ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๔:๕๔ น.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวประชาสัมพันธ์ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

วว. ผนึกกำลัง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย ทั่วไป—๒๔ พ.ค. ๕๙

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผนึกกำลัง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกร

TCELS จัดประชุมเครือข่ายเมืองสุขภาพแหล่งเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เศรษฐกิจและการบริการ ทั่วไป—๒๓ พ.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดโครงการจัดประชุมเครือข่าย เมืองสุขภาพ Medicopolis ภายใต้ชื่องาน "Medicopolis for Better Healthcare in AEC"

โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการระดมความคิดเห็นจาก เครือข่ายพันธมิตร อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นจังหวัดเป้าหมายขยายเมืองสุขภาพ ผู้แทนจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและเป็นจังหวัดนำร่องสำหรับการเปิดเมืองสุขจังหวัดเป้าหมายขยายเมืองสุขภาพ ผู้แทนจากจ.ระนอง อีกหนึ่งจังหวัดเป้าหมายเมืองสุขภาพ ผู้แทนจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและเป็นจังหวัดนำร่องสำหรับการเปิดเมืองสุขภาพ ผู้แทนจากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนจากสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก สถาบันการเงิน นักธุรกิจหอการค้าจังหวัด ผู้แทนจากภาคมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ผู้แทนโรงพยาบาลจังหวัด ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และร้านอาหาร ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคกลาง สวางคนิวาส สภากาชาดไทย ผู้แทนจังหวัดอื่นที่อยู่ตามแนวขอบชายแดน ฯลฯ

TCELS คาดหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นต้นทางของการเชื่อมโยงงานวิจัย สู่เศรษฐกิจและบริการ จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่าน ร่วมหาคำตอบ และเข้าร่วมงานดังกล่าว ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 1 ช

มรภ.สงขลา เปิด คหกรรมนิรมิต โชว์อาหารไทยศตวรรษ 21 ทั่วไป—๒๓ พ.ค. ๕๙

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดคหกรรมนิรมิต ครั้งที่ 3 คอนเซ็ปต์อาหารไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โชว์เมนูเด็ดผลงานนักศึกษา เปิดตัวขนมช่อแก้วเอาใจคนรักหวาน ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)

ซีเกทจับมือสวทช.และกลุ่มคิวบิก ครีเอทีฟ จัดค่ายเยาวชนคิวบิก ครีเอทีฟ แคมป์รุ่นที่ 14 ทั่วไป—๑๘ พ.ค. ๕๙

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเยาวชนไทย โดยร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกลุ่มคิวบิก ครีเอทีฟ จัดกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๕๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมอาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน และฟังการบรรยายความรู้ด้านไอที จาก นายยงยุทธ ศรีวันทนียกุล

สวทช. เปิดรับสมัครทุน Senior Project ปี 2559 ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๕๙

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP: Young Scientist and Technologist Program) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการเรียนดี

ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ งาน Startup Thailand 2016 โดยกระทรวงวิทย์ฯ มีผู้ร่วมเข้าชมงาน 35,000 ทั่วไป—๑๒ พ.ค. ๕๙

ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับการจัดงาน "Startup Thailand 2016" เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผนึกกำลังร่วมกับ 11 หน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิด "Unite to Rise" หรือ

มทร.ธัญบุรี เปิดรับพนักงานราชการ ทั่วไป—๑๒ พ.ค. ๕๙

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 18,000 บาท ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ (สาขาวิชาฟิสิกส์) วุฒิปริญญาตรี

สวทช. เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้สนใจรับทุน ป.โท โครงการ TAIST-Tokyo Tech รอบที่ ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๕๙

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ TAIST-Tokyo Tech ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาพข่าว: ซีเกทร่วมกับสวทช.และกลุ่มคิวบิก ครีเอทีฟ เปิดค่ายเยาวชนคิวบิก ครีเอทีฟ แคมป์รุ่นที่ ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๕๙

รุ่ง ศิวารัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากขวา) ร่วมกับสุภาภรณ์ ศรอำพล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ที่ 4 จากซ้าย)

เมอร์ค โชว์นวัตกรรมใหม่สุดล้ำสมัยในงาน Analytica 2016 ไอที—๑๐ พ.ค. ๕๙

- นำเสนอนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์เซลล์อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และแม่นยำ Merck บริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ เตรียมนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นใหม่ๆในงาน Analytica 2016 มหกรรมแสดงเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ

วว. กระทรวงวิทย์ ยกระดับโอทอป ด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดตราด ทั่วไป—๔ พ.ค. ๕๙

นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และนายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้เกียรติร่วมชี้แจงแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ด้วย วทน. ในงานสัมมนาเรื่อง "ยกระดับโอทอป ด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade)

เมอร์ค ยกระดับเทคโนโลยีการผลิตเพื่อมอบโซลูชั่นครบวงจรให้แก่อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ ไอที—๓ พ.ค. ๕๙

Merck บริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ ประกาศว่า บริษัทได้นำถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 2,000 ลิตรแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจากไลน์ผลิตภัณฑ์ Mobius(R) มาใช้ที่โรงงานผลิตตามหลัก cGMP (current good manufacturing process) ณ Biodevelopment Center ในประเทศฝรั่งเศส

TCELS เปิดพื้นที่ขยายธุรกิจสตาร์ทอัพในงาน StartUp Thailand 2016 พร้อมจัดเสวนาไขความลับการเติบโต ทั่วไป—๒๙ เม.ย. ๕๙

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า TCELS เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน StartUp Thailand โดยร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากสตาร์ทอัพ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย

ก.ล.ต. จัดงานแถลงข่าวและเสวนา สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการเงินร่วมลงทุนและผู้ประกอบการรายใหม่ในธ หุ้น—๒๘ เม.ย. ๕๙

ก.ล.ต. ร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสรรพากร กระทรวงวิทยาศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวและเสวนา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาคเอกชน พลังงาน—๒๘ เม.ย. ๕๙

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย และบริษัทไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด จัดแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาสร้างโรงสีข้าวแบบครบวงจรขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

เมอร์ค เปิดตัว 3 ผลิตภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในงาน INTERPHEX 2016 ไอที—๒๘ เม.ย. ๕๙

เมอร์ค (Merck) บริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 รายการจากตระกูล Mobius(R) ที่จะช่วยให้กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์มีความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รูปภาพ -

ภาพข่าว: สสว.ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Startup Thailand 2016 ทั่วไป—๒๗ เม.ย. ๕๙

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.อุตตม สาวนายน รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน "Startup Thailand 2016" ภายใต้แนวคิด "Unite to Rise รวมพลัง Startup เพื่อก้าวต่อไปของเศรษฐกิจไทย" โดยมี

เยาวชนไทยโชว์ผลงานป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมสุดเจ๋ง ทั่วไป—๒๗ เม.ย. ๕๙

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2559 เน้นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนอย่างเป็นระบบ

ภาพข่าว: กลุ่มทรู ชูแนวคิดระบบนิเวศน์สมบูรณ์แบบ (Eco-system) ในงาน Startup Thailand 2016 สื่อสาร—๒๗ เม.ย. ๕๙

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (ที่ 3 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.อุตตม สาวนายน (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน Startup Thailand 2016 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Unite

กรมพลศึกษา ผลิตคลิปวิดีโอ 5 ผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี ทั่วไป—๒๖ เม.ย. ๕๙

ดร.กิตติพงษ์ โพธิมู อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า กรมพลศึกษามีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา โดยจัดเวทีการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตรืการกีฬา ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อให้เด็ก เยาวชน

รัฐมนตรีฯ 4 กระทรวง ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร ตรวจเข้มเหมืองทองอัคราฯ รับฟังประชาชน ทั่วไป—๒๖ เม.ย. ๕๙

กระทรวงอุตสาหกรรม ย้ำมาตรการกำกับดูแลเหมืองแร่ในประเทศไทย พร้อมมุ่งมั่นสร้างความเข้าใจเหมืองแร่กับประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สวทช. ปูพื้นฐานสร้างความแข็งแกร่งแก่ หุ้น—๒๖ เม.ย. ๕๙

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันเดินหน้า เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้สนใจทำธุรกิจ

เสริมศักยภาพ นักสร้างกิจกรรม เพื่อจุดประกายนักวิทย์รุ่นเยาว์ เชฟรอนสนุกวิทย์จับมือสวทช. ทั่วไป—๒๒ เม.ย. ๕๙

ข้อมูลจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระบุว่า ในแต่ละปีประเทศไทยสามารถผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ได้เพียง 8 คน ต่อประชากร 10,000 คน ขณะที่สัดส่วนของนักศึกษาใหม่ที่เลือกเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเพียงร้อยละ 39

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี หลักสูตรนานาชาติออกแบบดิจิทัล ทั่วไป—๒๒ เม.ย. ๕๙

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เชิญผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาภาคภาษาอังกฤษใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (Innovative

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(22 เมษายน 2559) ปฏิทินข่าว—๒๒ เม.ย. ๕๙

กรุงเทพฯ--22 เม.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 09.30 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแถลงข่าวงาน “Startup Thailand 2016” ณ โรงแรมอนันตรา

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(22 เมษายน 2559) ปฏิทินข่าว—๒๑ เม.ย. ๕๙

กรุงเทพฯ--21 เม.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 09.30 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแถลงข่าวงาน “Startup Thailand 2016” ณ โรงแรมอนันตรา

ดั๊บเบิ้ล เอ หนุนเศรษฐกิจประเทศด้วยนวัตกรรม โชว์ RD ต้นกระดาษสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับรองจากสวทช. ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๕๙

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธดั๊บเบิ้ล เอ ในงานเปิดตัวมาตรการยกเว้นภาษี 300% สำหรับงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. เปิดรับสมัคร หลักสูตรนานาชาติ #ISC Program ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๕๙

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เชิญผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศสมัครแข่งขัน เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ (ISC

Startup ธุรกิจแนวใหม่ที่เปลี่ยนแปลงโลกด้วยความคิดต่างโตแบบก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรมพร้อมขยายตลาดสร้างมู ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๕๙

สตาร์ทอัพ (Startup) คือ ธุรกิจแนวใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงโลกด้วยแนวคิดที่แตกต่าง ผนวกเข้ากับนวัตกรรม และเทคโนโลยี ในปัจจุบันอย่างเหมาะสม ดังนั้น สตาร์ทอัพ