ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๘:๕๓ น.

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “วิทยาลัยแพทยศาสตร์”

ภาพข่าว: TM สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ให้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ ทั่วไป—๑๔ พ.ย. ๖๑

นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานบริหาร นางสุนทรี จรรโลงบุตร (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร (ที่ 1 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM

ภาพข่าว: ต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.) หุ้น—๒๕ พ.ค. ๖๑

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.)รุ่นที่ 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร

รพ.ลานนา ต้อนรับคณะดูงานมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล HA จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ สุขภาพ—๑๒ มี.ค. ๖๑

โรงพยาบาลลานนา ต้อนรับคณะดูงานมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล HA จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 : นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ พร้อมทีมหัวหน้าแผนกต่างๆ โรงพยาบาลลานนา

สถาบันวิจัยแบลคมอร์สจับมือวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั่วไป—๒๖ ธ.ค. ๖๐

รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Chulabhorn International College of Medicine : CICM) เปิดเผยภายหลังการลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยแบลคมอร์ส ประเทศออสเตรเลีย

ภาพข่าว: พัฒนาความรู้การแพทย์แบบผสมผสาน ทั่วไป—๒๕ ธ.ค. ๖๐

ดร.เลสลีย์ บราวน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแบลคมอร์ส ประเทศออสเตรเลีย ลงนามความร่วมมือกับ รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การวิจัย เกี่ยวกับการแพทย์แบบผสมผสาน โดยมี

ภาพข่าว: ห้างแว่นท็อปเจริญ จับมือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๖๐

ห้างแว่นท็อปเจริญ นำโดย นายนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ นำโดย ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ (ขวา) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เมอร์คจับมือวิทยาลัยแพทยศาสตร์เบย์เลอร์ ขับเคลื่อนการพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคที่ถูกละเลย สุขภาพ—๙ ส.ค. ๖๐

เมอร์ค ( Merck ) บริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ ประกาศสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์เบย์เลอร์ (Baylor College of Medicine) ในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา รวมถึงพันธมิตรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีน (PDP)

ศ.ดร. ชิน-คุน หวัง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเมตาบอลิซึมและโภชนาการ เน้นงานศึกษาวิจัยระบบเมตาบอลิซึมขอ ทั่วไป—๑๓ มิ.ย. ๖๐

ศ.ดร. หวัง เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ชุงชาน (Chung Shan Medical University) ในไต้หวัน ปัจจุบันเป็นอาจารย์และเคยได้รับรางวัล "National Award of Biomedicine" ในไต้หวันในปี พ.ศ.2551 สำหรับความทุ่มเทด้านการศึกษาทางการแพทย์ของท่าน ศ.ดร.

ภาพข่าว: เดินหน้าปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ ทั่วไป—๓๐ ม.ค. ๖๐

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร (คนที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน สัมมนาการปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษ ที่ 21 จัดโดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มธ.จับมือมหาวิทยาลัยชั้นนำจีน เปิดหลักสูตรการแพทย์แผนจีนอินเตอร์ ร่วมพัฒนาสาธารณสุขไทยสู่ระดับสากล สุขภาพ—๒๒ ธ.ค. ๕๙

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่ง เตรียมเปิดหลักสูตร "การแพทย์แผนจีนบัณฑิต" หลักสูตรนานาชาติในปี 2560 โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนในเชิงระบบ (System-Based)

ภาพข่าว: มธ. เตรียมเปิดหลักสูตร #แพทย์แผนจีนอินเตอร์# ปี 60 สุขภาพ—๒๒ ธ.ค. ๕๙

รศ.นพ.กัมมาล กุมารปาวา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ. (คนกลาง) และ ผศ.พญ.อมรวรรณ นิลสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ. (คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเปิดหลักสูตร "การแพทย์แผนจีนบัณฑิต"

ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร ตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๕๙

ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร ตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศคึกษา 2560 -เป็นหลักสูตรนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย -เปิดให้เลือกเรียน 2 แขนงวิชา ได้แก่ clinical dermatology และ cosmetic

กรุงเทพมหานคร ร่วมมือสจล. เตรียมเปิดวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารล ทั่วไป—๑๖ ก.ย. ๕๙

ยกระดับโรงพยาบาลสิรินธรและโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์การแพทย์โซนกรุงเทพตะวันออก กรุงเทพมหานครร่วมสนับสนุนการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร ร่วมมือสจล. เตรียมเปิดวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารล ทั่วไป—๑๖ ก.ย. ๕๙

กรุงเทพมหานคร ร่วมมือสจล. เตรียมเปิดวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สร้างแพทย์นักวิจัย ยกระดับโรงพยาบาลสิรินธรและโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์การแพทย์โซนกรุงเทพตะวันออก กรุงเทพมหานครร่วมสนับสนุนการจัดตั้

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(16 กันยายน 2559) ปฏิทินข่าว—๑๖ ก.ย. ๕๙

กรุงเทพฯ--16 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 08.30 น. สจล. ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร แถลงข่าวสนับสนุนการจัด ตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(16 กันยายน 2559) ปฏิทินข่าว—๑๕ ก.ย. ๕๙

กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 08.30 น. สจล. ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร แถลงข่าวสนับสนุนการจัด ตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ

Cellumed ร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดงานสัมมนา BMP-2 Clinical Use in Spinal สุขภาพ—๒๓ ก.ค. ๕๘

บริษัท Cellumed จำกัด ร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดงานสัมมนา “BMP-2 Clinical Use in Spinal Surgery” สำหรับศัลยแพทย์ด้านกระดูกสันหลังและข้อในประเทศไทย

การศึกษาทางคลินิกของเฮอร์บาไลฟ์พิสูจน์พบ น้ำมันปลาร่วมกับอาหารที่จำกัดแคลอรี่และอาหารทดแทนมื้ออาหารป สุขภาพ—๒๔ มิ.ย. ๕๘

- เฮอร์บาไลฟ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ไทเป ได้ดำเนินการศึกษาในกรณีลักษณะนี้เป็นครั้งแรกในไต้หวัน เฮอร์บาไลฟ์ บริษัทโภชนาการระดับโลก ได้แถลงข้อมูลจากการศึกษาทางคลินิกที่ได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ไทเป

Gossip News: คุณครูกิ๊ฟ-นิศานาถ ตะเวทิกุล รองผู้อำนวยการ ASB ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากร ทั่วไป—๑๐ ก.พ. ๕๘

ผู้บริหารสาวคนเก่ง คุณครูกิ๊ฟ-นิศานาถ ตะเวทิกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สกูล ออฟแบงค็อก หรือ ASB มุ่งมั่นด้านการทำงานอย่างหนัก ทั้งงานบริหารภายในโรงเรียน สอนหนังสือและกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องดูแล อีกทั้งยังต้องเดินทางไปต่างประเทศ

นักวิทยาศาสตร์เกาหลีเผยผลวิจัยการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการตรวจ สุขภาพ—๑๖ ธ.ค. ๕๗

คณะนักวิทยาศาสตร์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคาธอลิกแห่งเกาหลี (Catholic University of Korea) ได้เผยแพร่ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการตรวจ M2-PK ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยร่วมหลายสถาบันว่าด้วยการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในวารสาร “Gut and Liver”

57 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย ค้นหาโรคภัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี สุขภาพ—๒๙ มิ.ย. ๕๗

วันที่ 29 มิถุนายน 2500 เป็นวันที่วิชาชีพ ”เทคนิคการแพทย์” ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพราะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

พลาดไม่ได้! เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหารปี#57 (แพทย์พระมงกุฎ) ทั่วไป—๓๐ เม.ย. ๕๗

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหารปี 2557 และการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 ภายในงานพบกับกิจกรรมแนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิธีการเตรียมตัวสอบเข้า

ภาพข่าว: ม.ธรรมศาสตร์ จับมือ รพ.บำรุงราษฎร์ ร่วมเสริมศักยภาพทางการแพทย์ของไทยในระดับนานาชาติเป็นแห่ง ทั่วไป—๒๔ มิ.ย. ๕๖

ศ.นพ. สิน อนุราษฎร์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่มโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วย รศ. นพ. กัมมาล กุมาร ปาวา (ที่ 3 จากขวา) รักษาการในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ พร้อมผู้บริหารของทั้งสองสถาบัน ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎ์ จัดงานแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชา ทั่วไป—๗ มิ.ย. ๕๖

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎ์ มีกำหนดการจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์

“หมอก้อง สรวิชญ์” เชิญชวนแฟนคลับร่วมทำบุญ สร้างอาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทั่วไป—๒๗ พ.ย. ๕๕

คุณหมอหนุ่มหล่อหน้าใส “ หมอก้อง สรวิชญ์สุบุญ” พระเอกละครช่อง 3 ถึงแม้ว่าจะมีคิวงานเต็มเอี๊ยดครบ 7 วันแต่ในฐานะศิษย์เก่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ขอเชิญชวนแฟนๆ

“หมอก้อง สรวิชญ์” เชิญชวนแฟนคลับร่วมทำบุญ สร้างอาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน บันเทิง—๑๒ พ.ย. ๕๕

คุณหมอหนุ่มหล่อหน้าใส “ หมอก้อง สรวิชญ์สุบุญ” พระเอกละครช่อง 3 ถึงแม้ว่าจะมีคิวงานเต็มเอี๊ยดครบ 7 วันแต่ในฐานะศิษย์เก่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ขอเชิญชวนแฟนๆ

ภาพข่าว: รักลูก @ hospitals2011“มหัศจรรย์ พลังเล่น เสริมความคิดสร้างสรรค์” สุขภาพ—๒๔ ส.ค. ๕๔

อารี เสียงใหญ่ บรรณาธิการนิตยสารรักลูก ร่วมด้วย พญ.หัทยา ดำรงค์ผล จิตแพทยพ์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลเจ้าพระยา(นอกเวลา),นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ หัวหน้าหน่วยพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และ ผู้สนับสนุนโครงการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารขอเชิญร่วมงานครบรอบ 50 ปี พร้อมร่วมประชุมวิชาการด้านวิวัฒนาการทางก ทั่วไป—๒ มิ.ย. ๕๔

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (AFRIMS) ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมฉลองงานครบรอบ 50 ปี และร่วมประชุมวิชาการด้านวิวัฒนาการทางการแพทย์ในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เขตราชวิถี

งานฉลองครบรอบ 50 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (AFRIMS) ทั่วไป—๑ มิ.ย. ๕๔

ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมฉลองงานครบรอบ 50 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (AFRIMS) และร่วมประชุมวิชาการ ในวันที่ 6-8 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ร่วมรำลึกประวัติศาสตร์