ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๓:๒๐ น.

ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์”

โครงการสร้างสรรค์ ๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙-๑๐ การจัดแสดงผลงาน ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ ๒๓ วิธีทรงงาน ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั่วไป—๒๕ ต.ค. ๖๐

โครงการสร้างสรรค์ ๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙-๑๐ การจัดแสดงผลงาน ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ ๒๓วิธีทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์

ภาพข่าว: โครงการสร้างสรรค์ ๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙-๑๐ การจัดแสดงผลงาน ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ ๒๓ วิธีทรงงาน ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั่วไป—๒๕ ต.ค. ๖๐

โครงการสร้างสรรค์ ๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙-๑๐ การจัดแสดงผลงาน ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ ๒๓วิธีทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

ภาพข่าว: เสวนางานศิลป์ บทบาท จักรพันธุ์ โปษยกฤต ในศิลปะสมัยรัชกาลที่ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๖๐

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ (คนกลาง) ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปะไทย พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง (ที่ 3 จากขวา) ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2552 และ นายปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง (ที่ 2 จากขวา) ภัณฑารักษ์และวิทยากรที่มีชื่อเสียงในการบรรยาย และ

ศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม Workshop โครงการ The Future of Arts ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๖๐

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม Workshop ในโครงการ "The Future of Arts Collaboration" โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อความร่วมมือในอนาคต นำโดย อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

ภาพข่าว: ซีคอนสแควร์ และ ซีคอน บางแค มอบเงินสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ ทั่วไป—๑๗ ก.พ. ๖๐

นายตะติยะ ซอโสตถิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) และ บริษัท ซีคอน บางแค จำกัด ผู้บริหารศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ และศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค และ อ.ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

ข่าวซุบซิบ: ผู้บริหารนานมี ทั่วไป—๒ ก.พ. ๖๐

ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) จัดแสดงผลงานระดับปรมาจารย์ในชื่อนิทรรศการ Happy Painterly Expression ที่หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ เมื่อวันก่อน ลูกศิษย์ลูกหาและผู้คนในวงการศิลปะทั่วทุกสารทิศต่างนัดรวมตัวกันคับคั่ง

ภาพข่าว: นิทรรศการพิเศษเรื่อง มนต์เสน่ห์ของกล้องฟิล์ม ที่ไม่มีวันเลือนหาย ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๕๙

คุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ด้านการถ่ายภาพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษเรื่อง "มนต์เสน่ห์ของกล้องฟิล์ม ที่ไม่มีวันเลือนหาย" ซึ่งจัดโดยพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ภาพข่าว: รฟม. ร่วมตัดสินภาพวาด รถไฟฟ้า MRT ของฉัน ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๘

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) นางณฐมณ บุนนาค ผู้ช่วย ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับรศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์และราชบัณฑิต

ภาพข่าว: เลี้ยงยินดีศิลปินแห่งชาติ ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๕๘

โอฬาร ศักยโรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมผู้บริหาร จัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีให้กับ นิจ หิญชีระนันทน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

ภาพข่าว: มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๕๘

ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวและพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี กรุงรัตนโกสินทร์" โดยมี อ. วรนันท์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ด้านถ่ายภาพ และนายสัญชัย บัวทรง

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยร่วมกับ 6 ศิลปินแห่งวัดไทยพุทธปทีป จัดพิธีเปิดงานนิทรรศการและเปิดตัวหนังสื ทั่วไป—๒ ก.พ. ๕๘

เนื่องด้วยพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยร่วมกับ 6 ศิลปินแห่งวัดไทยพุทธปทีป อาทิ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 2554, อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 2557 , สมภพ บุตราช, เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล, ธงชัย

โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ ราชภัฏโคราช น้อมรำลึกพระคุณครู จัดพิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๕๗

โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดพิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง พร้อมพิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณอาคาร 26โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์

กองทุน ถวัลย์ - ไทยพาณิชย์ มอบ 18 ทุนการศึกษาแก่เด็กศิลป์เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั่วไป—๒๕ ก.ย. ๕๗

นับเป็นปีที่ 16 ติดต่อกันแล้ว สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษา "กองทุนถวัลย์ - ไทยพาณิชย์" กองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดย อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ.2544 ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล

เดอะ เซ้นส์ ปิ่นเกล้า จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ นิทรรศการศิลปะ Mother Value of the Adorable Person ทั่วไป—๒๔ มิ.ย. ๕๗

เชิญร่วมกิจกรรมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00 น.ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น G เดอะ เซ้นส์ ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์)

ข่าวซุบซิบ: ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ บอสใหญ่นานมี? ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๕๗

ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ บอสใหญ่แห่งนานมี จำกัด ปลื้มอกปลื้มใจมากที่ ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เลือกใช้สี “ศิลปกรประดิษฐ์และวิจิตรรงค์”ของบริษัทนานมี ในการสร้างสรรค์ผลงานชุด “เส้นทางตามอัธยาศัย

นิทรรศการศิลปะอ.อารี สุทธิพันธุ์ ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๕๗

นับเป็นโอกาสอันดีที่คนรักศิลปะและประชาชนทั่วไปจะได้มีโอกาสชื่นชมผลงานศิลปะระดับบรมครูของไทย ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ในงานจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ “The Path of Leisure Art Neo Drawing & Painting

ภาพข่าว: นิทรรศการศิลปะบรมครู ทั่วไป—๑๙ มี.ค. ๕๗

ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) (ที่3 จากซ้าย) ศิลปินระดับบรมครูของไทยเปิดงานนิทรรศการศิลปะ “เส้นทางตามอัธยาศัย : นวการลากและระบาย” ซึ่งรวบรวมผลงานของตนเองและเหล่าลูกศิษย์ซึ่งเป็นอาจารย์ด้านศิลปะ

ทีวีไกด์: น้ำผึ้งพระจันทร์ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ถ่ายทอดความรักผ่านศิลปะ บันเทิง—๑๓ ม.ค. ๕๗

“น้ำผึ้งพระจันทร์” จันทร์ที่ 20 มกราคมนี้ มาพบเรื่องราวของเจ้าของประโยคสุดคลาสสิค “มันคือศิลปะ” กับ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตกรรม) ปี 2554 ที่จะมาเผยความรักในมุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน ,

ศิลปะไทยร่วมสมัย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ทั่วไป—๑๙ พ.ย. ๕๖

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด (ร้านนายอินทร์) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “ศิลปะไทยร่วมสมัย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์” ผลงานหนังสือโดย “อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์” ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ในปี พ.ศ. 2554 ณ

งานประมูลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ผู้ชื่นชอบผลงานศิลปกรรมชิ้นเยี่ยม เข้าร่วมประมูลคับคั่ง ทั่วไป—๔ พ.ย. ๕๖

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จัดงาน “ประมูลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1” เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ซึ่งล้วนเป็นผลงานชิ้นเยี่ยม ควรค่าแก่การสะสม ด้วยการประมูลผลงานศิลปะเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

งานประมูลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ผู้ชื่นชอบผลงานศิลปกรรมชิ้นเยี่ยม เข้าร่วมประมูลคับคั่ง ทั่วไป—๓๑ ต.ค. ๕๖

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จัดงาน “ประมูลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1” เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ซึ่งล้วนเป็นผลงานชิ้นเยี่ยม ควรค่าแก่การสะสม ด้วยการประมูลผลงานศิลปะเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ภาพข่าว: ซี ฉัตรปวีณ์ งานแถลงข่าว ประมูลศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑ ทั่วไป—๓ ต.ค. ๕๖

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “งานประมูลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑” เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ และศิลปินชั้นนำในโครงการ รวมทั้งผลักดันให้ผลงานศิลปะได้แสดงศักยภาพในเชิง

กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม สวธ. จัดประมูลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ สนันสนุนศิลปกรรมชั้นเยี่ยม ดึง ทั่วไป—๑ ต.ค. ๕๖

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จัดแถลงข่าว “งานประมูลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑” เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ และศิลปินชั้นนำในโครงการ ซึ่งล้วนเป็นผลงานชิ้นเยี่ยม ควรค่าแก่การสะสม โดยนางปริศนา

ภาพข่าว: สืบสานงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๕๖

ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท นานมี จำกัด ให้การต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ในโอกาสมาบรรยายพิเศษและให้ความรู้ด้านศิลปะแก่ผู้ร่วมสัมมนาในกิจกรรมเวิร์คชอป “ความสุขจาก สีสัน

ความสุขจากงานศิลปะโดยบรมครู ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๕๖

ขอเชิญประชาชนและผู้ที่มีใจรักศิลปะ ร่วมสร้างความสุขจากการสร้างสรรค์งานศิลปะในเวิร์คชอป “ความสุขจาก สีสัน สร้างสรรค์” โดยบรมครูศิลปะชื่อดังของไทย ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

Workshop สีวิจิตรรงค์ "ความสุขจาก สีสัน สร้างสรรค์" จาก ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ ทั่วไป—๒๗ ส.ค. ๕๖

นวตกรรมการลาก และการระบาย กิจกรรมสร้างสรรค์จากสื่อวัสดุง่ายๆใกล้ตัวคุณ สอดคล้องกับแนวคิดการระบายสีรูปแบบใหม่ สรรค์สร้างความสุขในแบบของคุณ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สีสันกับศิลปินแห่งชาติ ทั่วไป—๓๐ พ.ค. ๕๖

กลับมาตามคำเรียกร้องของคนรักศิลปะ และชื่นชมศรัทธาในความสามารถของ ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจงานศิลปะแนวใหม่ เข้าร่วมเวิร์คชอป "สีสันการลากและระบาย" โดย อ.อารี

ภาพข่าว: ศิลปะแนวใหม่ ทั่วไป—๒๓ เม.ย. ๕๖

ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ร่วมถ่ายทอดมุมมองศิลปะแบบใหม่ ในเวิร์คชอป “นวัตกรรมการลากและระบาย” ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านการลากเส้นและระบายโดยไม่ใช้พู่กัน