ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๖:๔๗ น.

ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์”

ภาพข่าว: ซีคอนสแควร์ และ ซีคอน บางแค มอบเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๖๑

นาย ชัยวศุตม์ เตชภัทร์อังกูร ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด ผู้บริหารศูนย์สรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ร่วมกับ นางสาวรสพร เขียวหวาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด ผู้บริหารศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค และ อ.ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

ภาพข่าว: #ใหม่-น้ำชา-ก้องร่วมโครงการกุศล #ธรรมราชาฯสร้างหอธรรมพระบารมี บันเทิง—๘ ธ.ค. ๖๐

มูลนิธิหอธรรมพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดแถลงข่าวโครงการการกุศล ประติมากรรม "ธรรมราชา ผู้มีความเพียรอันบริสุทธิ์" ประติมากรรมชิ้นเอก ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย ประกาศผลประกวดภาพถ่าย หน้าต่างน่าน ทั่วไป—๒๓ พ.ย. ๖๐

นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจำปี 2552 (ที่ 3 จากซ้าย) และนายวินัย ปราบริปู ผู้ก่อตั้งหอศิลป์ริมน่าน (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมตัดสินพร้อมประกาศผลโครงการ ประกวดภาพถ่าย "หน้าต่างน่าน" (NAN WINDOWS)

โครงการสร้างสรรค์ ๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙-๑๐ การจัดแสดงผลงาน ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ ๒๓ วิธีทรงงาน ของ ทั่วไป—๒๕ ต.ค. ๖๐

โครงการสร้างสรรค์ ๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙-๑๐ การจัดแสดงผลงาน ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ ๒๓วิธีทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์

ภาพข่าว: โครงการสร้างสรรค์ ๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙-๑๐ การจัดแสดงผลงาน ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ ๒๓ ทั่วไป—๒๕ ต.ค. ๖๐

โครงการสร้างสรรค์ ๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙-๑๐ การจัดแสดงผลงาน ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ ๒๓วิธีทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

ภาพข่าว: เสวนางานศิลป์ บทบาท จักรพันธุ์ โปษยกฤต ในศิลปะสมัยรัชกาลที่ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๖๐

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ (คนกลาง) ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปะไทย พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง (ที่ 3 จากขวา) ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2552 และ นายปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง (ที่ 2 จากขวา) ภัณฑารักษ์และวิทยากรที่มีชื่อเสียงในการบรรยาย และ

ศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม Workshop โครงการ The Future of Arts ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๖๐

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม Workshop ในโครงการ "The Future of Arts Collaboration" โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อความร่วมมือในอนาคต นำโดย อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

ภาพข่าว: ซีคอนสแควร์ และ ซีคอน บางแค มอบเงินสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ ทั่วไป—๑๗ ก.พ. ๖๐

นายตะติยะ ซอโสตถิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) และ บริษัท ซีคอน บางแค จำกัด ผู้บริหารศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ และศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค และ อ.ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

ข่าวซุบซิบ: ผู้บริหารนานมี ทั่วไป—๒ ก.พ. ๖๐

ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) จัดแสดงผลงานระดับปรมาจารย์ในชื่อนิทรรศการ Happy Painterly Expression ที่หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ เมื่อวันก่อน ลูกศิษย์ลูกหาและผู้คนในวงการศิลปะทั่วทุกสารทิศต่างนัดรวมตัวกันคับคั่ง

ภาพข่าว: นิทรรศการพิเศษเรื่อง มนต์เสน่ห์ของกล้องฟิล์ม ที่ไม่มีวันเลือนหาย ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๕๙

คุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ด้านการถ่ายภาพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษเรื่อง "มนต์เสน่ห์ของกล้องฟิล์ม ที่ไม่มีวันเลือนหาย" ซึ่งจัดโดยพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ภาพข่าว: รฟม. ร่วมตัดสินภาพวาด รถไฟฟ้า MRT ของฉัน ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๘

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) นางณฐมณ บุนนาค ผู้ช่วย ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับรศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์และราชบัณฑิต

ภาพข่าว: เลี้ยงยินดีศิลปินแห่งชาติ ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๕๘

โอฬาร ศักยโรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมผู้บริหาร จัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีให้กับ นิจ หิญชีระนันทน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

ภาพข่าว: มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๕๘

ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวและพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี กรุงรัตนโกสินทร์" โดยมี อ. วรนันท์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ด้านถ่ายภาพ และนายสัญชัย บัวทรง

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยร่วมกับ 6 ศิลปินแห่งวัดไทยพุทธปทีป จัดพิธีเปิดงานนิทรรศการและเปิดตัวหนังสื ทั่วไป—๒ ก.พ. ๕๘

เนื่องด้วยพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยร่วมกับ 6 ศิลปินแห่งวัดไทยพุทธปทีป อาทิ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 2554, อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 2557 , สมภพ บุตราช, เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล, ธงชัย

โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ ราชภัฏโคราช น้อมรำลึกพระคุณครู จัดพิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๕๗

โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดพิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง พร้อมพิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณอาคาร 26โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์

กองทุน ถวัลย์ - ไทยพาณิชย์ มอบ 18 ทุนการศึกษาแก่เด็กศิลป์เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั่วไป—๒๕ ก.ย. ๕๗

นับเป็นปีที่ 16 ติดต่อกันแล้ว สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษา "กองทุนถวัลย์ - ไทยพาณิชย์" กองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดย อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ.2544 ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล

เดอะ เซ้นส์ ปิ่นเกล้า จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ นิทรรศการศิลปะ Mother Value of the Adorable Person ทั่วไป—๒๔ มิ.ย. ๕๗

เชิญร่วมกิจกรรมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00 น.ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น G เดอะ เซ้นส์ ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์)

ข่าวซุบซิบ: ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ บอสใหญ่นานมี? ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๕๗

ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ บอสใหญ่แห่งนานมี จำกัด ปลื้มอกปลื้มใจมากที่ ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เลือกใช้สี “ศิลปกรประดิษฐ์และวิจิตรรงค์”ของบริษัทนานมี ในการสร้างสรรค์ผลงานชุด “เส้นทางตามอัธยาศัย

นิทรรศการศิลปะอ.อารี สุทธิพันธุ์ ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๕๗

นับเป็นโอกาสอันดีที่คนรักศิลปะและประชาชนทั่วไปจะได้มีโอกาสชื่นชมผลงานศิลปะระดับบรมครูของไทย ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ในงานจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ “The Path of Leisure Art Neo Drawing & Painting

ภาพข่าว: นิทรรศการศิลปะบรมครู ทั่วไป—๑๙ มี.ค. ๕๗

ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) (ที่3 จากซ้าย) ศิลปินระดับบรมครูของไทยเปิดงานนิทรรศการศิลปะ “เส้นทางตามอัธยาศัย : นวการลากและระบาย” ซึ่งรวบรวมผลงานของตนเองและเหล่าลูกศิษย์ซึ่งเป็นอาจารย์ด้านศิลปะ

ทีวีไกด์: น้ำผึ้งพระจันทร์ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ถ่ายทอดความรักผ่านศิลปะ บันเทิง—๑๓ ม.ค. ๕๗

“น้ำผึ้งพระจันทร์” จันทร์ที่ 20 มกราคมนี้ มาพบเรื่องราวของเจ้าของประโยคสุดคลาสสิค “มันคือศิลปะ” กับ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตกรรม) ปี 2554 ที่จะมาเผยความรักในมุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน ,

ศิลปะไทยร่วมสมัย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ทั่วไป—๑๙ พ.ย. ๕๖

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด (ร้านนายอินทร์) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “ศิลปะไทยร่วมสมัย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์” ผลงานหนังสือโดย “อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์” ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ในปี พ.ศ. 2554 ณ

งานประมูลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ผู้ชื่นชอบผลงานศิลปกรรมชิ้นเยี่ยม เข้าร่วมประมูลคับคั่ง ทั่วไป—๔ พ.ย. ๕๖

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จัดงาน “ประมูลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1” เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ซึ่งล้วนเป็นผลงานชิ้นเยี่ยม ควรค่าแก่การสะสม ด้วยการประมูลผลงานศิลปะเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

งานประมูลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ผู้ชื่นชอบผลงานศิลปกรรมชิ้นเยี่ยม เข้าร่วมประมูลคับคั่ง ทั่วไป—๓๑ ต.ค. ๕๖

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จัดงาน “ประมูลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1” เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ซึ่งล้วนเป็นผลงานชิ้นเยี่ยม ควรค่าแก่การสะสม ด้วยการประมูลผลงานศิลปะเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ภาพข่าว: ซี ฉัตรปวีณ์ งานแถลงข่าว ประมูลศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑ ทั่วไป—๓ ต.ค. ๕๖

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “งานประมูลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑” เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ และศิลปินชั้นนำในโครงการ รวมทั้งผลักดันให้ผลงานศิลปะได้แสดงศักยภาพในเชิง

กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม สวธ. จัดประมูลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ สนันสนุนศิลปกรรมชั้นเยี่ยม ดึง ทั่วไป—๑ ต.ค. ๕๖

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จัดแถลงข่าว “งานประมูลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑” เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ และศิลปินชั้นนำในโครงการ ซึ่งล้วนเป็นผลงานชิ้นเยี่ยม ควรค่าแก่การสะสม โดยนางปริศนา

ภาพข่าว: สืบสานงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๕๖

ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท นานมี จำกัด ให้การต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ในโอกาสมาบรรยายพิเศษและให้ความรู้ด้านศิลปะแก่ผู้ร่วมสัมมนาในกิจกรรมเวิร์คชอป “ความสุขจาก สีสัน

ความสุขจากงานศิลปะโดยบรมครู ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๕๖

ขอเชิญประชาชนและผู้ที่มีใจรักศิลปะ ร่วมสร้างความสุขจากการสร้างสรรค์งานศิลปะในเวิร์คชอป “ความสุขจาก สีสัน สร้างสรรค์” โดยบรมครูศิลปะชื่อดังของไทย ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)