ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๐:๑๔ น.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวประชาสัมพันธ์ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

วว.โชว์นิทรรศการเศรษฐกิจฐานราก นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาชุมชนเกษตรกรรม ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๖๐

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โชว์นิทรรศการเศรษฐกิจฐานรากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาชุมชนเกษตรกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)

ภาพข่าว: รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงาน Promoting I with I ผนึก 5 หน่วยงาน ขับเคลื่อน Start up สนองนโยบาย 4.0 ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๖๐

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลาง) ประธานในงานแถลงข่าว และร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ภายใต้ "โครงการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน Promoting Life Sciences Innovation with Investment "Promoting I with

ภาพข่าว: ผู้ว่าการ วว. นำทีมจิตอาสาบริการประชาชน ณ ท้องสนามหลวง ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๖๐

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต รองผู้ว่าการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน วว.

ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม และสมาคม TACGA จัดประกวดเงินออมสร้างชาติ ปี ไอที—๒๓ ก.พ. ๖๐

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด และสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) จัดประกวดการ์ตูนแอนิเมชั่น

ภาพข่าว: BEM ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก ม.สงขลานครินทร์ ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๖๐

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ และโรงซ่อมบำรุง ณ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือ สวทช. ใช้เทคโนโลยี What 2 Grow พัฒนาระบบการจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริห ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๖๐

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบรับนโยบาย THAILAND 4.0 โดยร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NECTEC สวทช.) ใช้เทคโนโลยี What 2 Grow

TCELS ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านชีววิทยาศาสตร์สู่เวทีโลก ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๖๐

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย TCELS ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทยก้าวสู่เวทีโลก ผลักดันตลาดเครื่องสำอางทั้งกลุ่ม SME และ Startup โดยส่งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดธรรมชาติ

ภาพข่าว: โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารจับมือพันธมิตรขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารและสมุนไพร ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๖๐

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร จัดกิจกรรม Food Innopolis Open House

วว. ให้บริการตรวจสอบสมรรถนะ ประเมินอายุการใช้งานของหม้อน้ำโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 2 ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๖๐

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ไดัรับความใว้วางใจจาก Hongsa Power Company Limited ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าจ้างให้ดำเนินโครงการ Performance

วว. เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๖๐

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต รองผู้ว่าการบริหาร และคณะผู้บริหาร วว. ร่วมฟังการบริหารจัดการองค์กร

ราชภัฏโคราช บริการวิชาการสู่ชุมชน อบรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากวัสดุธรรมชาติ ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๖๐

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชุมชน เรื่อง การผลิตสีย้อมไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ภายใต้โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เมื่อวันที่ 26-28

ภาพข่าว: การประชุมและนิทรรศการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๖๐

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง (คนที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดการประชุมและนิทรรศการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ปาฐกถา เรื่อง "Impact

รมว.วท. เปิดตัว 2 นิทรรศการชุดใหม่ล่าสุดของ อพวช. วิถีเกษตรแห่งความสุข และ NSM Studio ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๖๐

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดตัว 2 นิทรรศการถาวรชุดใหม่ล่าสุด นิทรรศการ "วิถีเกษตรแห่งความสุข" หวังให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลผลิต

TCELS เปิดเส้นทางธุรกิจ Thailand Startup for Life Sciences 2017 ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๖๐

TCELS เปิดเส้นทางธุรกิจ Thailand Startup for Life Sciences 2017ก้าวสู่มิติใหม่แห่งเส้นทางธุรกิจ ก้าวไกลสู่เวทีโลก เหลือเวลาอีกเพียง 1 วัน ที่คุณจะได้มีโอกาสเป็นหนึ่งใน Startups กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย TCELS ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ทั่วไป—๑๕ ก.พ. ๖๐

"ดร.อรรชกา สีบุญเรือง" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน วว. มอบนโยบายนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. ชี้ ผู้ประกอบการปี 2017 ต้องรู้ วิทย์-เทคโนโลยี พร้อมเผย 3 ความสำเร็จผู้ประกอบการ ทั่วไป—๑๕ ก.พ. ๖๐

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ชี้ "ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของผู้ประกอบการ ปี 2017 เพื่อการพัฒนานวัตกรรรมที่ใช้ในภาคธุรกิจ ทั้งในด้านการคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ภาพข่าว: วิทยาศาสตร์ฯ มธ. ชูยุทธศาสตร์ SCI+BUSINESS ตอบโจทย์ไทยแลนด์ ทั่วไป—๑๕ ก.พ. ๖๐

รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. (คนกลาง) พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมงานเปิดทิศทางการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ปี 2560 ภายใต้แนวคิด SCI + BUSINESS นำร่องการศึกษาระดับปริญญาตรี

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำหนดตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานด้าน วทน. ทั่วไป—๙ ก.พ. ๖๐

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ กำหนดการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ให้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง

ภาพข่าว: ก.ล.ต. มอบรางวัลแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขัน FinTech Challenge หุ้น—๙ ก.พ. ๖๐

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วยนางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) และนางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. เผยสถิติเด็กวิทย์ ปี 58 ได้งานทำ 80% พร้อมชี้ #วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี ทั่วไป—๙ ก.พ. ๖๐

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เผยสถิติบัณฑิตวิทยาศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2558 ได้งานทำสูงถึง 80% โดยสูงกว่าปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมาถึง 16.39%

วิทยาศาสตร์ มธ. รับเศรษฐกิจยุคใหม่ ชูยุทธศาสตร์ SCI+BUSINESS ชูศักยภาพการเป็น ทั่วไป—๙ ก.พ. ๖๐

• วิทยาศาสตร์ มธ. โชว์ 4 นวัตกรรมสร้างสรรอัพดีกรีเศรษฐกิจยุคใหม่ ทางออกการยอดเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดทิศทางการศึกษา ปี2560 ภายใต้แนวคิด "SCI + BUSINESS" สู่การเป็น

โค้งสุดท้ายกับการสมัครเข้าร่วมแข่งขันการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์มิติใหม่ สนุก เข้าใจง่ายใน 3 นาที ทั่วไป—๙ ก.พ. ๖๐

บริติช เคานซิล ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. สวทน. อพวช. และกลุ่มทรู ขอเชิญผู้ที่ทำงานหรือศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และสะเต็ม ที่มีอายุ 18-40 ปี รวมทั้ง เยาวชนอายุ 15-18 ปี ส่งวิดีโอเข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ "FameLab

TCELS เปิดเส้นทางธุรกิจ Thailand Startup for Life Sciences 2017 สู่มิติใหม่แห่งวงการธุรกิจ ทั่วไป—๙ ก.พ. ๖๐

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย TCELS ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ บริษัท Startup นักวิจัย นักศึกษา ที่ทำงานด้านเครื่องมือแพทย์ (Medical Devices) เครื่องสำอาง (Cosmetics) หุ่นยนต์ทางการแพทย์ (Medical

ภาพข่าว: TCELS จับมือร่วมกับ มน.เปิดตัวศูนย์ทดสอบประสิทธิผลและความปลอดภัยสถาบันวิจัยเครื่องสำอาง ทั่วไป—๙ ก.พ. ๖๐

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย TCELS ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เปิดตัวศูนย์ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ICH GCP ของสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ณ