ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๗:๐๙ น.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวประชาสัมพันธ์ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ภาพข่าว: สวทน. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN STI Forum 2016 ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๕๙

ประชุม อาเซียน เอส ที ไอ ฟอรัม 2016 : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม อาเซียน เอส ที ไอ ฟอรัม 2016 (ASEAN STI Forum 2016) โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560 ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๕๙

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน หรือ

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ และ PageWide Technology ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๕๙

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำคณะนักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชา SP206 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมอาจารย์รวม 25 คน เข้ารับฟ้งการบรรยายความรู้ด้านไอทีที่น่าสนใจจาก นายยงยุทธ ศรีวันทนียกุล

ภาพข่าว: เปิดการประชุมอาเซียน เอสทีไอ ฟอรัม 2016 ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๕๙

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (ที่สี่จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม อาเซียน เอส ที ไอ ฟอรัม 2016 (ASEAN STI Forum 2016) ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) กระทรวง

#เคทิส จับมือ #วว. ส่งเสริมธุรกิจเครือข่ายชาวไร่อ้อย รับยุทธศาสตร์ชาติ-นโยบายรัฐ ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๕๙

กลุ่ม KTIS โดยบริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา ร่วมลงนามในเอ็มโอยูกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อนำความรู้และงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้เพิ่มศักยภาพการผลิต โดยเคทิสจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับเครือข่ายเกษตรกร โดยเฉพาะชาวไร่อ้อย

มธ. จัดแถลงปั้นนักพัฒนาเกม พร้อมเผยทิศทางของธุรกิจและเทรนด์ออกแบบเกม ปี ไอที—๒๒ ก.ย. ๕๙

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนเชิญแถลงข่าว หลักสูตรพิเศษ ปั้น "นักพัฒนาเกม - แอนิเมเตอร์" พร้อมเผยทิศทางของธุรกิจเกมในปัจจุบัน และพบไฮไลท์ Game Trailer ผลงานออกแบบเกมโดยนักศึกษา พร้อมกันในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา

เริ่มแล้ว ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2016 คาดผู้ชมงานทะลุ 10,000 คน เงินสะพัดกว่า 3,000 สุขภาพ—๒๒ ก.ย. ๕๙

ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า งาน ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2016 ถือเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

ภาพข่าว: ประเทศไทยจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC2016 พัฒนาครูและการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๕๙

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานระดับชาติ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The International Science, Mathematics and Technology Education Conference 2016 ( ISMTEC2016 ) หัวข้อ "STEM Education: Preparing a

สวทน.กระทรวงวิทย์ฯ จัดประชุม อาเซียน เอสที ไอ ฟอรัม 2016 กำหนดทิศนวัตกรรมอาเซียน ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๕๙

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม อาเซียน เอส ที ไอ ฟอรัม 2016 (ASEN STI Forum 2016) ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน นี้ ณ โรงแรม แชงกรีลา กรุงเทพฯ พบกับปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ

วว.จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทย ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๕๙

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และกรมส่งเสริมการเกษตร ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมการวิจัยและการนำผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทย

รมว. วท. เปิดพสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๕๙

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด "งาน พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม" พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุค 4.0 และมอบเสื้อเกียรติยศแก่บัณฑิต พสวท.

ภาพข่าว: วิทยาศาสตร์ฯ มธ. รับมอบทุนการศึกษา บุญชู ตรีทอง ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๕๙

นายบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (ที่ 3 จากซ้าย) รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. (ที่ 4 จากซ้าย) อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ศูนย์ลำปาง (ที่ 1 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร

นายกฯ เปิดงาน Startup Thailand Digital Thailand ภูมิภาค 2016 ประกาศภูเก็ตเป็นฮับสมาร์ทซิตี้และสตาร์ ไอที—๑๙ ก.ย. ๕๙

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Startup Thailand & Digital Thailand ภูมิภาค 2016 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ในระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน ณ

ภาพข่าว: หารือแนวทางการทำวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาน้ำเค็ม ทั่วไป—๑๖ ก.ย. ๕๙

เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร พร้อมคณะ เข้าร่วมปรึกษาหารือร่วมกับสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และสถาบันวิจัยและพัฒนา ของ มทร.ศรีวิชัย ตรัง

THAILAND LAB INTERNATIONAL 2016 งานแสดงเทคโนโลยีและเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ ฯ ทั่วไป—๑๖ ก.ย. ๕๙

เตรียมพบกับ THAILAND LAB INTERNATIONAL 2016 งานแสดงเทคโนโลยีและเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ ฯ ยิ่งใหญ่สุดในภูมิภาคอาเซียน สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด จัดงาน ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล

สวทน.กระทรวงวิทย์ฯ จัดประชุม อาเซียน เอสที ไอ ฟอรัม 2016 ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๙

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม อาเซียน เอส ที ไอ ฟอรัม 2016 ( ASEN STI Forum 2016) ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายนนี้ ณ โรงแรม แชงกรีลา กรุงเทพฯ พบกับปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ

เมอร์ค เข้าร่วมโปรเจค DiViNe มุ่งแก้ปัญหากระบวนการทำวัคซีนให้บริสุทธิ์ที่ใช้ต้นทุนสูงแต่ได้ผลตอบแทนต สุขภาพ—๑๕ ก.ย. ๕๙

เมอร์ค ( Merck ) ผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจค DiViNe อันเป็นกลุ่มความร่วมมือของบริษัทยุโรป 6 แห่ง ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการเอาชนะความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในด้านการพัฒนา ผลิต และส่งมอบวัคซีน รูปภาพ -

รมว.วท. เปิดงาน พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๕๙

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด "งาน พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม" พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุค 4.0 และมอบเสื้อเกียรติยศแก่บัณฑิต พสวท.

สวทน. จัดงานประชุม อาเซียน เอส ที ไอ ฟอรัม 2016 ร่วมกำหนดอนาคตนวัตกรรมอาเซียน ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๕๙

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม อาเซียน เอส ที ไอ ฟอรัม 2016 (ASEAN STI Forum 2016) ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายนนี้ เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้กำหนดนโยบายด้าน

วว. ชวนร่วมกิจกรรมงาน TISTR and FRIENDS 2016 ปีที่ 3 นวัตกรรมก้าวไกล ยกระดับผลิตภัณฑ์ไทยสู่สากล ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๕๙

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)ขอเชิญร่วมกิจกรรม TISTR and FRIENDS 2016 ปีที่ 3 "นวัตกรรมก้าวไกล ยกระดับผลิตภัณฑ์ไทยสู่สากล" ในระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2559 ณ Zone B ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว

ซินโครตรอน เปิดบ้าน รับนักวิทย์ฯ อาเซียน ร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน ครั้งที่ 5 ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๕๙

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร. สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า "สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเป็นที่ตั้งของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งเดียวของประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ผู้บริหารบาริแคร์ ให้การต้อนรับ รมต.วิทย์ ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๕๙

หัวหน้าทีมวิจัยผลิตภัณฑ์ไล่ยุง บาริแคร์ ดร.สรวง สมานหมู่ และ ผู้บริหารบริษัท บาริแคร์ จำกัด ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลิตภัณฑ์ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ในงาน "ไทยแลนด์ เทคโชว์ 2016" ที่ศูนย์ประชุม แห่งชาติสิริกิตต์

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. รุกปั้นนักวิทยาศาสตร์ยุคโมเดิร์นรับดีมานด์อาเซียน พร้อมชี้ ปี 60 ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๕๙

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.โชว์ หลักสูตรนานาชาติ iSC มุ่งบ่มเพาะบัณฑิตคุณภาพให้มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งด้านบริหารจัดการและวิชาการใน 3 สาขาหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รุกปั้นนักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่

แถลงข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC2016 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๕๙

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท.ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Secretariat : SEAMEO )

ไทยแลนด์เทคโชว์ 2016 โชว์ผลงานวิจัยดึงนักลงทุน ต่อยอด งานวิจัยใช้ได้จริง ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๕๙

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จับมือเครือข่ายพันธมิตรกว่า 30 หน่วยงาน จัดงานมหกรรม "Thailand Tech Show 2016" ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2559 ภายใต้แนวคิด "S&T for Thailand4.0"

วว. จัดสัมมนานำเสนอวิทยานิพนธ์นักศึกษาโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๕๙

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนานำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาภายใต้โครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2559 ... นำเสนอและรายงานความก้าวหน้าผลงานวิทยานิพนธ์

วว. โชว์ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพพร้อมถ่ายทอดเชิงพาณิชย์ ในงานมหกรรมไทยแลนด์เทคโชว์ ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๕๙

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โชว์ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ที่พร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ อาทิ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมะขามป้อม ผลิตภัณฑ์ใยอาหารที่ละลายน้ำจากผักและผลไม้

ภาพข่าว: วิทยาศาสตร์ฯ มธ. เปิดสอบ #TU STAR 14 สาขา รอบที่ 4 #รับตรงปี60 ทั่วไป—๙ ก.ย. ๕๙

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดรับสมัครสอบ "TU STAR" รอบที่ 4 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้สำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สุดยอดไอเดียเด็กไทย!มนุษย์อวกาศญี่ปุ่นเลือกไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ ทั่วไป—๙ ก.ย. ๕๙

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ แจ็กซ่า (Japan

ภาพข่าว: สสว.ร่วมเปิดงานมหกรรม Thailand Tech Show 2016 ทั่วไป—๙ ก.ย. ๕๙

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม "Thailand Tech Show 2016" โดยมี นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมถ่ายภาพ ณ เพลนารี