ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๒:๒๒ น.

วิชัย อัศรัสกร ข่าวประชาสัมพันธ์ “วิชัย อัศรัสกร”

ภาพข่าว: โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร ปี 2562 (โครงการพี่เลี้ยง) ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๖๒

นายพีรพันธ์ คอทอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสากรรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย

ภาพข่าว: กรุงไทยหนุน อ.อ.ป.ก้าวขึ้นสู่องค์กรมาตรฐานรัฐวิสาหกิจ หุ้น—๒๘ ส.ค. ๖๒

นายวิชัย อัศรัสกร ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ปี 2562 (โครงการพี่เลี้ยง) ร่วมกับนายพีรพันธ์ คอทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

อ.อ.ป. ธ.กรุงไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพี่เลี้ยง ปี ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๖๒

นายพีรพันธ์ คอทอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วย นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสากรรมป่าไม้ และนายวิชัย อัศรัสกร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย

ภาพข่าว: กรุงไทยร่วมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า ทั่วไป—๖ มิ.ย. ๖๒

นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ให้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าคืนสู่ความยั่งยืน โดยเป็นคณะทำงาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพื้นที่สีเขียว ด้านการส่งเสริมอาชีพ

ภาพข่าว: กรุงไทยมอบรางวัลโครงการประกันคุณภาพบริการ หุ้น—๒๔ ธ.ค. ๖๑

นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการ ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานมอบรางวัล โครงการประกันคุณภาพบริการ ประจำปี 2560 ให้กับหน่วยงานสำนักงานใหญ่ สำนักงานเขตและสาขา ซึ่งธนาคารจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2541 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ มีการบริหารจัดการที่ดี

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังฯ ทั่วไป—๒๖ พ.ย. ๖๑

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

ACT เตรียมส่งผลสอบจัดหาดาวเทียมธีออส 2 ให้ ค.ป.ท. ดำเนินการ 2 ประเด็นที่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ทั่วไป—๑๒ ต.ค. ๖๑

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 61 นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เปิดเผยถึง ผลการพิจารณากระบวนการจัดหาโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือ ธีออส 2 ของคณะกรรมการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งขึ้นว่า พอใจผลการตรวจสอบ

กรุงไทยยึดหลัก Market Conduct ดูแลลูกค้า เน้นให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน หุ้น—๑๘ ก.ค. ๖๑

นายวิชัย อัศรัสกร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานเปิดงาน Market Conduct รวมใจกรุงไทย ให้บริการเป็นธรรม โดยมีนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานร่วมงาน เพื่อนำ Market Conduct

ภาพข่าว: เปิดงาน Market Conduct รวมใจกรุงไทย หุ้น—๑๘ ก.ค. ๖๑

นายวิชัย อัศรัสกร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานเปิดงาน Market Conduct รวมใจกรุงไทย ให้บริการเป็นธรรม โดยนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ร่วมประกาศนำ Market Conduct

ภาพข่าว: กรุงไทย มอบนโยบายโครงการ กรุงไทยคุณธรรม หุ้น—๑๗ เม.ย. ๖๑

นายวิชัย อัศรัสกร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย มอบนโยบายโครงการ กรุงไทยคุณธรรม ให้กับผู้บริหารธนาคารและบริษัทในเครือ เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)

หอการค้าไทยเชิญชวนประกวดตราสัญลักษณ์ เตรียมระดมกิจกรรมฉลองใหญ่ครบ 85 ทั่วไป—๒๖ ม.ค. ๖๑

นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ในปี 2561 นี้ หอการค้าไทยกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 85 ปีแห่งการก่อตั้งหอการค้าไทย โดยกำหนดแนวคิดในการจัดงานว่า "85 ปี แห่งความทุ่มเท ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน"

หอการค้าไทยย้ำ ประเทศไทยต้องเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๖๐

นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา เชื่อว่าหัวใจของคนไทยทุกคน ยังคงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 อยู่มิเสื่อมคลาย คณะกรรมการหอการค้าฯ ได้ตั้งปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เดินหน้าจัดทำ MOU กับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ ทั่วไป—๑๗ ก.ค. ๖๐

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริต กับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ นายสังวรณ์

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๖๐

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

หอการค้าไทยส่งสัญญาณเศรษฐกิจฟื้น หลังรัฐบาลเพิ่มนโยบาย Local Economy ทั่วไป—๒๓ ธ.ค. ๕๙

นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยปี 2559 มีการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะขยายตัวในกรอบ 3.3 ถึง 3.5% การส่งออกเติบโต -1.0 ถึง 0.0% ซึ่งอาจจะฟื้นตัวได้ในปี 2560 และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2560

ภาพข่าว: ปตท. รับรางวัล คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น ประจำปี 2558 และ รางวัล ทั่วไป—๑๙ พ.ย. ๕๘

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการ ปตท. นำโดย นายวิชัย อัศรัสกร พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายดอน วสันตพฤกษ์ และนายชวลิต พิชาลัย (จากซ้ายไปขวา) และ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท? ปตท. จำกัด

ชาวนาอัจฉริยะ จากโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ม.หอการค้าไทย ทั่วไป—๒๒ ก.ย. ๕๘

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วย คุณวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เข้าร่วมในงานเวทีจุดประกาย "สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก" โดยภายในงานนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับหอการค้าไทย ได้นำโครงการ

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม ทั่วไป—๙ เม.ย. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โดยมีนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย ต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาลประยุทธ์ ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๕๘

วิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่อง “เกาะติดมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นของรัฐบาลประยุทธ์” ดำเนินรายการโดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยมี

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ประกาศโยกย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อดำรงตำแหน่งสำคัญดังนี้ ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๕๗

กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--นิโอ ทาร์เก็ต นายวิชัย อัศรัสกร ตำแหน่งเดิม เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ตำแหน่งใหม่ รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ นายมานะ นิมิตรมงคล ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ตำแหน่งใหม่

7 องค์กรภาคเอกชน เตรียมเปิดเวทีกลาง ครั้งที่ 2 ย้ำจุดยืนเป็นเพียงเวทีกลางเสนอความเห็นอย่างสันติวิธี ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๕๖

นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ในฐานะโฆษก 7 องค์กรภาคเอกชน เปิดเผยว่า ตามที่เครือข่าย 7 องค์กรภาคเอกชน ได้เสนอตัวทำหน้าที่เป็นเวทีกลาง เพื่อระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ ผู้รู้และสื่อมวลชน

เครือข่าย 7 องค์กรภาคเอกชน เตรียมเปิดเวทีกลางครั้งแรก ศุกร์ 13 ธ.ค.นี้ ทั่วไป—๑๒ ธ.ค. ๕๖

นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ตามที่เครือข่าย 7 องค์กรภาคเอกชน ได้เสนอตัวทำหน้าที่เป็นเวทีกลาง เพื่อระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ ผู้รู้และสื่อมวลชน ให้ร่วมกระบวนการปฏิรูปการเมืองและประเทศก่อนการเลือกตั้ง

หอการค้าฯ จับมือมหาดไทย เปิดโอกาสทองการค้าสะพานเศรษฐกิจเชียงของ ทั่วไป—๒๐ ส.ค. ๕๖

นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ประกอบกับหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าจังหวัด

ภาพข่าว: นายกภูฎานเยี่ยมชม TCC EXPO 2012 ทั่วไป—๒๑ พ.ย. ๕๕

พงษ์ศักดิ์ อัสสกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และอิสระ ว่องกุศลกิจ (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ คนที่ 1 วิชัย อัศรัสกร (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการเลขาธิการ พร้อมคณะฯ นำ นายเลียนเชน จิกมิ วาย ทินเลย์ (Lyonchoen

ภาพข่าว: ภาพแถลงข่าวงาน 80 ปี หอการค้าไทย ทั่วไป—๕ พ.ย. ๕๕

คุณพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการ หอการค้าไทย คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการหอการค้าไทยคุณฉัตรชัย บุณรัตน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย คุณวิชัย อัศรัสกร กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยผศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หอการค้าไทยเปิดเวทีชี้นำเศรษฐกิจ ระดมบิ๊กธุรกิจชูเศรษฐกิจพอเพียงแก้วิกฤตโลก ทั่วไป—๓ พ.ค. ๕๕

บิ๊กธุรกิจนำทัพ ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสร้างความเข้มแข็งธุรกิจ เปิดเวทีแชร์ประสบการณ์ 10 พ.ค.นี้ หวังใช้เป็นโมเดลให้กับ SMEs นำไปประยุกต์ใช้ พร้อมดันเป็นทางออกแก้วิกฤตเศรษฐกิจโลก นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า

หอการค้าไทย จัดเสวนา “น้ำ ! มิตรหรือศัตรู กับหนทางสู่ความผาสุกอย่างยั่งยืน” ทั่วไป—๑๑ ม.ค. ๕๕

นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “ประเทศไทย” กำลังประสบกับความท้าทายในรูปแบบใหม่ที่มาพร้อมกับกระบวนการพลวัต (Dynamics) หลังจากสังคมโลกได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21

เครือรพ.กรุงเทพ สมทบทุน 1 ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สุขภาพ—๒๒ พ.ย. ๕๔

เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ โดย นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นตัวแทนมอบเงินสบทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับ วิชัย อัศรัสกร กรรมการเลขาธิการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทย จัดทำคู่มือมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั่วไป—๑๕ พ.ย. ๕๔

นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า เนื่องจากเหตุการณ์วิกฤติน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานหลายหน่วยงานออกมาตรการต่าง ๆ ออกมาให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย