ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓:๐๒ น.

ศาลอุทธรณ์ภาค ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศาลอุทธรณ์ภาค”

ภาพข่าว: จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทั่วไป—๒๒ ธ.ค. ๕๗

นายนิพนธ์ ใจสำราญ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 ให้การต้อนรับ ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ เป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร” เพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการฝ่ายตุลาการ พนักงานราชการ

ภาพข่าว: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ร่วมกับเครดิตบูโรจัดสัมมนา ทั่วไป—๘ พ.ค. ๕๖

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ได้รับเกียรติจาก สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ร่วมจัดงานอบรมสัมมนาเรื่อง "เครดิตบูโรและการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน" ให้แก่คณะผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ภาค 4 คณะผู้พิพากษาในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4

ภาพข่าว: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ร่วมกับเครดิตบูโรจัดสัมมนา หุ้น—๗ พ.ค. ๕๖

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ได้รับเกียรติจาก สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ร่วมจัดงานอบรมสัมมนาเรื่อง "เครดิตบูโรและการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน" ให้แก่คณะผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ภาค 4 คณะผู้พิพากษาในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ และศาลอุทธรณ์ภาค 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ทั่วไป—๖ ส.ค. ๕๕

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ของศาลอุทธรณ์ภาค 3 เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยอนุรักษ์ภาษาไทยและใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรมการแข่งขันเขียนภาษาไทยทั่วไปและภาษากฎหมาย

ภาพข่าว: บ.ย.ส. รุ่น 2 เลี้ยงสังสรรค์ ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๕๔

มงคล ทับเที่ยง ประธาน บ.ย.ส. รุ่น 2 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์พร้อมแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมรุ่นที่ได้รับตำแหน่งใหม่ คือ นวลน้อย ผลทวี ได้เป็น ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 4 และ เรวัตร จันทร์ประเสริฐ ผู้ตรวจอัยการ โดยมี วิชัย โถสุวรรณจินดา มาร่วมยินดีด้วย

ภาพข่าว: ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๒

ธีระวัฒน์ ภัทรานวัช รองประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการพิจารณาคดีเลือกตั้งในศาลชั้นอุทธรณ์” โดยเชิญ พรเพชร วิชิตชลชัย ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลฎีกา สมจิตร์ ทองศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 9