ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๘:๑๗ น.

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ข่าวประชาสัมพันธ์ “วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก”

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราฯ ร่วมกับ บี.กริม มอบทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 ประจำปี 2563 ให้นักศึกษาพยาบาลรวม 700 ทุน ทั่วไป—๙ พ.ย. ๖๓

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 ประจำปี 2563 ให้สถาบันการศึกษาต่างๆ รวม 700 ทุน ประกอบด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่งทั่วประเทศ เป็นจำนวน 600 ทุน, วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จำนวน 40

ภาพข่าว: นักศึกษาพยาบาลกองทัพบกเยี่ยมชมรพ.ยันฮี ทั่วไป—๓๑ ต.ค. ๖๒

คุณบุญศรี พรหมดวง ผอ.ฝ่ายการตลาด รพ.ยันฮี ร่วมกับคุณจีราภรณ์ โพธิ์กระจ่าง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับพ.อ.หญิง บุศย์รินทร์ อารยะธนิตกุล อาจารย์หน.ภพก.กศ.วพบ. พร้อมด้วยอาจารย์, คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เพื่อนำชมศูนย์การรักษาต่างๆของรพ.ยันฮี

จักษุแพทย์ เตือนแสงสีฟ้าจากจอและแสงแดด ตัวการร้ายทำลายจอประสาทตา สุขภาพ—๑๓ ส.ค. ๖๒

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนได้เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชน ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมพยาบาลกองทัพบก ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ภาพข่าว: วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดฝึกอบรมหลักสูตร การรับประทานอาหารแบบตะวันตก (Western ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๖๑

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การรับประทานอาหารแบบตะวันตก (Western Set)" สำหรับนักเรียนพยาบาลชั้นที่ 2 รุ่นที่ 53 โดยมี พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องแคทลียา 1

15 ตุลาคม วันล้างมือโลก 2016 ภาครัฐ-เอกชน รณรงค์มือสร้างสุข...สุข (อนามัย) สุขภาพ—๑๓ ต.ค. ๕๙

15 ตุลาคม วันล้างมือโลก 2016ภาครัฐ-เอกชน รณรงค์"มือสร้างสุข...สุข (อนามัย) สร้างโลก"แนะล้างมือ "7-20-7" ช่วยขจัดแบคทีเรีย ลดโรคร้ายในเด็ก โพรเทคส์ ร่วมกับ กรมอนามัย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

โพรเทคส์รณรงค์วันล้างมือโลก 2015 มือสะอาด สร้างสุขภาพดี ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

เนื่องในโอกาสวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) 15 ตุลาคมของทุกปี บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ ได้ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ภาพข่าว: ประชุมวิชาการเรื่อง แนวทางการดูแลสุขภาพและชะลอวัยแบบองค์รวม ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๘

ภก.ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการเรื่อง "แนวทางการดูแลสุขภาพและชะลอวัยแบบองค์รวม" ซึ่งจัดโดย มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกับชมรมโภชนวิทยามหิดล และ

ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ และนักวิชาการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการเซเรบอส อวอร์ด สุขภาพ—๗ ก.ย. ๕๘

ถือเป็นการประชุมวิชาการด้านโภชนาการที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชมรมโภชนวิทยามหิดล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: พยาบาลสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต วพบ. ชมโรงงานเซเรบอส ทั่วไป—๑๐ ต.ค. ๕๗

นายมานะ เตียงตระกูลทอง ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ พ.ต.หญิงแอน ไทยอุดม อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นำคณะพยาบาลสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๗

รณรงค์วันล้างมือโลก 2014 ทั่วไป—๒๖ ก.ย. ๕๗

บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ

ภาพข่าว: แบรนด์ต้อนรับคณะนายทหารสาขาการบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ทั่วไป—๑๘ มี.ค. ๕๗

นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ พันเอกหญิง รุ่งนภา กุลภักดี อาจารย์เลขานุการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11 และคณะนายทหารสาขาการบริหารการพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ภาพข่าว: งาน จิบน้ำชา..ยามบ่าย นายทหารนักเรียน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล ทั่วไป—๒๘ ก.พ. ๕๗

พลโท ธีรยุทธ ศศิประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานเปิดงาน จิบน้ำชา..ยามบ่ายนายทหารนักเรียน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยมี พันเอกหญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล ให้การต้อนรับณ คอนเวนชั่น C

ภาพข่าว: นักเรียนพยาบาล รับรางวัลทุนวิจัยเซเรบอส อวอรด์ 2013 ทั่วไป—๑๗ ก.พ. ๕๗

พันเอกหญิงภารณี ฤกษ์เย็น ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนพยาบาลเครือวัลย์ พิรักษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ที่ได้เข้ารับประทานรางวัลทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด 2013 ของมูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกับ มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย ชมรมโภชน วิทยามหิดล และ ทั่วไป—๑๗ ก.พ. ๕๗

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกับ มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย ชมรมโภชน วิทยามหิดล และ มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ จัดประชุมวิชาการเรื่อง “ก้าวทันการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม”

ภาพข่าว: วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดฝึกอบรมหลักสูตร การรับประทานอาหารแบบตะวันตก ที่ ทั่วไป—๓ ก.พ. ๕๗

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การรับประทานอาหารแบบตะวันตก (Western Set)”สำหรับนายทหารนักเรียนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11 วิทยากรโดย พันเอกหญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล ณ ห้อง การ์เด้น 1

ภาพข่าว: แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการฯ คนใหม่ ทั่วไป—๒๔ ม.ค. ๕๗

นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเมืองไทย มอบกระเช้าแบรนด์แสดงความยินดีกับ พลตรีหญิงมยุรี สิริสัมพันธ์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วันล้างมือโลก 2013 ทั่วไป—๔ ต.ค. ๕๖

บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ และ ท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก 2013

ภาพข่าว: "50 ปีวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก" ทั่วไป—๒๗ ส.ค. ๕๖

พลโท กฤษฎา ดวงอุไร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า เป็นประธานเปิดงาน 50 ปีวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก "ทุกความทรงจำที่ดีสู่วันนี้แห่งความภาคภูมิ" ซึ่งจัดขึ้นโดย พลตรีหญิงสมใจ ทรัพย์พ่วง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยมี พลเอก วิทยา ช่อวิเชียร

ภาพข่าว: แบรนด์ต้อนรับคณะนายทหารหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ทั่วไป—๔ มี.ค. ๕๖

นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ พันเอกหญิง วัฒนา อิ่มเงิน ผู้อำนวยการกองการปกครอง และคณะนายทหารหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 10 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ภาพข่าว: 3 องค์กรดัง จัดประชุมวิชาการเพื่อสุขภาพดี สุขภาพ—๙ ต.ค. ๕๕

ภก.ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ กรรมการ มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย เป็นประธานเปิดงานชุมวิชาการเรื่อง “สร้างสมดุลชีวิต เพื่อสุขภาพดีแบบองค์รวม” ซึ่งจัดโดย มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ ร่วมกับ กรมอนามัย จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก 2012 ภายใต้โครงการโพรเทคส์ ทั่วไป—๕ ต.ค. ๕๕

บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ และบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก 2012

รณรงค์วันล้างมือโลก 2012 สุขภาพ—๒ ต.ค. ๕๕

บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ และบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก 2012

เตือนหนุ่ม-สาววัยทำงาน และวัย 40+ ระวังพบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีสูงร้อยละ 12 สมาคมโรคตับฯ สุขภาพ—๓๐ ก.ค. ๕๕

สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิโรคตับ และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมรณรงค์วันตับอักเสบโลก 2012 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของในโครงการ “หยุดไวรัสตับอักเสบบี ต้านภัยมะเร็งตับ...เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา”

ภาพข่าว: วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ทั่วไป—๔ พ.ค. ๕๕

พันเอกหญิงอังคณา สุเมธสิทธิกุล บรรยายพิเศษเรื่อง “การรับประทานอาหารแบบตะวันตก” ในการฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สำหรับนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 47 จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ณ ห้องการ์เด้น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การรับประทานอาหารแบบตะวันตก (Western ทั่วไป—๒๕ เม.ย. ๕๕

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การรับประทานอาหารแบบตะวันตก (Western Set)” หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สำหรับนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 47 วิทยากรโดย พันเอกหญิงอังคณา สุเมธสิทธิกุล ณ ห้องการ์เด้น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กำหนดเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคล ชาย - หญิง ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—๒๓ ม.ค. ๕๕

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กำหนดเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคล ชาย - หญิง ประจำปีการศึกษา 2555 ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ – คณิต เข้าเป็นนักเรียนพยาบาล และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก (ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าทางวิชาชีพ)

มะเร็งปากมดลูก รู้ทันป้องกันได้ สุขภาพ—๑๘ พ.ย. ๕๔

ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ สูตินรีแพทย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ “มะเร็งปากมดลูก รู้ทันป้องกันได้” แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ซึ่งโครงการผู้หญิงปกป้องผู้หญิงจากภัยมะเร็งปากมดลูกได้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์กระตุ้นเตือนให้หญิงไทยตระหนักถึงอันตรายข

อาหารจุดเริ่มต้นสุขภาพดีและอ่อนเยาว์ การดูแลจากภายนอกช่วยได้เพียง 30% ทั่วไป—๒๐ ธ.ค. ๕๓

ปัจจุบันกระแสชะลอวัยมาแรงอย่างต่อเนื่อง เพราะคนยุคใหม่ไม่เพียงแค่ต้องการการมีสุขภาพดียืนยาวเฉกเช่นในอดีตเท่านั้น แต่ยังต้องการคงความอ่อนเยาว์ดูดีไว้ให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ดังนั้น สมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ

สมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการเรื่อง สุขภาพ—๑๘ พ.ย. ๕๓

สมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ชมรมโภชนวิทยามหิดล และผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองดีน่างาดำ2 เท่ามิราแคลเธอทีน ขอเชิญแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ และบุคลากรการแพทย์ ร่วมประชุมวิชาการเรื่อง

โพรเทคส์ เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันล้างมือโลก 2010 สินค้า—๔ ต.ค. ๕๓

บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักการแพทย์ กทม. มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ชมรมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก