ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๔:๕๒ น.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวประชาสัมพันธ์ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

วว. ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน CPhI South East Asia 2020 เวทีแสดงสินค้า เทคโนโลยี ด้านส่วนผสมยา สารสกัดจากธรรมชาติ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศไทย ทั่วไป—๑๔ ก.พ. ๖๓

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัท อินฟอร์มาร์ มาร์เก็ต (ประเทศไทย) จำกัด นางนิชาภา ยศวีร์

วว./โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ลงนามสัญญารับบริการรักษาพยาบาล ทั่วไป—๗ ก.พ. ๖๓

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขยายเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศด้าน ทั่วไป—๗ ก.พ. ๖๓

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นประธานในการประชุม

วว.ร่วมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ทั่วไป—๗ ก.พ. ๖๓

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ประกอบด้วย ขั้นตอนการสวม ถอด ทิ้ง หน้ากากอนามัย

สัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมงาน KMUTNB INNOVATION AWARDS 2020 ทั่วไป—๗ ก.พ. ๖๓

งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปี 2563 (KMUTNB INNOVATION AWARDS 2020) เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วว.ร่วมกับ สป.อว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมวิเทศสัญจร ครั้งที่ ทั่วไป—๖ ก.พ. ๖๓

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ อว.

ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรผลักดัน โครงการเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมเครื่องสำอางสู่ ทั่วไป—๔ ก.พ. ๖๓

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)

วว. โชว์บริการงานวิจัย บริการอุตสาหกรรม ในเวทีจับคู่ธุรกิจสร้างความร่วมมือภาครัฐเอกชน ทั่วไป—๓ ก.พ. ๖๓

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "บริการงานวิจัยและบริการอุตสาหกรรม"

พลาสติกไม่ถูกทอดทิ้ง! วิทยาศาสตร์ฯ มธ. ประดิษฐ์ คูล ทู ทัช แพคเกจจิ้งจากพลาสติกชีวภาพ ทั่วไป—๓ ก.พ. ๖๓

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โชว์นวัตกรรมรักษ์โลก "คูล ทู ทัช" (Cool to Touch) แพคเกจจิ้งจากพลาสติกชีวภาพต้นทุนการผลิตต่ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทนร้อนไมโครเวฟถึง 200 องศา ย่อยสลายทางชีวภาพใน 2 เดือน

ภาพข่าว: วว./บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด แจกฟรี! เจลล้างมือ @รถไฟฟ้าฯ ไลฟ์สไตล์—๓๑ ม.ค. ๖๓

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล

วว.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน COSMOPROF CBE ASEAN BANGKOK 2020 เวทีแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโล ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๖๓

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นางสุวรรณา ดอกไม้คลี่ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วว.

ภาพข่าว: วว. จัดอบรมหลักสูตรการจัดการคาร์บอนขององค์กรตามแนวทาง ISO 14064 ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๖๓

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) จัดอบรมหลักสูตร "การจัดการคาร์บอนขององค์กรตามแนวทาง ISO 14064 และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

สจด. ผสานกำลัง สอศ. มทร.ส และ มจ. วางรากฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๖๓

หนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (สจด.) ตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานสถาบัน ในการจัดการศึกษาแบบ "เรียนคู่งาน งานคู่เรียน" เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตอบสนองความต้องการด้านวิชาชีพของสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ

สอศ.จับมือ 3 สถาบันชนนำ ร่วมพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองรับศตวรรษที่ ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๖๓

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองรับศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุม 1

วว./พันธมิตร ลงพื้นที่ภาคใต้อบรมแลกเปลี่ยนความรู้ สำรวจความต้องการนวัตกรรมในชุมชน ด้านวิทยาศาสตร์ ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๖๓

ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรม วว.

เชลล์มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย มอบทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากว่า ทั่วไป—๒๘ ม.ค. ๖๓

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดย มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้ามอบทุนส่งเสริมการวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโท และ ปริญญาเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อพวช. ผนึกองค์กรรัฐ เอกชน จัดการแข่งหุ่นยนต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย เฟ้นหาตัวแทนทีมชาติไทยสู้ศึกเวทีระดั ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๖๓

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมด้วย บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด

วว.ร่วมหารือภาครัฐ-เอกชนจังหวัดพะเยา ขับเคลื่อนโครงการ Thai Cosmetopoeia ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๖๓

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ

วว. / อบจ.แพร่ ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๖๓

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ ดร.พงศธร

ทีเซลส์ จับมือ มน. ขับเคลื่อน โครงการยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของเครื่องสำอางระดับคลิน ทั่วไป—๒๓ ม.ค. ๖๓

กรุงเทพฯ--23 ม.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)

วว./คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมหารือในกรอบการทดสอบประสิทธิผลนวัตกรรม ทั่วไป—๒๓ ม.ค. ๖๓

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม พร้อมด้วย

วว. รวมพลังพันธมิตรภาครัฐ เอกชน เสริมแกร่ง OTOP/SMEs โดยกลไกฝึกอบรม BRAND DNA 4 ภูมิภาค ทั่วไป—๒๒ ม.ค. ๖๓

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน เสริมแกร่งผู้ประกอบการ OTOP / SMEs 4 ภูมิภาค จัดฝึกอบรม "ค้นหา BRAND DNA

ภาพข่าว: วว. แสดงความยินดี ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รับตำแหน่งอธิการบดี ทั่วไป—๒๒ ม.ค. ๖๓

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ในโอกาสรับตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วว. จับมือจังหวัดกระบี่ เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากน้ำแร่ธรรมชาติ ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๖๓

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว และหอการค้าจังหวัดกระบี่ เปิดตัว

ปลา-เก สุดยอดโอกูตูร์ จากฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอ ยกทัพซุปตาร์โชว์ตะลึง ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๖๓

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดงานเปิดบ้านศิลปกรรม SHOW POW(ER) ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอดคล้องกับอัตลักษณ์

ขอแสดงความยินดี ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ได้รับคัดเลือกเป็น นิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๖๓

"ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต" ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับคัดเลือกให้เป็นนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 จากสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์

วว.จัดประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๖๓

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 1/2563

วว. /พันธมิตร ลงพื้นที่วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๖๓

ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะผู้แทน วว.

วว. เชิญร่วมกิจกรรมรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ทั่วไป—๘ ม.ค. ๖๓

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมุ่งหวังจุดประกายเยาวชนไทยเกิดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์

วว.ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตร ทั่วไป—๑๔ ม.ค. ๖๓

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (มกส.)