ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๑:๓๔ น.

วิวัฒน์ ศัลยกำธร ข่าวประชาสัมพันธ์ “วิวัฒน์ ศัลยกำธร”

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เปิดกิจกรรมบุญกุ้มข้าวใหญ่ ทั่วไป—๑๔ ก.พ. ๖๒

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม"บุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2562" และเปิดศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติคนทาม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเครือข่ายทามมูน ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ หนุนตลาดเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงอาหารปลอดภัย ทั่วไป—๑๔ ก.พ. ๖๒

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง(อินทรีย์) ตำบล ดู่ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ

อ.ยักษ์เดินหน้าเกษตรอินทรีย์ต่อเนื่อง ดันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (อินทรีย์) ทั่วไป—๑๔ ก.พ. ๖๒

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเยี่ยมชมการดำเนินการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง(อินทรีย์) ตำบล ดู่ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ว่า รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพข่าว ก.เกษตรฯ เยี่ยมชมโรงเรียนอาหารปลอดภัย ทั่วไป—๑๒ ก.พ. ๖๒

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนอาหารปลอดภัย โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล)

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ1 ทั่วไป—๑๑ ก.พ. ๖๒

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดิน ปี 2562" ณศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร

รมช.วิวัฒน์ มอบนโยบายเพิ่มศักยภาพขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดิน ปี 2562แนะคนและระบบต้องปฏิรูปควบคู่กันเพื ทั่วไป—๑๑ ก.พ. ๖๒

"รมช.วิวัฒน์" มอบนโยบายเพิ่มศักยภาพขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดิน ปี 2562แนะคนและระบบต้องปฏิรูปควบคู่กันเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก พร้อมรุกจับมือทุกภาคส่วนบูรณาการหยุดการชะล้างพังทลายหน้าดิน นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร

รมช.วิวัฒน์นำทีมหนุนเกษตรปลอดสารเคมี เตรียมเสนอแนวทางและมาตรการทดแทนการใช้สารเคมีต่อ ทั่วไป—๘ ก.พ. ๖๒

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

ก.เกษตรฯ ใช้ที่ดินปฏิรูปแก้ปัญหาปนเปื้อนสารตะกั่ว ทั่วไป—๗ ก.พ. ๖๒

คปก.ไฟเขียวใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.กาญจนบุรี ฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้เยียวยาปัญหาปนเปื้อนสารตะกั่ว พร้อมอนุมัติโครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม หนุนเพิ่มศักยภาพบริหารจัดการที่ดินของรัฐ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เยี่ยมชมถนนลดระดับ ทั่วไป—๓๑ ม.ค. ๖๒

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการทำถนนลดระดับเป็นสะพานที่เหมาะสมกับพื้นที่ภัยพิบัติ ณ พื้นที่หมู่ 2 อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รมช.วิวัฒน์ เร่งพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม จ.นครศรีธรรมราช น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพร ทั่วไป—๓๑ ม.ค. ๖๒

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังติดตามความก้าวหน้าการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินและดินถล่ม อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า เนื่องจากพื้นที่ อำเภอนบพิตำ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ฟื้นฟูพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม ทั่วไป—๓๑ ม.ค. ๖๒

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินและดินถล่ม ณ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งเตรียมบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงต่างๆ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ หนุน จ.มหาสารคาม เป็นเมืองหลวงเกษตรกรรมยั่งยืน ทั่วไป—๒๕ ม.ค. ๖๒

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานประกาศเจตนารมณ์ "ขับเคลื่อนมหาสารคาม...สู่การเป็นเมืองหลวงแห่งเกษตรกรรมยั่งยืน" โดยจังหวัดมหาสารคาม กำหนดเป้าหมายการทำเกษตรกรรมยั่งยืนไว้ที่250,000 ไร่ ภายในปี 2564

รมช.วิวัฒน์ เยือนถิ่น จ.มหาสารคาม ปลุกภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ผนึกกำลังประกาศเจตนารมณ์หนุนมหาสารค ทั่วไป—๒๕ ม.ค. ๖๒

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานประกาศเจตนารมณ์ "ขับเคลื่อนมหาสารคาม...สู่การเป็นเมืองหลวงแห่งเกษตรกรรมยั่งยืน" ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านหนองเผือก

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ตั้งเป้าเพิ่ม พท. เกษตรอินทรีย์ จ.อุบลราชธานี ทั่วไป—๒๓ ม.ค. ๖๒

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งมอบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนและเกษตรอินทรีย์

รมช.วิวัฒน์ ปลื้ม เกษตรกรจับมือหมอและครู ผลิตอาหารปลอดพิษให้ลูกหลาน ทั่วไป—๒๓ ม.ค. ๖๒

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมเป็นสักขีพยานในการประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ(โคกหนองนาโมเดล จ.กำแพงเพชร) ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๖๒

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โคก หนอง นา โมเดล และบรรยายพิเศษ เรื่อง"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ศูนย์การเรียนรู้ศึกษาอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปั้นแผนขับเคลื่อน CESRA ทั่วไป—๙ ม.ค. ๖๒

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย(CESRA) เพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ CESRA การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย

รมช.วิวัฒน์ นำทีมระดมความคิดปั้นแผนขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย(CESRA ทั่วไป—๙ ม.ค. ๖๒

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ว่า

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เปิดประชุมใหญ่สามัญสันนิบาตสหกรณ์ ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๖๑

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และให้โอวาทแก่สหกรณ์สมาชิก ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา

รมช. วิวัฒน์ เปิดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๖๑

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และให้โอวาทแก่สหกรณ์สมาชิก ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ชมศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จ. ยโสธร ทั่วไป—๒๑ ธ.ค. ๖๑

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ซึ่งเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เปิดงาน Yasothon Organic Fair ทั่วไป—๒๑ ธ.ค. ๖๑

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "Yasothon Organic Fair"และเดินเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของเกษตรกร ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

รมช.วิวัฒน์ ชู จ.ยโสธร เมืองต้นแบบเกษตรอินทรีย์ระดับโลก พร้อมเปิด Yasothon Organic Fair ทั่วไป—๒๑ ธ.ค. ๖๑

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "Yasothon Organic Fair" ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ว่า การส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบอินทรีย์ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ภาพข่าว: ก.เกษตร เปิดงานวันดินโลก ทั่วไป—๑๒ ธ.ค. ๖๑

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก จังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยคริสตจักรนาเรียง ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ

รมช.วิวัฒน์ เปิดงานวันดินโลก จังหวัดอุดรธานี พร้อมใจสืบสานพระราชปณิธานของในหลวง ร.9 ทั่วไป—๑๒ ธ.ค. ๖๑

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันดินโลก จังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยคริสตจักรนาเรียง ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ว่า

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ รับฟังแนวทาง ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๖๑

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอการระดมทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินสหกรณ์ ตามนโยบายและแผนพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์

ภาพข่าว: แถลงข่าววันดินโลก2561 ทั่วไป—๒๖ พ.ย. ๖๑

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวงานวันดินโลก 2561 ในหัวข้อ "Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ"

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานยิ่งใหญ่ ๕ ธันวา วันดินโลก ปี ๒๕๖๑ Be the Solution to Soil Pollution : ทั่วไป—๒๖ พ.ย. ๖๑

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) ซึ่งประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ จะร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องใน5 ธันวาคม

ภาพข่าว: ประชุมพัฒนาคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ทั่วไป—๑๙ พ.ย. ๖๑

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา รุ่นที่ 2 ระยะที่ 1 Kick-off โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เปิด นิทรรศการฝนหลวงในต่างแดน ทั่วไป—๑๒ พ.ย. ๖๑

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นประธานพิธีเปิด "นิทรรศการฝนหลวงในต่างแดน" เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 16 พ.ย. 61 ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ