงอายุในยุคดิจิตอล สุขภาพ—๗ เม.ย. ๕๙

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการจัดงานประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง สังคมผู้สูงอายุในยุคดิจิตอล ในวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐น. ณ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง สุขภาพ—๑๘ ม.ค. ๕๙

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง สังคมผู้สูงอายุในยุคดิจิตอล โดย ดร.นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 8.30-16.30น.

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สุขภาพ—๑๑ ธ.ค. ๕๘

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดลร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จังหวัดราชบุรี สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ"๘๘ พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล เชิญร่วมงานวันโรคหัวใจ สุขภาพ—๑๑ ก.ย. ๕๘

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม รณรงค์วันหัวใจโลกและวันความดันโลหิตสูงโลก เพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้การดูแลตนเองอย่างเหมาะสม ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆอาทิ การตรวจคัดกรองสุภาพเบื้องต้น

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๕๘

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ซ้อมแผนอพยพหนีไฟและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยประจำปี 2558 ซึ่งมีการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารหอพักผู้ป่วย เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 19.00-21.00น. ณ อาคารหอพักผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล จัดงานเพื่อคนรักสุขภาพ Health+4You By สุขภาพ—๓๐ มิ.ย. ๕๘

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล เป็นประธานเปิดงานเพื่อคนรักสุขภาพภายใต้ชื่อโครงการ Health+4You by GJ ซึ่งให้บริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีคุณกุลลดา เลิศไสว

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จัดงานเพื่อคนรักสุขภาพ Health+4YOU by GJ สุขภาพ—๒๘ พ.ค. ๕๘

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซา ศาลายา ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเพื่อคนรักสุขภาพ Health+4YOU by GJ ภายใต้ความคิด ป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00-20.00น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด(ครั้งที่ 4) ทั่วไป—๑๕ พ.ค. ๕๘

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด(ครั้งที่ 4)ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก พบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ นิทรรศการ “วันวานในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

มูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล GJ rally Family Car ทั่วไป—๑๕ พ.ค. ๕๘

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันแรลลี่การกุศล GJ rally & Family Car 2015

ขอเชิญร่วมแข่งขัน GJ rally Family Car 2015 ทั่วไป—๒๐ เม.ย. ๕๘

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแรลลี่การกุศล GJ rally & Family Car 2015 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก