ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๗:๓๙ น.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวประชาสัมพันธ์ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ภาพข่าว: วว.จัดสัมมนาระดมความคิด ติดปีกธุรกิจด้วยนวัตกรรม สร้างโอกาสใหม่กับ STI 4.0 ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๖๐

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาระดมความคิด เรื่อง "ติดปีกธุรกิจด้วยนวัตกรรม สร้างโอกาสใหม่กับ STI 4.0" เพื่อวางแผนพัฒนางานวิจัย

งานประชาสัมพันธ์ ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดความรู้ศิลปะการพูดในที่สาธารณะสู่ผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๖๐

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการอบรม เรื่อง ศิลปะการพูดในที่สาธารณะ ให้แก่ผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยมี นางสาวดวงใจ ปานสันเทียะ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย

IRC ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ คืนคนดีสู่สังคม มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จตามหลักสูตร โครงการ ให้อาชีพ ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๖๐

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ "ให้อาชีพ ให้ชีวิต" กล่าวภายหลังมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จตามหลักสูตร โครงการ "ให้อาชีพ ให้ชีวิต" ว่า

ภาพข่าว: CAT ร่วมพิธีเปิดและให้การสนับสนุนงาน Startup Thailand 2017 สื่อสาร—๒๔ ก.ค. ๖๐

นายขจิต จิตรสุภา ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมพิธีเปิดงาน "Startup Thailand 2017" และรับโล่ขอบคุณในฐานะที่ CAT เป็นหนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงสำคัญต่างๆ อาทิ

นศ. มทร.ธัญบุรี แนะวิธีการยืดอายุมะนาวและกล้วยน้ำว้า ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๖๐

นักศึกษาชันปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี วิจัยปัญหาพิเศษการยืดอายุของมะนาวและกล้วยน้ำว้า ประกอบด้วย นาย เกรียงไกร ดาวแสงเพชร และ นางสาว วนิดา กันหนองฮะ

TK park ชวนทึ่งไปกับ นวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๖๐

อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ทีเซล สานพลัง 4 องค์กรขับเคลื่อนโครงการ SPRINT เสริมศักยภาพให้ Startup Deep ทั่วไป—๒๑ ก.ค. ๖๐

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซล (TCELS) สานพลังร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCG Chemicals), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin Graduate Institute of

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรมใ ทั่วไป—๒๑ ก.ค. ๖๐

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทย (Thailand Innovation Districts)ณ

ยูบีเอ็ม ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดประกวดนวัตกรรมอาหาร เล็งผลระยะยาว ทั่วไป—๒๑ ก.ค. ๖๐

ยูบีเอ็มจับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (Start-up Innovative F&B Product Competition)

ก.วิทย์ ผนึก กองทัพอากาศ และองค์การอวกาศญี่ปุ่น เปิดตัวการแข่งขัน CanSat ดาวเทียมกระป๋อง ทั่วไป—๑๙ ก.ค. ๖๐

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)ร่วมกับโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในสังกัดกองทัพอากาศ

ภาพข่าว: กลุ่มทรู ร่วมงาน Startup Thailand 2017 Scale UP Asia ไอที—๑๘ ก.ค. ๖๐

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง (ที่สี่จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน Startup Thailand 2017 "Scale UP Asia" ซึ่งกลุ่มทรู โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (ขวาสุด) หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนองค์กร และนายฐนสรณ์

กระทรวงพลังงาน จับมือ กระทรวงวิทย์ ร่วมพัฒนา เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๖๐

กระทรวงพลังงาน โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนา "ความพร้อมของประเทศไทยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน" เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมพิธีเปิดงาน Startup Thailand2017-Scale up ทั่วไป—๑๗ ก.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีเปิดงานStartup Thailand: Scale Up Asia โดยมีนางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกันนี้ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนากฎหมาย

มรภ.สงขลา สัมมนาสร้างเครือข่ายกิจกรรม นศ.วิทย์ ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๖๐

มรภ.สงขลา ผนึก 6 สถาบัน สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนักศึกษา กระชับความเข้มแข็งครือข่ายทางวิทยาศาสตร์ เผยผลสำเร็จความร่วมมือช่วยเปิดประสบการณ์ สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ น.ส.จิรภา คงเขียว รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วว.ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๖๐

นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบ "แผ่นยางปูพื้น" "แผ่นยางปูพื้น" ผลงานวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา

CGU เปิดหลักสูตรด้านความน่าเชื่อถือแห่งแรกในเอเชีย ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๖๐

มหาวิทยาลัยฉางเกิง (CGU) เปิดตัว Center of Reliability Science and Technology ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยความน่าเชื่อถือด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบครบวงจรแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย โดยศาสตราจารย์ Cher Ming Tan ผู้อำนวยการศูนย์ดังกล่าว

ภาพข่าว: กระทรวงวิทย์ฯเปิดตัวนิตยสารและทีวี หนุนสตาร์ทอัพอีโคซิสเท็ม ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๖๐

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลาง) พร้อมด้วย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (ที่ 3 จากซ้าย) นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากขวา)

สวทช. จัดค่ายชุมนุมนักศึกษาทุน JSTP พร้อมมอบทุนระยะยาว (มัธยม-ป.เอก) รุ่น 19 จำนวน 16 ทุน ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๖๐

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน หรือ JSTP มีเป้าหมายที่จะเฟ้นหาเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นน้องๆ

กระทรวงวิทย์นำร่องจัดกิจกรรมภูมิภาคสัญจรโครงการ InnoAgri พัฒนาเกษตรกรด้วย วทน. @ ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๖๐

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเกษตรกร ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative Agriculture : InnoAgri) นำร่องส่วนภูมิภาค โดยมี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ก.วิทฯ ไอเดียเจ๋ง ผุดโปรเจ็ค OTOP IGNITE ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๖๐

ก.วิทฯ ไอเดียเจ๋ง ผุดโปรเจ็ค "OTOP IGNITE"เตรียมรับสมัครผปก.สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP เดินหน้าประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร่วมโครงการฯ

กระทรวงวิทย์จัดกิจกรรมโครงการ InnoAgri สัญจรส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๖๐

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กำหนดจัดกิจกรรมส่วนภูมิภาคสัญจร นำร่องโครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (InnoAgri) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง

หายเมาเมื่อไหร่ก็รู้!! วิทยาศาสตร์ฯ มธ. โชว์ต้นแบบแอปฯ #ดริ๊งเซฟ เช็คเมา รู้เวลาสร่างเมา ทั่วไป—๑๑ ก.ค. ๖๐

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดตัวนวัตกรรมต้นแบบ แอปฯ "ดริ๊งเซฟ" แอปพลิเคชันตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด พร้อมประเมินสมรรถนะในการขับขี่ และเสนอทางออกในการขับขี่ที่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ราชภัฏโคราช พัฒนาความรู้นักวิทย์รุ่นเยาว์ ทั่วไป—๗ ก.ค. ๖๐

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกอบด้วย บทปฏิบัติการเคมี เรื่อง

เห็ดระโงกกับไม้วงศ์ยาง เพื่อสนองแนวพระราชดำริ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ ทั่วไป—๗ ก.ค. ๖๐

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับ สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ลงพื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู จ.สุรินทร์

TK park ชวนทึ่งไปกับ นวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา ทั่วไป—๗ ก.ค. ๖๐

อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ก้าวสู่ปีที่ 7 เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด ทั่วไป—๖ ก.ค. ๖๐

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Lab Summit 2017 ทั่วไป—๖ ก.ค. ๖๐

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ได้ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ( สวทช.) จัดงาน LAB SUMMIT 2017 ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้

งานเปิดตัวโครงการ SPRINT ทั่วไป—๕ ก.ค. ๖๐

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS สานพลังร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCG), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin), Houston Technology Center Asia (HTC

พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ผลึกพลัง กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. และเอ็มเทค จัดงาน ทั่วไป—๔ ก.ค. ๖๐

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเยาวชนไทย จัดงาน

กระทรวงวิทย์ผนึกกำลัง ธ.ก.ส. /สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดตัวโครงการ InnoAgri ทั่วไป—๔ ก.ค. ๖๐

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเกษตรกร ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative Agriculture : InnoAgri) ในกรอบความร่วมมือ