ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๒:๐๑ น.

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ข่าวประชาสัมพันธ์ “วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี”

สารพัดช่างธนบุรีจัดพิธีบูชาพระวิษณุกรรม ไหว้ครูและเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๖๑

วันนี้ (14 ถุนายน 2561) ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ได้จัดให้มีพิธีไหว้พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยมี ดร.จิระ เฉลิมศักดิ์ ผู้อำนวยการสารพัดช่างธนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๔๙

กรุงเทพฯ--16 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการอบรมในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลายสาขาวิชา ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องทำความเย็น ช่างเชื่อม ศิลป์ประดิษฐ์ ช่างตัดเสื้อ ทำอาหาร-ขนม การจัดดอกไม้ ช่างภาพ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สมุนไพรเพื่ออาชีพ ช่างซ่อมจักร ลีลาศเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทยแบบราชสำนัก พิมพ์ดีด และคอมพิวเตอร์ โดยเปิดการเรียนเป็น ๓ รอบ คือ รอบเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. รอบบ่าย เวลา ๑๓.๐๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. และรอบค่ำ ๑๗.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. ผู้สนใจติดต่อสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ถนนเชียงใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๗ ๕๓๗๑ และ ๐ ๒๔๓๘ ๑๑๓๓ กด ๓ ต่อ ๑๑๕

(ที่มา: น.ส.พ.เดลินิวส์ ๑๓ ม.ค.๔๙)--จบ--