ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๑:๑๓ น.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ข่าวประชาสัมพันธ์ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ”

ภาพข่าว: ยูโอบีจับมือ สวทช. สสว. depa และเดอะ ฟินแลบ เปิดตัวโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพื่อสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้เอสเอ็มอีไทยก้าวไกลในยุคดิจิทัล หุ้น—๑๒ มี.ค. ๖๒

เมื่อเร็วๆนี้ ธนาคารยูโอบี (ไทย) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และเดอะ ฟินแลบ ประเทศสิงคโปร์ เปิดตัว โครงการ Smart Business

ยูโอบีเปิดตัว โครงการ Smart Business Transformation สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถ SMEs ไทยก้าวไกลในยุคดิจิทัล ไอที—๗ มี.ค. ๖๒

โดยความร่วมมือขององค์กรพันธมิตรชั้นนำทั้ง เดอะ ฟินแล็บ, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารยูโอบี (ไทย) เปิดตัว โครงการ Smart Business Transformation

สวทช. และสถาบันวิจัยไอบีเอ็ม จับมือนำปัญญาประดิษฐ์พลิกโฉมการทำไร่อ้อยในประเทศไทยร่วมกับกลุ่มมิตรผล ทั่วไป—๖ มี.ค. ๖๒

คาดโครงการวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) อินเตอร์เน็ตอ็อฟธิงส์ การสำรวจระยะไกลผ่านดาวเทียม และข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบเจาะจงพื้นที่ ช่วยเพิ่มผลผลิตไร่อ้อย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สวทช. จัดค่ายปิดเทอม เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านปรากฏการณ์ PM 2.5 ทั่วไป—๕ มี.ค. ๖๒

ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม "โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน ค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านปรากฏการณ์

TCELS จับมือร่วมกับ สวทช. หนุนการวิจัย พัฒนา และทดสอบทางคลินิก อาหารฟังก์ชั่น ปฏิทินข่าว—๕ มี.ค. ๖๒

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร จับมือร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย

เปิดรับสมัครเยาวชนร่วมประกวด RDC2019 รอบภูมิภาค พัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ทั่วไป—๑ มี.ค. ๖๒

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่าย ขอเชิญนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ ตลอดจนเยาวชนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการธนาคารเมล็ดพันธุ์ (Seed Banking Workshop) ระหว่างวันที่ 18 22 กุมภาพันธ์ ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๖๒

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการธนาคารเมล็ดพันธุ์ (Seed Banking Workshop) ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ

มจธ. จับมือ สวทช. ร่วมพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปั้นหลักสูตรนำร่อง ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๖๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง นำร่องพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ มจธ.

มาปล่อยพลังเมกเกอร์ไปพร้อมกันที่งาน Maker Faire Bangkok 2019 มหกรรมแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของเมกเกอ ทั่วไป—๑๑ ม.ค. ๖๒

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย เชิญร่วมงาน "Maker Faire Bangkok 2019: WE ARE ALL MAKERS ปล่อยพลังเมกเกอร์ในตัวคุณ"

สวทช. จัดงานตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี #62 เทศกาลความรู้คู่ความสนุกสนาน ทั่วไป—๙ ม.ค. ๖๒

วันที่ 9 - 10 มกราคม 2562 ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน "ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร"

สวทช. เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุน ป.โท วิศวะ (นานาชาติ) 90 ทุน ทั่วไป—๒๕ ธ.ค. ๖๑

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Tech) ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ

อาจารย์ จุฬาฯ และ มจธ. คว้านักวิจัยแกนนำ 2561 รับงบวิจัยขนาดใหญ่ 20 ล้านบาท ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๖๑

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศผู้ได้รับรางวัล "นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561" ได้แก่ ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จากโครงการวิจัยทางการแพทย์ฟื้นฟูภาพดีเอ็นเอ

สวทช. ร่วมกับพันธมิตร จัดประกวด EV Cup 2018 ครั้งที่ 1 คัด 10 ทีมระดับอุดมศึกษา ทั่วไป—๑๘ ธ.ค. ๖๑

ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน จัดโครงการการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 (EV Cup 2018)

สวทน. จุฬาฯ - สวทช. เปิดรับฟังความคิดเห็นสถานประกอบการ กับโครงการพลิกโฉมการศึกษาไทย เปลี่ยนแนวคิด ทั่วไป—๑๒ ธ.ค. ๖๑

โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ – สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สวทช. จัดงาน สวทช. เปิดกลยุทธ์ 6-6-10 ติดปีกอุตสาหกรรม นำนวัตกรรมไทยสู่สากล ทั่วไป—๗ ธ.ค. ๖๑

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดงานแถลงข่าวผลงาน สวทช. ประจำปี 2561 และทิศทางดำเนินงานในปี 2562 ในชื่องาน "สวทช. เปิดกลยุทธ์ 6-6-10 ติดปีกอุตสาหกรรม นำนวัตกรรมไทยสู่สากล (NSTDA Beyond Limits:

สวทช. รวมพลังนักเรียนทุนกระทรวงวิทย์ฯ ผลักดันงานวิจัยตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายยุทธศาสตร์ไทยแลนด ทั่วไป—๑๙ พ.ย. ๖๑

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

มทร.อีสาน ร่วม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สนท.,มทส.,มศว.สร้างงานวิจัยได้รับสิทธิทดลองในอวกาศและสภาวะไร้แรงโ ทั่วไป—๑๓ พ.ย. ๖๑

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) หรือ จิสด้า ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ผนึกกำลังค้นหางานวิจัยที่จะส่งไปทดลองในอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง หรือ

ยูเนสโก ร่วมกับ กระทรวงวิทย์-สวทช. และเอไอที จัดงานวันวิทยาศาสตร์โลกเพื่อสันติภาพและการพัฒนา 2561 ไอที—๑๒ พ.ย. ๖๑

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) จัดงาน World Science Day for Peace and Development 2018

ภาพข่าว: Sakun C ร่วมกับ สวทช. จัดการประกวดออกแบบ EV Bus Innovation Design Contest ไอที—๑๒ พ.ย. ๖๑

บจก. สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป (CWT) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย นายวีระพล ไชยธีรัตต์ (แถวบนที่3จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป (CWT)

ดีป้า จับมือ สวทช. เผยโฉมขุนพลซอฟต์แวร์ไทยรั้งแชมป์ CMMI ในอาเซียน ไอที—๑๐ ต.ค. ๖๑

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ประกาศความสำเร็จผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยครองแชมป์ประเทศที่ได้รับรอง CMMI

สวทช. จับมือ สถานทูตญี่ปุ่น คัด 11 ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ตะลุยญี่ปุ่นในโครงการ JENESYS 2018 รอบ ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๖๑

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้ความร่วมมือสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัด 11 เยาวชนไทยพร้อมจัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนตะลุยญี่ปุ่นในโครงการ JENESYS 2018 (9th Batch Exchange for "Monozukuri (Manufacturing)" and

เชฟรอน เปิดค่ายฝึกอบรม Young Makers Contest ปี 3 ติวเข้มเยาวชนผู้เข้ารอบ 60 ทั่วไป—๓ ต.ค. ๖๑

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ (กลาง) ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, นางกรรณิการ์ เฉิน (ที่

ก.วิทย์ฯ นำ นวัตกรรมยานพาหนะสมัยใหม่ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ผลงานวิจัยร่วมผู้ประกอบการไทยโชว์ทำเน ทั่วไป—๒ ต.ค. ๖๑

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) พร้อมด้วยพลเอก นาวิน ดำริกาญจน์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง นำทีมคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด

ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์ จับมือ สวทช. และ FABLAB หนุนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมผู้สูงอายุ หุ้น—๒๖ ก.ย. ๖๑

ธนาคารไทยพาณิชย์ ผนึกกำลัง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) และบริษัท แชสซีพลัสอินฟิล จำกัด (FABLAB) พันธมิตรทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำ ลงนามความร่วมมือส่งเสริมผู้ประกอบการ SME INNOVATION

นาโนเทค สวทช. จัดค่าย NCY2018 ประกวดนักสื่อสารวิทย์รุ่นเยาว์ #คอนเซปต์ 3 เช็คความปลอดภัยนาโนฯ ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๖๑

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เรื่องความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบ EV BUS Innovation Design Contest ทั่วไป—๗ ก.ย. ๖๑

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญาจากสถาบันอาชีวศึกษาขึ้นไป อายุไม่เกิน 28 ปี ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบรถโดยสารไฟฟ้า 9 เมตร กว้าง 2.5 เมตร ยาว

ภาพข่าว: สวทช. ผนึก สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น และกลุ่มบริษัทโชคนำชัย เซ็น MOU พัฒนาผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ ยานยนต์—๖ ก.ย. ๖๑

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. พร้อมด้วย นายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัท โชคนำชัย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด และ นายวีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ

ก.วิทย์ฯ-สวทช. ผนึก บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด และกลุ่มบริษัทโชคนำชัย ทั่วไป—๓ ก.ย. ๖๑

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จับมือกับ บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด และ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทโชคนำชัย (CNC Group) ผู้ผลิตแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ภาพข่าว: งาน Panus Thailand Logtech Award 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้หัวข้อ Logistics is ไอที—๓๑ ส.ค. ๖๑

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้าน Logisticsของประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดงาน "Panus Thailand Logtech Award 2018" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้หัวข้อ

ภาพข่าว: งานมอบรางวัล Panus Thailand Logtech Award 2018 ทั่วไป—๓๐ ส.ค. ๖๑

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้าน Logistics ของประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดงาน "Panus Thailand Logtech Award 2018" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้หัวข้อ