ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๖:๑๗ น.

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ”

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ภาคกลางและภาคใต้ ทั่วไป—๑๑ เม.ย. ๖๒

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ เปิดตัวโครงการ "กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (ภาคกลางและภาคใต้)" รับสมัครผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่

รับสมัครเข้าร่วมอบรมฟรีในโครงการ กิจกรรม : เชื่อมโยงนักออกแบบผลิตภัณฑ์กับโรงงานอุตสาหกรรม ทั่วไป—๗ ก.พ. ๖๐

รับสมัครเข้าร่วมอบรมฟรีในโครงการ "กิจกรรม : เชื่อมโยงนักออกแบบผลิตภัณฑ์กับโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม ปี 2560" ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ซีเกทและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประสบความสำเร็จอีกขั้นในการพัฒนาหุ่นยนต์ AIV ไอที—๑๖ ก.ย. ๕๘

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล (College of Data Storage Innovation : DSTAR) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ภาพข่าว: ซีเกทโคราชมอบอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยแก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๕๗

นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา) มอบเครื่องกลึงระดับนาโน (Focus Ion Beam) แก่ ผศ. ดร. ศิริเดช บุญแสง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล

ภาพข่าว: ซีเกทมอบอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการศึกษา ไอที—๒๙ ต.ค. ๕๕

นายศิลา สิริวันต์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 2 จากขวา) มอบเตาอบความร้อน (Despatch Tunnel Oven) จำนวน 1 เครื่อง ให้กับวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพข่าว: ซีเกทมอบอุปกรณ์และเครื่องจักร ไอที—๑๙ ต.ค. ๕๕

นายรุ่ง ศิวารัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) มอบ Robot EPSON SCARA Model EC251C พร้อม Controller จำนวน 7 ชุด ให้กับวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพข่าว: ซีเกทมอบฮาร์ดดิสก์แก่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล หุ้น—๒๒ มี.ค. ๕๕

นายสัญชัย ทองจันทรา ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย) มอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รุ่นโกเฟล็กซ์ สำหรับเก็บข้อมูลภายนอก ขนาดความจุ 500 กิกะไบต์ จำนวน 2 ตัว แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ ธนชยานนท์

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ เลื่อนเปิดเรียน 13 ธ.ค.นี้ ทั่วไป—๒๒ พ.ย. ๕๔

ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบทำให้ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ น้ำท่วมสูงและขณะนี้น้ำเริ่มลดลง

ภาพข่าว: ความร่วมมือวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทั่วไป—๒ พ.ย. ๕๔

ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ร่วมกับศาสตราจารย์ หมิง ฮง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์แห่งมณฑลยูนาน ทำพิธีเปิดป้ายสำนักงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพข่าว: รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ ทั่วไป—๒๖ ต.ค. ๕๔

ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์แห่งมณฑลยูนาน ให้ไปบรรยายวิชาการหัวข้อ

ภาพข่าว: มรภ.วไลยอลงกรณ์ ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๕๔

ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับศาสตราจารย์ ดร.กวง ซิง ซง คณบดีวิทยาลัยรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์แห่งมณฑลยูนาน เพื่อพัฒนาหลักสูตร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ เปิดหลักสูตรใหม่ ทั่วไป—๑๓ ต.ค. ๕๔

ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ปัจจุบันสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษามีเพิ่มมากขึ้นหลายแห่งเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาได้มาก

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—๑๖ ก.ย. ๕๔

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2554 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๕๔

ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า “ในปี 2558 ที่ไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันการศึกษาทุกระดับต้องพร้อมที่จะแข่งขันในเวทีอาเซียน

ภาพข่าว: วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ วไลยอลงกรณ์ ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๕๔

ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เรียนเชิญดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ภาพข่าว: ซีเกทมอบซอฟท์แวร์ส่งเสริมงานวิจัยและการศึกษา ไอที—๑๐ ส.ค. ๕๔

บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายรุ่ง ศิวารัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม (ที่ 2 จากขวา) เป็นตัวแทนมอบซอฟท์แวร์ ANSYS Academic Package มูลค่า 1.75 ล้านบาท แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ ธนชยานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล

วิทยาลัยนวัตกรรม มทร.รัตนโกสินทร์เปิดรับป.เอก ปี 54 ทั่วไป—๑๑ เม.ย. ๕๔

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (RCIM ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2554 ใน 2 สาขาได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ