ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๘:๓๓ น.

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณ ข่าวประชาสัมพันธ์ “วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณ”

ภาพข่าว: นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ เยี่ยมชมและทำกิจกรรม ณ ทั่วไป—๘ เม.ย. ๕๓

คณะอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 จำนวนกว่า 200 คน เยี่ยมชมและทำกิจกรรม ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 2 และ วันที่ 7 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา โดยมีคุณจริยา สำลีอ่อน

กทม. ผลิตบัณฑิตพยาบาลใหม่อีก 148 คน ทั่วไป—๒ มี.ค. ๕๓

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ เป็นประธานพิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 53 ระหว่างวันที่ 2-4 มี.ค. 53 ณ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า

กทม. ห่วงใยสุขภาพบุคลากรสร้างเสริมความรู้คู่ทักษะดูแลกายใจอย่างถูกวิธี ทั่วไป—๒๓ พ.ย. ๕๒

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษ์สุขภาพ โดยมี เรือโทวารินทร์ เดชเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้เข้ารับการอบรมร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมการุณยสภา ชั้น 4 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์

โรงพยาบาลเวชธานีจัดอบรม "การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน" สุขภาพ—๒๘ พ.ค. ๕๑

ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลเวชธานี ลาดพร้าว 111 ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ จัดการอบรมความรู้เรื่อง " การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่รักษาตัวในโรงพยาบาล " แก่บุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานทั้งภายในและภายนอกจา

กทม. เปิดอบรมพี่เลี้ยงเด็ก จบแล้วมีงานรอ ทั่วไป—๒๘ ก.พ. ๕๑

นายสุวพร เจิมรังษี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กทม. เปิดเผยว่า กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ เปิดอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 24 คน ระหว่างวันที่ 10 มี.ค. – 24 เม.ย. 51 วันจันทร์ – วันศุก

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๕๑

น.ส.นันทวรรณ เภาจีน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กทม. แจ้งว่า วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551 ในระบบ

สนพ. จัดอบรมหลักสูตร "พยาบาลกู้ชีพ" ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๕๐

พญ.ศิริวัฒน์ นโนธรรม ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวว่า สำนักการแพทย์ โดยศูนย์เอราวัณ ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ จัดอบรมหลักสูตร "พยาบาลกู้ชีพ" แก่พยาบาลวิชาชีพ เครือข่ายร่วมปฏิบัติการในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร Bangkok Emergency Med